הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

עד שאתה מעלה טענות כמו....

יואל אלחנן

ניתן לקבל את ההקלטה למייל

sus

חשוב

דוד סלמון

לכבוד יואל אלחנן

אלעזר יונה

הקלטה

יואל אלחנן

לא חסרים מאמרים...

ברוך צבי

אכן דעת הרה"ק ר' אהרן מבעלזא זי"ע

דניאל

המאמרים החסרים הם:

יואל אלחנן

המשך דברי הגרמ''ד הלוי זצוק''ל

יואל אלחנן

דעת תורה לרגל המצב והסכנה בארה''ק

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

הגר"ח קנייבסקי שליט"א-מותר להשליך לאשפה את עלוני הציונות הדתית המחולקים מידי שבוע בבתי כנסיות ברחבי ארה"ק!

הגר"ח קנייבסקי שליט"א-מותר להשליך לאשפה את עלוני הציונות הדתית המחולקים מידי שבוע בבתי כנסיות ברחבי ארה"ק!

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

אזמרך בלאמים הוא ארגון שהוקם במטרה להסביר את השקפת היהדות בכלל ואת ההבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית לציונות הדתית על השלכותיהם המעשיות בפרט


ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ב'

מצות ישוב א"י- חלקה השני של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. ההרצאה עוסקת בשאלה-האם יש קשר בין מצות ישוב א"י כפי שבאה לידי ביטוי בדברי רבותינו לאורך כל הדורות לבין הצורה בה התיחסה התנועה הציונית לא"י ולאופי ההתישבות בה.

להאזנה
ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ג'

ציונות דתית או דת ציונית- חלקה השלישי והאחרון של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. הרצאה זו מסבירה את עומק הסתירה שבין התיחסות הצה"ד למדינה ולציונות כערכים חיוביים מבחינת היהדות לבין המציאות בפועל כפי שהוצגה בשני חלקיה הראשונים של הסדרה המצביעים על ההיפך הגמור.(בהרצאה התיחסות גם לפרשת הגיורים המזויפים של הר' דרוקמן.

להאזנה