הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

תשובה לשאלתך...

יואל אלחנן

תן בבקשה דוגמא למאמר שלא מופיע

דניאל

לא כל המאמרים מופיעים

יהודה מאיר

אתחלתא דגאולה גם על ידי כופרים

יואל אלחנן

לגבי הר' הנזיר...

יואל אלחנן

התיחסות להערותיך...

רפאל קרלנשטיין

הערות על הספר דת הציונות - אשמח אם תפרסם

דוד

הרב הנזיר

לא פשוט להיות פשוט

מיטוט החמאס

דניאל

תגובה 2 לשימי

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

למדו לשונם דבר שקר- הר' אליעזר מלמד משקר בריש גלי באשר לדעת גדולי הדור אודות השירות הלאומי-חלק א'

למדו לשונם דבר שקר- הר' אליעזר מלמד משקר בריש גלי באשר לדעת גדולי הדור אודות השירות הלאומי-חלק א'

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט


ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ב'

מצות ישוב א"י- חלקה השני של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. ההרצאה עוסקת בשאלה-האם יש קשר בין מצות ישוב א"י כפי שבאה לידי ביטוי בדברי רבותינו לאורך כל הדורות לבין הצורה בה התיחסה התנועה הציונית לא"י ולאופי ההתישבות בה.

להאזנה
ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ג'

ציונות דתית או דת ציונית- חלקה השלישי והאחרון של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. הרצאה זו מסבירה את עומק הסתירה שבין התיחסות הצה"ד למדינה ולציונות כערכים חיוביים מבחינת היהדות לבין המציאות בפועל כפי שהוצגה בשני חלקיה הראשונים של הסדרה המצביעים על ההיפך הגמור.(בהרצאה התיחסות גם לפרשת הגיורים המזויפים של הר' דרוקמן.

להאזנה