הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

מי נתן למשסה יעקב ישראל לבוזזים...

יואל אלחנן

בעקבות המצב הקשה בארה"ק...

יואל אלחנן

אני מבין שהיטב חרה לך על סתירת טענות החוקרים למיניהם...

ישי

מזל

עובדיה

ימי הבריאה

יואל אלחנן

לגבי יצירת קשר דרך האתר...

יואל אלחנן

בודאי שהוא אפיקורס

יואל אלחנן

שלום וברכה!

זכריה

שאלה

בן

בריאה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

עדות הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון אחרי פגישותיו עם הראי"ה קוק ומרן הגרי"ח זוננפלד

עדות הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון אחרי פגישותיו עם הראי"ה קוק ומרן הגרי"ח זוננפלד

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...