הודעות אחרונות בפורום

לא פשוט להיות פשוט

מיטוט החמאס

דניאל

תגובה 2 לשימי

יואל אלחנן

שאלת בדבריך: האם הקב"ה...

יואל אלחנן

לפני המענה לשאלתך...

נח מן

קצת מ"מ על הנידון - ממה שנמצא באמתחתי

יואל אלחנן

שלח את כתובת המייל שלך...

שימי

מה אתה רוצה לעשות?

צדיק

אחרית כראשית

דניאל

תשובה לשימי

יואל אלחנן

ולגבי מה שכתבת בסוף דבריך...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

מעשה רב ממרן ה"חפץ חיים" שספר מרן החזו"א-ליום פטירת החפץ חיים (כד' אלול)

מעשה רב ממרן ה"חפץ חיים" שספר מרן החזו"א-ליום פטירת החפץ חיים (כד' אלול)

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...