הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

המשך דברי הגרמ''ד הלוי זצוק''ל

יואל אלחנן

דעת תורה לרגל המצב והסכנה בארה''ק

יואל אלחנן

תשובה לשאלתך...

יוסף

אכן זו דעת מרן הגרא"מ שך זי"ע

יואל אלחנן

לא מדובר במאמר כתוב אלא בתיעוד וידאו...

יוסף מאיר

דברים ברורים

יואל אלחנן

איזו השמטה מצאת בפורום?

מ.

קמעא קמעא

יצחק פתאל

בס"ד

ברוך

הושמט המון מהפורום

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

מכתב גלוי לרב אמנון יצחק שליט"א ובו שאלות לגבי מספר דברים שהשמיע בזמן האחרון בתקשורת בהקשר למצע מפלגתו

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...