רשימת מאמרים

דברים מאלפים מהגאון רבי שמשון רפאל הירש זצלה"ה בענין חובת ההרחקה ממינות ואפיקורסות וחובת הפרישה מקהילה של כופרים (אז, הקהילה הרפורמית) גם כשזו מסכימה להתחשב ביהדות החרדית.

לרגל ציון פטירת הגאון רבי שמשון רפאל הירש זצוק"ל-לוחם מלחמת ה' להיבדלות יראי ה' מהכופרים בו ובתורתו, שחל השבוע-כז' בטבת אנו מביאים לפניכם קטע ממכתב שכתב לרב אחד שרצה להשיג על פסק ההלכה המפורסם שלו שחייב פרישה מהקהילה הרפורמית והקמת קהילה נפרדת של יהודים שומרי תורה ומצוות.דעת הגאון רבי צבי הירש קלישר אודות ג' השבועות ושלטון עצמאי בא"י

האם אפשר לראות בשיטתו של הגרצ"ה קלישר תמיכה במטרותיה של התנועה הציונית?!האם יש ערך ומעלה בשלטון של מומרים או רשעים ובלבד שיהיו מזרע ישראל?

בעקבות ארבעים שנה להעברת השלטון על ירושלים מהערבים למדינת ישראל אנו דנים בשאלה היסודית האם יש מעלה בעצם העובדה שאדם מזרע ישראל עומד בראש העם גם אם התנהגותו ודעותיו סותרות את עיקרי היהדות הבסיסיים ביותר?יהדות התורה בשירות דת הציונות-חילול ה' מאין כמותו ע"י נציגי אגודת ישראל, דגל התורה, ו'בני תורה' המוכיח שוב כי הפוליטיקה ה"חרדית" על שלל מפלגותיה חדלה מלייצג ולו במשהו את עולם התורה או את דעת התורה.

דוקא בשבוע בו קוראים את פרשת אמור בה נלמדת מצות קידוש ה' חד גיסא והאיסור החמור של חילול ה' מאידך גיסא, חיללה עירית אלעד שרובה ככולה מורכבת מנציגי היהדות החרדית (למעט נציג אחד מתוך 16 המשתייך לחוגי הדת"לים בעיר) כשראש העיר ישראל פרוש יחד עם חברי העיריה הזמינו את כלל תושבי העיר להשתתף בחגיגות יום אידם של הציונים תוך שהם מכנים אותן לא פחות ולא יותר:"שמחה של מצוה". מכתב נשלח לבד"צ אלעד אך נכון לעכשיו לא זכה להתיחסות כלשהי.יהודי מגרש יהודי-דעת הרב שמואל מוהליבר והנצי"ב אודות מתישבים פורקי עול בא"י

מה היתה דעת הרב מוהליבר אודות ישוב א"י ע"י פורקי עול ועוברים כל גל התורה כולה? מתוך מכתב שכתב למנהיג החילוני של חבת ציון הדר' פינסקר.

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |