הודעות אחרונות בפורום

דניאל

גפני והקשר לציונות

יואל אלחנן

אם גפני חותם על מסמך שאומר...

יואל אלחנן

לגבי מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל...

שאול

הגרי"ז מבריסק

דניאל

עוד

לביא

כל האמת על "הידברות"/הידרדרות:

יואל אלחנן

אכן דין תינוק שנשבה...

שאול

תנוק שנשבה

מרדכי

גפני וציונות

יואל אלחנן

עיי' בחידושי אגדות למהר"ל על מסכת זבחים

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

המדינה היהודית - ספר חדש, סילופים ישנים.

המדינה היהודית - ספר חדש, סילופים ישנים.

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...