רשימת מאמרים

מה בין ישיבה לישיבה במרכאות כפולות

תגובה למאמרו של הר' דניאל שילה בערוץ 7 כנגד התבטאותו של הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שליט"א ראש ישיבת גרודנא באשדוד.האם יש ערך ומעלה בשלטון של מומרים או רשעים ובלבד שיהיו מזרע ישראל?

בעקבות ארבעים שנה להעברת השלטון על ירושלים מהערבים למדינת ישראל אנו דנים בשאלה היסודית האם יש מעלה בעצם העובדה שאדם מזרע ישראל עומד בראש העם גם אם התנהגותו ודעותיו סותרות את עיקרי היהדות הבסיסיים ביותר?

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |