ו' אייר ה'תשע"ו

יהדות התורה בשירות דת הציונות-חילול ה' מאין כמותו ע"י נציגי אגודת ישראל, דגל התורה, ו'בני תורה' המוכיח שוב כי הפוליטיקה ה"חרדית" על שלל מפלגותיה חדלה מלייצג ולו במשהו את עולם התורה או את דעת התורה.יהדות התורה בשירות דת הציונות-חילול ה' מאין כמותו ע"י נציגי אגודת ישראל, דגל התורה, ו'בני תורה' המוכיח שוב כי הפוליטיקה ה"חרדית" על שלל מפלגותיה חדלה מלייצג ולו במשהו את עולם התורה או את דעת התורה.

דוקא בשבוע בו קוראים את פרשת אמור בה נלמדים מצות קידוש ה' מחד גיסא והאיסור החמור של חילול ה' מאידך גיסא, חיללה עירית אלעד שרובה ככולה מורכבת מנציגי היהדות החרדית (למעט נציג אחד מתוך 16 המשתייך לחוגי הדת"לים בעיר) כשראש העיר ישראל פרוש יחד עם חברי העיריה הזמינו את כלל תושבי העיר להשתתף בחגיגות יום אידם של הציונים תוך שהם מכנים אותן לא פחות ולא יותר:"שמחה של מצוה". מכתב נשלח לבד"צ אלעד אך ככל הנראה לא זכה להתיחסות כלשהי נכון לעכשיו. בשיחה של כשעתיים שנמסרה השבוע לבנות סמינר זלזניק בעיר ע"י הרב אברהם חזן הוסבר לבנות כיצד המפלגות החרדיות הן המחדירות דעות כוזבות ואפיקורסיות לתוך הציבור החרדי בעוד שהן מאחזות עיני הציבור כי הן הנאמנות לגדולי ישראל ולהשקפה המסורה מדור דור. וז"ל המכתב שנשלח לבד"צ אלעד בראשותו של הגרש"ז גרוסמן שליט"א:

 

בס"ד טז' למ"טמונים, לס' ולא תחללו את שם קדשי וגו'.

 

השלום והברכה לחברי ורבני בתי ההוראה שע"י בית דין צדק אלעד בראשותו של המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א! באתי בזה לעורר אודות פירצה חמורה אשר מלבד המכשול לרבים שיש בה כרוכה גם בחילול ה' מאין כמותו וכדלקמן: בעיתון המקומי "קוראים אלעד" בגליון האחרון בעמ' 30 פורסמה הזמנה רשמית של עיריית אלעד הקוראת לכלל תושבי העיר לחגוג שמחה של מצוה בחגיגות יום העצמאות לישראל" ואף הגדילה לעשות שהודיעה קבל עם ועדה כי גם נציג של יהדות התורה בעיר הר' שמואל גרוסברד יהא נוכח במעמד (מעבר לנוכחותו של ראש העיר ישראל פרוש). למותר לציין כי אירועי יום אידם של הציונים רחוקים מלהיות סיבה לשמחה בכלל וכל שכן מופקעים לגמרי מתואר 'מצוה' מה גם שהאירוע מתנהל ע"י פריצת גדרי ימי הספירה ע"י מופעי שירה ונגינה ופריצת גדרי הצניעות כמפוסם בכל אירועי הד"לים למיניהם, ואיך יעלה על הדעת שבעיר המתקראת עיר התורה תזמין העירייה בכללותה את כלל תושבי העיר ותגדיר את האירוע שמחה של מצוה. והן אמנם חלק מתושבי העיר הנמנים על הציבור הדת"ל חוגגים מדי שנה את אידם של הציונים ובבלי דעת רואים בכך שמחה ומצוה וגאולה ושאר הבלים כפי דיעותיהם הכוזבות והאפיקורסיות, והעיריה לא יכולה להתעלם מהם, אבל בכל שנות קיומה של העיר הוקפד כי המודעות על חינגאות העצמאות שלהן תהיינה מטעם הקהילה הדתית לאומית וראשיה באופן שיהא ברור לכל כי מדובר באירוע פנימי של הקהילה הדת"לית בלבד שלשאר תושבי העיר אין כל שייכות אליו, ולא באופן כללי מטעם העיריה בכללותה ובטח לא בנוכחות של נציג בני התורה בעירייה אשר הוא מכשול גדול לציבור העלול לטעות ולחשוב כי גם הוא יכול להגיע לאירועים אלה ללא חשש, ואין לך חילול ה' גדול מזה שבמעמד כזה יהא נוכח הר' שמואל גרוסברד, וכידוע אמר מרן החזו"א (לתלמידו הג"ר אהרן ישעי' רוטר שליט"א) כי איזהו אפיקורס שומר תורה ומצוות? מי שאומר כי בגלל גדולי ישראל נהרגו יהודים בשואה וכן מי שחוגג את יום העצמאות. וכן התבטא מרן הגר"ר גרוזובסקי זצ"ל ('בעיות הזמן' עמ' קמד') וז"ל: "וגם אם חג העצמאות היה מנהג טוב, הנה מכיון שהנהיגו אותו רשעים אין לנהוג בו כמ"ש בתשובת אהל יעקב שהובא בגליון מהרש"א יו"ד (סי' רמו'). אבל הכא גרע טובא, שהמינים הנהיגוהו לא בתורת חג לה', אלא להודות לאליליהם של 'כוחי ועוצם ידי' וכפירה בהשגחת ה' יתברך על העולם ועל עמו. וא"כ המשתתף אתם נראה כמודה לעבודה זרה, ולא עדיף ממצבה שאעפ"י שאהובה היתה אצל האבות, נאסרה כשהחזיקו בה עובדי אלילים, ואפילו כשמקריב לגבוה, כל שכן כשנראה שמודה לשיטתם הקלוקלת"... לענ"ד חוב גדול מוטל על הבד"צ לפרסם כי אסור להשתתף כלל בחינגאות יום העצמאות ולפקח יותר על הבטאון קוראים אלעד שלא יפרסם להבא מודעות נוראיות שכאלה ההופכות את אלעד מעיר התורה לעיר השותפה למרידה בתורה של מדינת ישראל מזה 68 שנה ה"י. בברכה, אברהם חזן, מו"ל ספר 'דת הציונות' ב"ח ועוד, 052-7687487, רבי יהודה הנשיא 110, yoel@yoel-ab.com. נ.ב. במידה ויחליט הבד"צ מטעם כלשהו לא לפרסם מודעות הקוראות לציבור להדיר רגליהם מחינגאות אלה נא להודיענו באופן מיידי ונדאג למודעות מחאה מטעם האברכים בעיר כי ודאי שכל בן תורה אשר כבוד שמים יקר בעיניו ולו במעט שבמעט לא יוכל להחריש לנוכח חילול ה' שכזה ובפרט שמידת הדין מתוחה על עירנו כבר זמן רב ה"י ומי יודע איזה חרון אף ח"ו יעורר חילול ה' שכזה על עירנו ותושביה, ה' ירחם על עמו ויציאנו מהרה מאפילה לאורה ומגלות לגאולה שלמה.

 

(בתמונה: שרוליק פרוש-ראש עירית אלעד מטעם יהדות התורה סוגד לע"ז הציונית ומשתתף ב"שמחה של מצוה" יחד עם הדת"לים ביום אידם של הציונים המבטא 68 שנים של מרידה גלויה נגד הקב"ה והסתתם והדחתם של מיליוני יהודים לכפירה בעיקר.
למאמר זה התפרסמו 8 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  אכן, סיבה למסיבה !   ז' אייר
והשנה במיוחד, עם כל הפיגועים שהיו - שזה מחיר ה"עצמאות". כפי שנהגו לומר המורים בבית ספרנו -"לא קיבלנו מדינה על מגש כסף" (מה הם לא אמרו זה "שמחה של מצווה", כי זה היה בית ספר חילוני). אגב, אני מכיר אנשים שבעבר שלחו אליי ברכות לכבוד הסילווסטר והשנה האזרחית החדשה (לא הייתי מגיב לזה כמובן) אולם, משום מה, היו מתעלמים לגמרי מיום העצמאות. וכעת, אני למד שחרדים חוגגים את יום אידם שזה בוודאי, לכל הדיעות, גרוע עד אין ערך ושיעור מאשר לציין את הסילווסטר ואת הכריסמס.

רציתי להוסיף, שקראתי בשם מרן האדמו"ר מסאטמאר זיע"א שמי שחוגג את יום אידם הקב"ה דוחה את כל החגים האחרים שלו. כלומר, מצדו של האלוקים אותו אחד יכול ללכת לעבוד במקום לעשות סדר פסח וכנ"ל לשכוח מחנוכה ופורים כי אין האלוקים מעוניין שאפיקורוס יחגוג את החגים שלו.

לסיום, הייתי רוצה לדעת האם אכן חרדים הגיעו בהמוניהם אל חגיגות ה"עצמאות" בעיר אלעד ? או שהגיעו רק מעטים ? (שזוהי גם כן תופעה חמורה ביותר, לאור העובדה שמדובר בארה"ק ובקהילה חרדית).


ג.  
2.  בחגיגות ה-70 למדינה: מופע רוק נ' רול באלעד   ז' אייר
יהין לייזרים, זיקוקי דינור ושתיה כיד המלך. בהשתתפות זמרים חרדים ולהקות חסידיות...
י. פרוש, ראש העיר  
3.  האם עיריית אלעד רכשה פטישי צעצוע ותרסיסים לשיער ?   ז' אייר
כדי שהחרדים יכו איש את רעהו בפטישים על הראש וישפריצו את הספריי לשיער אל תוך העיניים - כמקובל אצל הציונים ביום אידם ? אם לא, איזה מן יום עצמאות הוא זה ? היכן הפראות והאלימות ?

צר לי על הציניות, אולם ביום רגיל הציונים מכים איש את רעהו בפטישים אמיתיים ורוצחים, ונראה שעיריית אלעד רוצה שזה יהיה הנורמה גם בחברה החרדית...
המביט מן הצד  
4.  רק בשביל לסבר את האוזן לגבי חומרת העניין של החגיגה   ז' אייר
בספר "מסעות ירושלים" (תרגום לאנגלית) שאני קורא כעת מסופר על כך שמרן "המנחת אליעזר" זצוק"ל בעת ביקורו בארה"ק נמנע מלהגיע אל מירון בליל ל"ג בעומר בגלל שהיו שם בנים ובנות חילונים שהתנהגו בצורה פראית, בלי מחיצות, תוך שהם שרים, רוקדים, שותים, הוללים וכיוב'. מחבר הספר כותב שמדובר בתופעה מסוכנת שיכולה לעורר מידת דין קשה ולכן אי אפשר היה לצדיק כ"כ גדול להגיע באותו ערב לביקור בקבר רשב"י ! (רק להזכיר, מדובר בשנת 1930). עוד כותב מחבר הספר -"אוי להם [לאותם צעירים חילונים] ואוי לנשמתם בעולם הזה ובבא אחריו".

מה אם כן, נוכל לומר אנחנו כאשר דברים חמורים יותר מתרחשים היום בתוך המחנה החרדי !

חומר למחשבה  
5.  "יום הסטורי"   ח' אייר
"זאת שמחה של מצווה, כי ככה אלעד תקבל יותר כסף מהמדינה ונקים בעיר ישיבות ותלמודי תורה חדשים. שנה הבאה מתוכנן מופע פירוטכני מרהיב ביום העצמאות כדי שמשרד החינוך ומשרד הדתות יעבירו לנו עוד יותר כסף ונהיה הכי עשירים במדינה, יותר מסביון והרצליה פיתוח. כולם יבואו ויתקנאו בנו. חחחחח... זה מצווה לשם מצווה ולא מצווה שבאה בעבירה. אל דאגה, הכל כשר למהדרין בהשגחת מרנן ורבנן. כמו תמיד. על החתום: ישראל פרוש, ראש העיר".
משפ' פרוש  
6.  יש כאן רדיפה מצדו של פרוש וחבריו הצבועים...   ט' אייר
כי בגללו ושכמותו הציונים עלולים להטיל שוב פעם גזירת גיוס כללי על החרדים והפעם יהיה לכך תוקף גדול ועצום ויהיה קשה יותר להתנגד וממש יצטרכו מסירות נפש כדי להנצל מהגזירה.

מה שפרוש וחבריו עושים זה הרבה, הרבה יותר גרוע ממי שמצהיר לשלטונות שהוא לומד בישיבה ולמעשה איננו לומד (ועל כאלה פסקו גדולי הדור שהם בבחינת רודפים), כי אדון ישראל פרוש (שהוא בוודאי לא שייך לפרושים כפי שבא ללמד שם המשפחה שלו כי אם לצדוקים) חוגג את חגיהם ולוקח מהם כספים ובתמורה הציונים יחייבו אותו ואת עדתו למלא את חובותיהם למדינה ולשלוח את בניהם ובנותיהם לצבא כפי שעושים כל הישראלים האחרים.
חומר למחשבה  
7.  עד לא ידע להבחין בין החלק הדתי והפוליטי שבאדם..   י' אייר
השוחד והכבוד שחלקו הציונים לר' קוק העבירוהו על דעתו ודעת קונו, ומסתבר שהנ"ל אירע גם לראש עיריית אלעד וחבריו ולעוד אנשים דוגמת "הרב הראשי" לבריטניה, אשר פרסם לאחרונה מאמר בעיתון בו כתב שאין הבדל בין ציונות ליהדות...

מרן החזו"א זיע"א כבר אמר על כגון דא שהם מאבדים את שתי העולמות: ""קוק" למשל, עולם הבא בוודאי אין לו ועולם הזה של קוק מי מביט אחריו היום".
ג.  
8.  על האנשים האלה יש פסוק מאד קולע..   י"ז אייר
אותו הזכיר מרן האדמו"ר מסאטמאר זיע"א בספריו הקדושים.

"אמרתם שווא עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ד' צבאות ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עושי רשעה גם בחנו אלקים וימלטו". (מלאכי ג, יד, טו).

קשה למצוא תיאור יותר מדויק, קולע וממצה של המציאות מאשר הפסוק הנ"ל.

ג.