א' שבט ה'תשס"ז

אין אמונה- אין עמונה! התיחסות למאורעות השבוע...(מפורסם שנית במלאת שנה למאורעות)אין אמונה- אין עמונה! התיחסות למאורעות השבוע...(מפורסם שנית במלאת שנה למאורעות)

אם מישהו חשב שהגירוש המסיבי והמהיר מגוש קטיף יזעזע את הצבור הדתי לאומי ויביא לאיזה קצה של תחילת התפכחות, חשבון נפש והפקת לקחים, הוא נאלץ להתבדות אחרי הפוגרום (סליחה, הפינוי... פוגרומים יש רק כשאין מדינה עצמאית) שהיה השבוע בעמונה. מה פשר האטימות?? וכיצד משתחררים ממנה?? במאמר שלפניכם (מתוך דברים שאמר יו"ר ארגון "אזמרך בלאמים" הרב אברהם חזן בדרשתו במוצש"ק פר' בֹּא באחד מבתי הכנסת באלעד ת"ו).


 מובא בפרשת השבוע: "וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח" וחז"ל דורשים: "משכו- משכו ידיכם מעבודה זרה" והלב משתומם: עומדים ישראל לאחר שראו  בעיניהם תשע מכות באות והולכות משמים על פי נבואתו של משה רבנו שכל אחת מהן היא נס גדול יותר ומורכב יותר מחברתה. חרטומי מצרים הבקיאים בכל מיני העבודה זרה והכישוף מודים ומכריזים בהכנעה כבר לאחר המכה השלישית "אצבע אלקים הִוא" ואילו על זקני ישראל עדיין משפיעה העבודה זרה עד כדי כך שנדרשים לדרישת ה' למשוך ידיהם מעבודה זרה?! אתמהה.


ובגמ' (סנהדרין ס"ג:) איתא: אמר רב יהודה אמר רב: יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא. מתיב רב משרשיא (ירמיהו י"ז) כזכר בניהם מזבחותם וגו', ואמר רבי אלעזר: כאדם שיש לו געגועין על בנו! - בתר דאביקו ביה. תא שמע: (ויקרא כ"ו) ונתתי פגריכם על פגרי גלוליכם. אמר, אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים, פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח ומוטל באשפה. אמר לו: מאיזה משפחה אתה? - אמר לו: ממשפחה פלונית אני. - אמר לו: כלום נשתייר מאותה משפחה? - אמר לו: לאו, חוץ ממני. - אמר לו: אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו אתה למד? - אמר לו: הן. - אמר לו: אמור בכל יום שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד - אמר לו  הס, שלא להזכיר בשם ה'. שלא לימדו אביו ואמו. מיד הוציא יראתו מחיקו, ומחבקה ומנשקה, עד שנבקעה כריסו ונפלה יראתו לארץ ונפל הוא עליה. לקיים מה שנאמר (ויקרא כ"ו) ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם! - בתר דאביקו ביה" ע"כ.


וביאר רש"י: בתר דאביקו ביה- אחר שנתקשרו בהן מעצמן תקפה חיבתן עליהן.


 כל כך קשה היא ההיפרדות מעבודה זרה אחר שנדבק בה האדם מרצונו עד שגם כשהמציאות כל כך סותרת חיבור זה, כל כך זועקת נגדו הלב נשאר אטום וגם הילד שנותר יחידי מכל משפחתו בעוון עבודה זרה מעדיף להוציא יראתו מחיקו,לחבקה ולנשקה ובלבד שלא להזכיר בשם ה' ולחיות נפשו בפת...


כל כך קשה החיבור לע"ז עד שגם זקני ישראל זקוקים לצו הקב"ה: "משכו ידיכם מעבודה זרה!" (והדברים מבהילים שעכ"ז מידֵי מעשה עבודה זרה יצאו אך מידי הרהור ע"ז לא יצאו שהרי גם על ים סוף נשאר הקטרוג "הללו עובדי עבודה זרה" ורק במעמד הר סיני יצאו גם מידי הרהור).


 כמה שותת הלב דם בראותו צעירים וצעירות, ילדי חמד של עם ישראל, מושלכים ללא כל אחריות לתוך זירת קרב ללא כל רושם של ריח של היתר הלכתי כלשהוא להימצא בה וללא דאגה של מחנכיהם, רבותיהם והוריהם לשלומם. כמה כואב לראות שילדי חמד אלה חונכו לסכן את חייהם עבור שקר הלאומיות שאין בו קרטוב של קשר להשקפת התורה כפי שקבלנוה מגדולי התורה דור אחר דור והעומד בסתירה כל כך גדולה לערך היהודי הכל כך חשוב שכמעט כל גופי תורה נדחים מפניו- חיי אדם מישראל!


  עומד לו איש האיחוד הלאומי בני אלון ומכריז: "אם לא הייתי בעמונה בעצמי לא הייתי מאמין" ואני שואל: לְמה לא היית מאמין? לזה ששוטר יס"מ יכול להכות נערה או נער (ח"ו) למוות??


למה לא?? זיל קרי ביה רב הוא, והרי אברהם אבינו לִמדָנוּ כי אם "אין יראת אלקים במקום הזה" אזי התוצאה של "והרגוני" היא מלתא דפשיטא!! אבל כשדבוקים בעבודה זרה... כשדבוקים בתנועה שכל כולה קמה על בסיס רעיוני חילוני שאת א"י קבלנו מורשה מז'בוטינסקי אז בני אלון יכול להוציא מפיו את המשפט האומלל המעיד על דבקותו הכל כך חזקה בעבודה זרה: "מקוה שתהיה ועדת חקירה שתחקור את זה..." (בה בשעה שכל בר דעת יודע שאם תקום ועדה שכזו אזי השוטר שרוצץ הכי הרבה גולגלות בעמונה יעמוד בראשה)


כשדבקים בעבודה זרה מבית המדרש של "מרכז הרב" אפשר לדמיין שגם בלי תורה אפשר להישאר מוסרי ובלבד שתחבר את עצמך ל"כלל ישראל" החדש שהמציאו ב"מרכז הרב". "כלל ישראל" שהפוך לגמרי מזה של השלחן ערוך ושמאחד יחד אפיקורסים וחרדים לדבר ה', רפורמים, וקונסרבטיבים ובלבד שיפנפו באותו הדגל בה' באייר וישרתו באותו הצבא...


ואם כבר הזכרנו את ז'בוטינסקי נעבור לעוד חניך מצטיין שלו שהפך לרעשן התורן של הצה"ד-משה פייגלין.


יום לפני מאורעות עמונה התעמת פייגלין במכללת אריאל מול מזכ"ל "שלום עכשיו" יריב אופנהיימר. הוא הרגיש כמנצח כששאל את יריב "של מי הארץ הזאת?" והלה החל לגמגם באי נוחות. לו היה יריב קצת יותר חכם היה עונה לפייגלין הליכודניק כי ארץ ישראל ניתנה לבן גוריון שמסרה ללוי אשכול....שמסרה לאריק שרון!! ואם היה קצת פחות עם הארץ היה אומר לפייגלין: א"י היא של הקב"ה ומי שנכנס לא"י כשהוא כופר בקב"ה הוא ליסטים הנכנס לשטח שאינו שלו כלל! ועכשיו תסביר לי מר פייגלין הנכבד: מה חובש כיפה עושה בתנועה שייסד אתאיסט שונא ה' מוצהר כמו ז'בוטינסקי?? או אז היה פייגלין זה  שמגמגם...


הר' אליעזר מלמד אמר בקוּמוֹ מביקור חולים אצל עוד אחת מהילדות המסכנות שנפגעו בעמונה: "להכות בסדיסטיות כזו זו רשעות"- שמעתם את החידוש הגדול?!


ואני הקטן שלא יכול להתוכח עם העמקות של הר' מלמד יכול רק להוסיף שלחשוף נערים ונערות לכזו סדיסטיות זה פשע ורשעות גדולים לא פחות מהרשעות של מקבלי ההחלטות להכותם והמכים בפועל!! כמה נחמץ הלב לראות כיצד עבודה זרה יכולה לגרום לנערים ונערות לשבור את גלגלתם ולו רק בשביל שהאפוטרופסות על ביתם תשאר בידי אהוד אולמרט- זה שהורה להכותם ללא רחם!!


וחוץ מזה אם שוטרים אלה הם סדיסטים, אז מה דינו של תלמיד הרצי"ה קוק הר' צפניה דרורי ששולח בנות ישראל לשירות לאומי עם השוטרים האלה?? מדוע אין אומץ לאף רב בצה"ד לקום ולומר אחרי מאורעות עמונה- אין יותר שירות לאומי במשטרת ישראל??  כחה של עבודה זרה...


גם אפי איתם שלרגע היה נדמה שהאָלָה שפתחה את ראשו תזיז בו משהו לחיוב מדבר בתדהמה על מה שקרה. הוא לא ציפה לזה. הוא כנראה חשב שמשטרת ישראל ארגנה הפנינג של ליטוף סוסים והדגמת אמצעי לחימה של המשטרה, הפנינג בסגנון שהמפד"ל היתה מארגנת ביש"ע בימי עצמאות למי שעוד זוכר, כשהשוטרים עוד לא היו סדיסטים כי הם הרביצו רק לחרדים חשוכים, פרימיטיביים ומשתמטים ואפילו רחמנא ליצלן.. אנטי ציונים...


אך המציאות הכואבת טופחת על פני הקלישאות בנות עשרות שנים שיצאו מ"מרכז הרב"- מרכז המינות העולמי. את החלומות שאויר א"י יחזיר את הכופרים למוטב מחליפות מכות רצח של צאצאיהם ותלמידיהם. מה שלא הצליחו לעשות הערבים בתרפ"ט, ובתרצ"ח, עושים בשבילם בנחישות צאצאי החלוצים ה"צדיקים" (על פי עקרונות הצדק של בית הדין הגבוה לצדק של מדינת היהודים) שכמעט כל אברך ממרכז הרב הוזיל ריר של הערצה כלפיהם ואף חינך את בניו ובנותיו להיראות לדבר והכי כואב-לחשוב כמותם!!


גדולי ישראל המובהקים היו יושבים שבעה נקיים לפני כל דיון בשאלה של ספק ספיקא של פיקוח נפש, ואילו כאן מושלכים נערים ונערות לזירה של פראי אדם מרצונם!!ללא כל כפיה!! זולת כח הכפיה החזק ביותר- עבודה זרה!!


והשכינה מייללת בבכי חרישי- משכו ידיכם מעבודה זרה...בני ובנותיי האהובים,לא יעזרו ההפגנות והמחאות, ולא יעזרו מרזל ופייגלין, וגם לא חזית ימנית מאוחדת כי כולם לא יותר מסוגים שונים של עבודה זרה. פתרון אחד בלבד!! משכו ידיכם מעבודה זרה...שננו לילדים והילדות המסכנים: בגלות אנחנו, וצריך לחכות עד שהקב"ה יגאלנו ברחמיו ועד אז נשתדל לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, לשוב אליו בתשובה שלמה, ובראש ובראשונה, נמשוך ידינו מעבודה זרה, נידבק רק בזקנים שמסרו נפשם על תורתנו הקדושה, שכאבו של הקטן והדל בישראל הוא כאבם, שחיי אדם אחד מישראל הנתונים בסכנה מדירים שינה מעיניהם, שאין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה, כי מחוץ להן אתה יוצא לרשות אחרת, מחוץ להן אתה במקום סכנה, מחוץ להן אתה ברשותה של עבודה זרה על רבניהָ וכמריהָּ' שעוד בטרם תספיק להיזהר ממנה כבר תמצא את עצמך דבוק בה...


משכו ידיכם מעבודה זרה ושובו אל ה'' כי רק התשובה אליו היא המפרידה בינינו לבין ריבונות יהודית אמיתית על א"י שפירושה אינו אלא "והיה ה' למלך על כל הארץ" ועתידה א"י להתפשט על פני כל העולם כולו במהרה בימינו-אמן.


בברכת החלמה מהירה לכל חולי עמו ישראל ובכללם אחינו ואחיותינו פצועי עמונה, רפואת הנפש והגוף והכי חשוב- רפואת הדעת.
למאמר זה התפרסמו 8 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  ישר כח   ז' שבט
בשבת יצא לי לראות את הספר של הרציה קוק "לנתיבות ישראל" ולאחר שעיינתי בו מעט, אני דן אותם לכף זכות (המזרוחניקים)כי הוא מורם ורבם ועל פיו חונכו
רפאל  
2.  ערב מלמד מנחם את הפצועות !!!   ז' שבט
בגיליונו הלפני אחרון של "בשבע"
כותב בעל העיתון ר, אליעיזר מלמד
חידוש הלכתי נפלא :
מפגינה שנעצרה - חל עליה דין פטורה משרות לאומי - היא כבר יצאה ידי חובת שרות לאומי = איזה חידוש נפלא .
וע"ד זה בקל וחומר בת שנפצעה בעמונה
וודאי וודאי שפטורה משרות לאומי .

ודפחח"חאוהב ישראל  
3.  אש של תורה   ח' שבט
ב"ה

הר' אברהם חזן, אש תורה מהלכת.
לפעמים אני חושב שנשמתו של הרב מסטמר זצ"ל מתעברת בו כל פעם שהוא מגיב על התנהגויות של הציונות הדתית.
יישר כוחך, שאינך ירא מאיש אלא רק מדעת התורה (שמשפילים אותה בכל דרך אפשרית רח"ל.)
עדו  מצפון הארץ
4.  מה אתה רוצה??   כ' שבט
על איזו ע"ז אתה מדבר????

להילחם על א"י זו עבודה זרה???

נו באמת...
 
5.  תגובה לזה שכתב "מה אתה רוצה"   ל' שבט
הע"ז במקרה דנן היא הציונות, מאבק על ישוב הארץ או כל שם אחר שקוראים לזה זה הסוואה כדי ליצור מוטיבציה למשהו שאסור על פי ההלכה בשם ההלכה
צלפחד  
6.  היהדות מנוגדת ללאומיות?!   ה' אב
אתה לא כוסף למצב של עם ישראל מאוחד סביב ה' וחי כעם, מצב בו מינוי מנהיג על העם יהיה מצווה?
תוכל להסביר לאיזו מציאות אתה כן מקווה
שנגיע בעקבות הגאולה?
פלוני  
7.  לפלוני....   י"ב אב
אכן אני נכסף מאד (והקב"ה יעזרני שאזכה להיות נכסף לכך יותר) לביאת המשיח שסביבו יתאחד עם ישראל אחרי גלות ארוכה וקשה...

ולכן שלטון שהוא בדיוק ההיפך הכי גדול ממלכותו של מלך המשיח הוא המנוגד ביותר ליהדות שרק יכול להיות ואם חושב מישהו שגם שלטן זה הוא חלק מלאומיותו של עם ישראל אזי שהוא או שוטה, או מלגלג על דברי חז"ל, אבל ודאי שאינו יודע יהדות מהי.

בברכה, יואל.
יואל אלחנן.  
8.  ל--4   כ"ג שבט
כנראה שלא קראת בעיון את המאמר, כדאי שתקרא שוב מתחילה ועד סוף ואז תבין, אל תתיאש, כל מילה שנכתבה כאן שווה זהב!!!
אלקנה  מאשדוד