הודעות אחרונות בפורום

פלוני

חומש פשוטו של מקרא

דניאל

השבועות הם דברים פשוטים

לא פשוט להיות פשוט

גם הספר "חפץ חיים"

דניאל

תיקון טעות

משתמט מצ.ה.ל

משום מה, הר' ריינס ממייסדי המזרחי...

משתמט מצ.ה.ל

ובחרת להיות אהבל.

פלוני

בחינם

דניאל

המבשר

דניאל

המשך- בין הטוב ובין הרע

דניאל

בין הטוב ובין הרע

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

התכתבות עם הר' אורי שרקי מ"מכון מאיר"...

התכתבות עם הר' אורי שרקי מ"מכון מאיר"...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...