כ"ט אייר ה'תש"ע

הר' אליעזר מלמד ממשיך לשקר ולאחז עיניהם של קוראי "בשבע"...הר' אליעזר מלמד ממשיך לשקר ולאחז עיניהם של קוראי "בשבע"...

אחרי שנחשפו שקריו של הר' מלמד באשר לדעת גדולי ישראל אודות איסור התנדבות לשירות לאומי בחלק ב' של "דת הציונות" ואחרי ששיקר כבר פעמיים כי "דת הציונות" בא לטעון כי העוסקים במצות ישוב א"י המציאו מצוה חדשה (כדי שקוראי הספר לא ייחשפו לשקריו) ממשיך השבוע הר' אליעזר מלמד לשקר באשר לתוכן דברי הר' יעקב ששון בתשובתו השניה שניתנה באתרו "הלכה יומית" באשר ל"דת הציונות". הר' אליעזר מלמד טוען כי דבריו הם תמלול מדוייק של דברי הגר"ע יוסף כשלמעשה הוא מוסיף לדברי הר' יעקב ששון ואף בודה מלבו שאלה ותשובה שאין להם זכר בדברי הר' יעקב ששון.


להלן תשובתו של הר' יעקב ששון באתרו  "הלכה יומית" ולאחריה התמלול ה"מדוייק" של הר' מלמד במדורו רביבים בעיתון "בשבע".


וז"ל הר' יעקב ששון: "עוד ברצונינו להוסיף, כי דיברנו היום עם הגאון מרן רבינו הגדול שליט"א, וסיפרנו לו על ספר הנזכר, והשיבנו שבלי ספק איסור גמור הוא לדבר כנגד אותו צדיק. ושאלנו אותו אם הרב קוק היה אדם גדול, וכה השיבנו: לא רק אדם גדול, אלא צדיק יסוד עולם. והוסיף, כי הגאון רבי יהודה צדקה (שהיה מתנגד אפילו לבחירות כנודע, ובודאי שלא היה שייך למזרחי), סיפר לו, שהיה שנה אחת בישיבת מרכז הרב ביום שמחת תורה, והכיר שם את הגרא"י קוק, ואמר לו, זה היה מלאך ה' צבאות ממש! וחזר על הדברים גם מרן שליט"א, זה היה מלאך ה' צבאות ממש! . ע"כ לשון הר' יעקב ששון.


אחרי שמקדים הר' מלמד וכותב: "קבלתי תמלול מדויק של דברים שאמר הראשל"צ הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, בעקבות הדברים הנכוחים שכתב נכדו על הרשע אברהם חזן. וכיוון שאותו רשע התחזק בדעתו לומר דברים רעים על מרן הרב" הוא מביא כביכול את דברי הר' ששון כשהוא מוסיף דברים שאינם כלל במקור (הדברים הודגשו על ידנו) וז"ל: שאלו את הראשל"צ, האם נכון שהיה הרב קוק אדם גדול, וממילא כל המבזה אותו חוטא גדול ואין רפואה למכתו?


והשיב: "כן! ודאי היה אדם גדול! אסור לדבר נגדו! היה צדיק יסוד עולם". ועוד הוסיף עדות בשם ראש ישיבת פורת יוסף הרב יהודה צדקה זצ"ל, שאחר שהלך לישיבת 'מרכז הרב' בשמחת תורה וראה את מרן הרב קוק רוקד לכבוד התורה, סיפר שהרב הוא לא רק אדם גדול אלא ממש "מלאך ה' צב-אות!". והוסיף: "חכם יהודה צדקה לא היה מהמזרחי, היה אדם שקול" ואע"פ כן אמר שהיה מלאך ה' צב-אות. ע"כ.


מלבד זאת, שימו לב לשיטה הנלוזה להצדקת הר' קוק. התרשמותו של מרן הגר"י צדקה כאברך צעיר (כשמת הר' קוק היה מרן הגר"י צדקה כבן 25) מריקוד של הר' קוק בשמחת תורה מקבלת משקל הרבה יותר גדול מדעת תורה על פני למעלה מעשרה עמודים של אחד מזקני דורו של הר' קוק שאינה מתייחסת למעשה חיצוני של הר' קוק כי אם לדעותיו (וז"ל מרן רבי יוסף ידיד הלוי שם בסוף דבריו בח"ד של שו"ת שארית יוסף עמ' תלב'-תמה': אוי ואבוי אהא עלינו שכה עלה בימינו איש שיקרא עליו בשם רב ראשי ואלוף וגאון ומתארים אותו בתוארים גבוהים יותר מדי. והרואה יראה איך יוצאים מפיו דברים של כפירות ומינות ושטות שעושה תורתינו פלסתר והופך קערה על פיה לתת חשיבות לרשעים כ״כ שהם הגורמים כל מין צער ויסורים לישראל ודוחקים רגלי שכינה והם הגורמים אורך הגלות והוא הולך בתר איפכא לומר שהם הגורמים קיום והעמדה לשפעת החיים והם מועטים, תצלנה אוזנים משמוע דברים הללו שהם נגד התורה והנביאים והכתובים והתלמוד. ומה אאריד לשון, חבל על איבוד הזמן, רק לכבוד אדון הנביאים והצדיקים שמזלזל בכבודם ומחניף לרשעים חנופה בולטת באתי להודיע שזה האיש כל דבריו דברי מינות ואפיקורסות ואסור להיות נגרר אחריו ולהתחבר עמו, וכ״ש לשמוע דברי תורה מפיו. ולכבוד התורה כתבתי וחתמתי שמי") מקבלת משקל זעיר בחשיבותו עד כדי "לא כל מה שאומר חכם ידיד יוסף זה הלכה למשה מסיני"... מה שאומרים ופוסקים גדולי הדור הלכה למעשה זה לא הלכה למשה מסיני אבל התלהבותם של אברכים צעירים מאישיותו של הר' קוק זה הלכה למעשה לדורות שכל החולק עליה כחולק על השכינה...


וכשכל ההיכרות עם דמותו של הר' קוק מתבססת על הסיפורים ה"מדוייקים" שמספרים אודותיו תלמידיו ותלמידיהם בהתעלמות מוחלטת מדעת גדולי דורו אודותיו מה הפלא שמי ש"מעז" לחשוף את דעת תורתם של גדולי דורו לשיטתו נתפס מיד כ"רשע" וכ"מבזה ת"ח" בעוד שמספרי הסיפורים השקרנים הם ראשי הציבור וראשי עולם התורה של הצה"ד אשר ב"טוב ליבם" מזהירים את צאן מרעיתם מפני "דת הציונות" כדי ששקריהם וחוצפתם לא ייחשפו בפני תלמידיהם המוסתים ומודחים על ידם כבר עשרות שנים...


 


 


 
למאמר זה התפרסמו 14 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  דברי יושר?   ג' סיון
א. הרב מלמד אומר שהרב יעקב ששון כתב רק תקציר של השיחה והגיע לידיו התמלול המלא. גם אם מישהו חושב שהרב מלמד לא דובר אמת בזה שמצטטים שוב את דברי הרב יעקב ששון אין שום ראיה שזה לא תקציר הצגת הכותב כאילו יש לו ראיה שהרב מלמד משקר היא צביעות.
ב. את הסמך לגדולתו של הרב קוק מהרב יהודה צדקה מכנה הכותב 'שיטה נלוזה' ובכן ב'שיטה נלוזה' זו השתמש הגר'ע יוסף כפי שכתוב במאמר זה של הכותב. אין לכל ירא שמים אלא למחות בכותב על ביזוי הגר'ע יוסף.
דוד  מדרום
2.  אם כבר אתה מתיחס לתוכן האמירות ולא רק   ג' סיון
עושה רשימה מי אמר מה (אברך צעיר,התרשם מריקוד וכו') אז דעת הרב ידיד צמוהה עדמ מאוד. ורואים במפורש ממאמרו שלא ראה את ספרו של הרב זצ"ל אלא ניזון ממישהו שהעתיק לו שורות שהוצאו מהקשרן וכל מאמרו תמיהה אחת גדולה. כשברור לכל קורא שתלונותיו מתיחסות לשיבוש ורמאות והוצאה מהקשר של דברי הרב זצ"ל, כך שהמקור הזה הוא באמת ראיה ליסתור.
(הוא מתיחס במפורש לדברים שהעתיקו בשמו,ורואים במפורש שהוא לא ראה את המשך הדברים והקשרם ואכמ"ל)
גלעד  
3.  למה אתה לא מפרסם את השאלה שלי?   ג' סיון
שאלתי גם כאן וגם בפורום מי אמר שהוא משקר ייתכן שהוא שמע מהרב ששון דברים שהרב ששון לא כתב בתשובתו? שאלה לוגית שכל אדם עם שכל שקורא את השטויות שלך אמור לשאול!
מה התשובה?
אריה  מירושלים
4.  אבל מה אתה אומר על דברי הגר"ע יוסף בעצמו?   ט"ו סיון
הרי הוא אומר שהרב קוק היה צדיק יסוד עולם.

ידידיה  מר"ג
5.  לא להסחף   י"ח תשרי
אמנם הרב צדקה היה אברך אבל ודאי שאי אפשר לזלזל בו כך אבל ודאי שהשקרים של הרב מלמד משוועים!!!!!!!!!!
רון  משפלה
6.  חזק ואמץ ר' אברהם חזן- איש אמת   כ"ה תשרי
שלום רב,
גם אני,לצערי הרב, עברתי מסלול דומה בחינוך ה"דתי"-לאומי: תיכון צייטלין, בני-עקיבא ת"א-צפון וכו', ואחכ תמיכה ופעילות בליכוד ובמולדת, וב"ה לפני כ-4 שנים הקב"ה הציל אותי והתפכחתי מכל השקרים עליהם חונכתי, והתחרדתי!!!
אני עברתי על בשרי את כל ההסתה הלאומית הזו, ושילמתי בבזבוז שנות חיים יקרות על החינוך הזה, ולכן יכולה להעיד שכל מילה בספר הקדוש-"דת הציונות" היא אמת לאמיתה,
קראתי את הספר בהתרגשות ובדמעות, וגמעתי כל מילה בשקיקה,
יישר כח, חזק ואמץ, ואל תיכנע לתגובות של אנשים קטנים,אפסיים ורדודים שפשוט לא רוצים שתחשוף את שקריהם,
כל טוב והצלחה,
מרים
מרים  מת"א
7.  הערה   י"ח חשון
נכתב שהרב מלמד ביצע סילופים....
יש רק "סילוף" שברצוני להעיר עליו אחד שהוא כלל לא סילף והוא כתוב במכתבו של הרב יעקב ששון

כתבת שהוא הוסיף את המשפט "אסור לדבר נגדו!"
והוא לא הוסיף אותו אלא ערך את הדברים בצורה שונה אבל המשפט אכן מופיע בדברי הרב יעקב ששון כך:" איסור גמור הוא לדבר כנגד אותו צדיק."
נוריאל  
8.  מה גם הרב עובדיה   ב' כסלו
גם הוא אומר ש ה' קוק צדיק
רגע הרב חולק על רבותיו? הרב ידיד הלוי
אז למה לנו אסור לחלוק עליו ולאחוז בדבריו של הרב ידיד הלוי כהלכה למעשה?!

חוץ מזה מי שזכה לקרוא את הספר דת הציונות יראה שהמחלוקת הייתה עצומה ואין דרך בעולם להתיר את השרץ.
דויד  
9.  לאריה, הרוצה לשקר ירחיק עדותו...   כ"ט טבת
אם דברי הר' מלמד היו תוספת המבוססת על דברים ששמע מהר' ששון אלא שהר' ששון לא כתב הכל כל שהיה עליו לומר הוא כי התמליל המדוייק הגיע אליו מהר' ששון ואז בנקל היה אפשר לשאול את הר' ששון אם אכן הוא המקור לדברים והטענה לא היתה כלפי הר' מלמד. אבל כשהר' מלמד אינו מאפשר כל בדיקה של דבריו ואימות שלהם עם מי שהיה נוכח בשעת מעשה אצל הגר"ע יוסף אי אפשר לטעון זאת כלל.
יואל אלחנן  
10.  תגובה להערה של נוריאל.....   כ"ט טבת
העריכה של הר' מלמד משמעותית מפני שלפי דברי הר' ששון מה שאמר הגר"ע יוסף שאסור לדבר נגד אותו צדיק הוא כתגובה למה ש"סיפרו" לו על ספר הנזכר וכיון שנכדו הפחדן מפחד להראות לסבו את הספר כי אז יראה שמי שמדבר נגד הר' קוק הוא לא יואל אלחנן אלא גדולי וזקני דורו של הר' קוק וכנגד סיפורו של ששון אומר הגר"ע יוסף שאסור לדבר נגדו. אבל הר' מלמד שם את הדברים אח"כ ונותן להם משמעות כאילו בשום אופן "אסור לדבר נגדו" כיון שהיה "גדול וצדיק יסוד עולם" והיינו שרוצה לומר שהגר"ע יוסף מתנגד גם לכל דברי גדולי ישראל נגדו (וכדי להכשיר את הקרקע לשקר שיבוא אח"כ אודות הגאון רבי יוסף ידיד הלוי).

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
11.  אכן דברי יושר...(תגובה לדוד)   כ"ט טבת
א. הר' מלמד לא אומר כי הר' ששון כתב רק תקציר של השיחה (כי אם יאמר כן וישאלו את הר' ששון ויכחיש יתגלה שקרו) אלא מספר על תמלול מלא מבלי שמספק מקור התמלול באופן שנוכל לבדוק את מהימנותו ודיוקו של התמלול המלא ולכן נשאר בחזקת שקרן (בעקבות השקר הראשון המוכח שכתב בתחילת דבריו ש"דת הציונות בא לטעון שהעוסקים במצות ישוב א"י המציאו מצוה חדשה" ובעקבות שקריו באשר להתנגדות גדולי ישראל לשירות לאומי כפי שהובאו בחלק ב' של "דת הציונות").
ב. קרא שוב את דברי ותראה שאף אחד לא זלזל בעצם סיפורו של הגר"י צדקה אלא במשקל שנותן הר' אליעזר מלמד לסיפור זה מחד גיסא לעומת הביטול המוחלט של המשקל של תשובתו של הגר"י ידיד הלוי. כך שהביזוי יוצא מדברי הר' אליעזר מלמד ולא מדברינו.

בברכה,יואל.
יואל אלחנן  
12.  תשובה לגלעד...   א' שבט
ראשית עצם הטענה לגבי הדברים כי "הוצאו מהקשרם" או "הוא לא ראה את המשך הדברים" היא טענה מגוחכת כשמדובר בספר "אורות" כי ספר זה הוא אוסף פיסקאות שנכתבו בזמנים שונים ובהקשרים שונים ומי שהחליט לקבצם יחד הוא אפילו לא כותב הדברים אלא בנו הרצי"ה (אחרי שערך, השמיט והוסיף כראות עיניו).
שנית, חזקה על גדולי ישראל שלא יחרצו דינו של אדם כאפיקורס וכאדם שאסור לשמוע תורה מפיו ולהתקרב אליו אם לא בדקו היטב כי אכן כך הם הדברים וזה שבמכתבו הוא מתייחס רק לקטעים מתוך הספר לא נותן לך את האפשרות לקבוע כי לא ראה את כל הספר.

והכי חשוב, אם אכן לטענתך או לטענת מי מתלמידיו וממצדיקיו של הר' קוק פיסקה אחרת באורות או "המשך הדברים" מעידים כי אפשר להבין את דבריו באופן אחר ממה שהבינם הגר"י ידיד הלוי זצוק"ל אנא עשה זאת והעמידנו על "טעותו" של הגר"י ידיד הלוי. אבל לא לעשות זאת מחד גיסא במשך למעלה משמונים שנה ומאידך גיסא לתמוה על דברי הגר"י ידיד הלוי רק מחזק את דבריו של הגר"י ידיד הלוי באופן שאם יש לך מקום לתמיהה היא צריכה להיות מופנית כלפי אלה שעד היום לא תירצו דבר אחד מהדברים החמורים שיצאו מקולמוסו ומפיו של הר' קוק ורק מנסים להסתיר את דעתם של גדולי ישראל לגבי התבטאויות אלה.

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
13.  תשובה לידידיה   א' שבט
ראשית, מי שמעיד שכך אמר הגר"ע הוא נכדו והוא חשוד על השקר כתוצאה מהשקרים המפורשים שכתב במכתבו נגד "דת הציונות" וגם נוגע בדבר כי רוצה להגן על עצמו אחרי שנתפס בקלקלתו בעקבות תגובתנו למכתבו.

שנית,ראה את טענות גדולי ישראל נגד הר' קוק המגובות בראיות לדבריהם ומצד שני את הטענה כי היה צדיק שאינה מבוססת כי אם על ריקוד עם ספר תורה ותחליט לבד אילו ראיות מבוססות יותר ומשכנעות יותר (וזאת מלבד העובדה שלאלה שהיו גדולי הדור בתקופת הר' קוק יש משקל מכריע הרבה יותר ממי שהיה באותה תקופבה תינוק קטן (בזמן צאתו לאור של החיבור "אורות" הגר"ע יוסף עוד לא נולד אפילו).

בברכה,יואל.
יואל אלחנן  
14.  מי אמר שהרצל שר"י הוא עקבו של משיח   כ"ד אדר
אם הרצל שמרצל עקבו של משיח אז אני משיח.
לצערי כמי שנולד בראשית שנות החמשים יודע איך היתה ההרגשה של העולים לארץ
פשוט כמו רבני הציונות הדתית חשבו שהנה המשיח מופיע בפאתי מזרח משקיף על ירושלים ויכנס בין שעריה.
זו לא איתחלתא דגאולא,אלא חורבן היהדות.
לא מביאים יהודים צדיקים מחמשים שערי טהרה,וחוסמים אותם בכפירה,זו איתחלתא,זה עקבו של משיח,או פרצופו של השטן.
כל אחד מפיץ ספורים לפי רוחו,כדי ליפות שקרים.
יותר משקרבה הציונות הדתית את הציונות החילונית ליהדות,קרבה הציונות הדתית את בניה ובנותיה לציונות החילונית שהיא "הכפירה".