עמוד 139 מתוך 141

פלוני

כ"ב אלול ה'תשפ"ב

הפלס והיתד לוחמים בגיוס


ג.ש.

י"ח אלול ה'תשפ"ב

סיבה נוספת מדוע אין למחאתם שום השפעה כלל


יצחק

י' תמוז ה'תשפ"ב

הצבעה בבחירות


יואל אלחנן

י"ב תמוז ה'תשפ"ב
לגבי השתתפות בבחירות...
+

יצחק

י"ב תמוז ה'תשפ"ב
תגובה
+

יואל אלחנן

י"ז תמוז ה'תשפ"ב
מקורות לגבי בחירות והימצאות בכנסת המינים
+

שלום

י"ז תמוז ה'תשפ"ב
ספר חדש
+

העניך

ט"ז אלול ה'תשפ"ב
דמעות של מלאכים
+

דניאל

י"ז תמוז ה'תשפ"ב
תגובה ליצחק
+

העניך

ט' אלול ה'תשפ"ב
תלמידי החזו"א ובריסק בבחירות
+

יואל אלחנן

ט' אלול ה'תשפ"ב
העובדה שמרן החזו"א ומרן הגרי"ז מבריסק...
+

העניך

י' אלול ה'תשפ"ב
אז מי באמת בנה את דגל התורה?
+

יואל אלחנן

י"א אלול ה'תשפ"ב
את 'דגל התורה' הקים מרן הגרא"מ שך זצ"ל..
+

העניך

י"ב אלול ה'תשפ"ב
שאלתי היתה...
+

יואל אלחנן

י"ד אלול ה'תשפ"ב
לנידון דידן אין שום נפק"מ...
+

העניך

י"ב אלול ה'תשפ"ב
לא מצאתי את הספר זכור לדוד


משה כהן

ט"ו אלול ה'תשפ"ב
תשובה
+

יואל אלחנן

ט"ז אלול ה'תשפ"ב
לא הבנתי את דבריך...
+

יואל אלחנן

ט"ז אלול ה'תשפ"ב
מכתב הגרח"ש גריינימן לאחד ששקל להיות ח"כ
+

יואל אלחנן

ט"ז אלול ה'תשפ"ב
ועוד ציטוט מדברי הגרח"ש גריינימן זצוק"ל
+

חומר למחשבה

י"ז אלול ה'תשפ"ב
על אחת כמה וכמה ומכל שכן שיש שבועה..
+

יצחק אייזיק ל.

י"ב אלול ה'תשפ"ב
רשימה קטנה מתלמידי ומקורבי החזו"א
+

פלוני

י"ט אלול ה'תשפ"ב
החזו"א


דניאל

כ' אלול ה'תשפ"ב
סיפורים
+

שלום

ו' אלול ה'תשפ"ב

גדולי הדור


יואל אלחנן

ט' אלול ה'תשפ"ב
תשובה מלאה ומקיפה...
+

שלום

י"ב אלול ה'תשפ"ב
ליואל אלחנן
+

יואל אלחנן

ט"ו אלול ה'תשפ"ב
גם כאן צריך אריכות רבה כדי לבאר...
+

לא פשוט להיות פשוט

ב' אלול ה'תשפ"ב

נתיב סלולר חסמו את האתר


יואל אלחנן

ט' אלול ה'תשפ"ב
המפלגות ה"חרדיות" בלחץ...
+

חומר למחשבה

א' אלול ה'תשפ"ב

הערה קטנה לגבי אלה שאינם תורמים...


דניאל

ל' אב ה'תשפ"ב

בענין 3 השבועות-חשוב


דוד

י"ד אב ה'תשפ"ב

הפגנה


יואל אלחנן

ט"ז אב ה'תשפ"ב
ראשית השימוש במילה הפגנה...
+

דוד

י"ד אב ה'תשפ"ב

המדינה


יואל אלחנן

ט"ז אב ה'תשפ"ב
מה?! עד עכשיו לא התפללת?!
+

א.א.

י"ז אב ה'תשפ"ב
ולא לשכוח


דוד

י"ד אב ה'תשפ"ב

הר' קוק


יואל אלחנן

ט"ז אב ה'תשפ"ב
הקצף על הר' קוק היה בעיקר בשל העובדה...
+

חומר למחשבה

י"ז אב ה'תשפ"ב
והרשע הוסיף חטא על פשעו..


חומר למחשבה

י"ז אב ה'תשפ"ב
הוא (קוק) נכנס להגדרות ההלכתיות..
+סה"כ 2,811 נושאים בפורום
 פירסום הודעה