ה' אייר ה'תשפ"ד

הסכמת הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"א לספר "דת הציונות" 

להלן הסכמתו של הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"א (מחשובי הדיינים בבי"ד של הגר"נ קרליץ שליט"א ורב דקהל חסידים ברמת אלחנן -בני ברק). ההסכמה ניתנה הערב לאחר שבשיחת טלפון בבוקר אמר לנו הגר"י סילמן על דת הציונות(שנמסר לו על ידנו לפני מספר חדשים): "ספר נפלא"!


הרב יהודה סילמן


רב דקהל חסידים


רמת אלחנן- בני ברק


חבר הבד"ץ בני ברק


 ב"ה יום אור לכ"א אדר ס"ח


בס"ד


הנה בדור הזה, שחושך יכסה ארץ, וישנו בלבול גדול בדעות והשקפות גם אצל החרדים לדבר ה' וגם בהיכלי הקודש פנימה ישנם לצערנו בחורים אשר נמשכים אחרי דעות והשקפות של כחי ועוצם ידי, ישנו צורך גדול בבירור האמת עד לאחת, ומעט אשר ישכילו לבררה כראוי ולכן נתתי שמחה בלבי בראותי בספרו של הרב ... ... שליט"א אשר שמו יקבנו "דת הציונות" אשר בשפה ברורה ידבר, את קול האמת, ומבקשי דעת ימצאו בו את בת קולם של רבותינו גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א עם הרבה ידיעות שמשום מה נעלמו מעיני רבים - ובודאי יביא תועלת גדולה לטיהור הלב והמח מהשפעות פסולות ומהימשכות אחרי דעות שהכפירה מעורבת בהם.


ואסיים בברכה אשר יזכה הרה"ג המחבר שליט"א שדבריו יתקבלו בציבור ולהוציא עוד ספרים חשובים ומועילים.


                                              ובזה באתי על החתום, יהודא סילמן
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  שמחתי לראות.   י' שבט
מדוע רק בשנת תשס"ח יצאה הסכמה כאשר הספר יצא בשנת תשס"ג/תשס"ד?
מורן