הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

המשך דברי הגרמ''ד הלוי זצוק''ל

יואל אלחנן

דעת תורה לרגל המצב והסכנה בארה''ק

יואל אלחנן

תשובה לשאלתך...

יוסף

אכן זו דעת מרן הגרא"מ שך זי"ע

יואל אלחנן

לא מדובר במאמר כתוב אלא בתיעוד וידאו...

יוסף מאיר

דברים ברורים

יואל אלחנן

איזו השמטה מצאת בפורום?

מ.

קמעא קמעא

יצחק פתאל

בס"ד

ברוך

הושמט המון מהפורום

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

ד' בשבט- יום הילולת  מרן ה''בבא סאלי'' זצוק''ל

ד' בשבט- יום הילולת מרן ה''בבא סאלי'' זצוק''ל

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט


ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ב'

מצות ישוב א"י- חלקה השני של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. ההרצאה עוסקת בשאלה-האם יש קשר בין מצות ישוב א"י כפי שבאה לידי ביטוי בדברי רבותינו לאורך כל הדורות לבין הצורה בה התיחסה התנועה הציונית לא"י ולאופי ההתישבות בה.

להאזנה
ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ג'

ציונות דתית או דת ציונית- חלקה השלישי והאחרון של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. הרצאה זו מסבירה את עומק הסתירה שבין התיחסות הצה"ד למדינה ולציונות כערכים חיוביים מבחינת היהדות לבין המציאות בפועל כפי שהוצגה בשני חלקיה הראשונים של הסדרה המצביעים על ההיפך הגמור.(בהרצאה התיחסות גם לפרשת הגיורים המזויפים של הר' דרוקמן.

להאזנה