ז' סיון ה'תשס"ח

התיחסות ל"מכתב לחרדים" של הר' יוסף קלנר- סעיף א'התיחסות ל"מכתב לחרדים" של הר' יוסף קלנר- סעיף א'

בס"ד


לפני שנתייחס לעצם הטענות המובאות במכתבו של קלנר יש לשים לב לכמה דברים.


ראשית- קלנר חוטא לאמת בעצם הכותרת שנותן למכתבו. על אף שהמכתב נכתב לאדם בודד הכותרת שלו היא "מכתב לחרדים" דהיינו מסר שפירושו: כל החרדים חושבים כאותו החרדי שאליו נכתב המכתב. ממילא אחרי שקלנר יענה לשאלותיו/טענותיו של השואל הרי לנו תשובה ניצחת לכל החרדים.


קלנר גם מציג כפתיח למכתבו שתי מימרות שיש בהן לכאורה לחזק באופן מלאכותי את דבריו. האחת- דברי הרמב"ם באשר לחשיבות לימוד עיקרי האמונה (וכאילו שקלנר הולך לדבר כאן משהו מזה...) והשניה- דברי המבי"ט באשר לרוצה לחלוק על חבירו שהטעים דבריו בפיטומי מילי בעלמא (וכאילו שקלנר נקט בדרך של הטעמת דבריו...)


אחרי ששמנו לב למחמאות שקלנר מחלק לעצמו והתרברבותו כאילו בפיו מענה לכל החרדים נתייחס לגוף דבריו.


הטענה הראשונה בפיו של השואל היא שאין במדינת ישראל כל ערך וכל מצוה מפני שאינה מדינה של מלך המשיח. קלנר משיב שתי תשובות שמהן משמע שגם אם המדינה אינה של מלך המשיח מכ"מ יש ערך ומצוה בהקמתה:


א. דברי הרמב"ם בהלכות חנוכה שמהם משמע שגם מלכות בית שני לאורך כל תקופתה למרות גריעותה וריחוקה משלמות נחשבת מלכות ישראל.


ב. דברי הרמב"ן בספר המצוות על מצות כיבוש א"י שהיא מצוה כללית על הציבור ורק ע"י הקמת מדינה אפשר לקיימה וא"כ עם הקמת המדינה חזרנו לקיים מצות עשה דאורייתא השקולה כנגד כל המצוות.


על שתי התשובות הנ"ל מוסיף קלנר תשובה שלישית הסותרת לגמרי את הנחתו של השואל כי אין שום ענין משיחי במדינת ישראל בהביאו את דברי המלבי"ם במיכה (ד' פס' ח') המדברים על ממשלה קטנה כהקדמה למלכות בית דוד ולפיהם קובע קלנר חד משמעית כי "מדינת ישראל היא בהחלט השלב הראשון של בת ציון הצומחת ועולה קמעא קמעא כמדת ישועתן של ישראל עד שתהיה לממלכת לבת ירושלים של מלכות דוד".


לשתי התשובות הראשונות של הר' קלנר התיחסנו כבר באתר בעבר. נתייחס כעת גם לתשובתו השלישית.


הר' קלנר טוען כי הממשלה הקטנה אודותיה מדבר המלבי"ם מתגשמת לעינינו בקום מדינת ישראל ע"י ממשלת האפיקורסים שהכריזה על הקמתה בה' באייר תש"ח. הבה ונראה האם אכן יכולים דברי המלבי"ם ושאר המפרשים להתאים למדינת ישראל?


ובכן זה לשון הפסוק במיכה (ד' ח'): "וְאַתָּה מִגְדַּל עֵדֶר עֹפֶל בַּת צִיּוֹן עָדֶיךָ תֵּאתֶה וּבָאָה הַמֶּמְשָׁלָה הָרִאשֹׁנָה מַמְלֶכֶת לְבַת יְרוּשָׁלִָם". כל המפרשים מפרשים באופן חד משמעי כי "הממשלה הראשונה" פירושה מלכותו של מלך המשיח. וז"ל רש"י: תבוא הממשלה שלימה כולה אל בית דוד בירושלים כאשר היתה בתחילה עד שלא נחלקה. וז"ל הרד"ק: הממשלה הראשונה- הוא מלכות בית דוד. גם בתרגום יונתן מבאר את הפסוק כולו על מלך המשיח וז"ל: "ואת משיחא דישראל דטמיר מן קדם חובי כנשתא דציון לך עתידא מלכותא למיתי וייתי שלטונא קדמאה למלכות כנשתא דירושלם.


הר' קלנר בוחר להתעלם מדבריהם ולנסות להסתייע בדברי המלבי"ם כשהוא מנסה להפריד בין הממשלה הראשונה למלכות בית דוד תוך ניסוח דברי המלבי"ם כרצונו וז"ל של קלנר: "תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם שופטים מנהיגים אותם ואח"כ תבוא ממלכת לבת ירושלים - יהיה להם מלכות קבועה שהיא מלכות ב"ד. שמלכות ב"ד תתגלה בהדרגה, ותחילה לא יהיה רק במדרגת שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לד' המלוכה" למרות שהמלבי"ם מבאר באופן חד משמעי כי גם הממשלה הראשונה וגם "ממלכת לבת ירושלים" הינן דרגות גילויה של מלכות בית דוד. המלבי"ם גם מפנה למקור אחר [שקלנר לא מזכירו בדבריו כלל] בו ביאר דבר זה והוא ביחזקאל פרק לד' פס' כג' כד' ששם כותב המלבי"ם מפורשות וז"ל: והקימותי- ניבא שאחר שישפוט ה' וירעה אותם בעצמו, אז תתגלה מלכות בית דוד והוא יהיה הרועה תחת ה', וזה יהיה בג' מדרגות, תחילה הוא ירעה אותם היינו שיעמוד איש  מבית דוד שינהיג את ישראל לכוף אותם שישעשו משפט וצדקה ואח"כ הוא יהיה להם לרועה היינו שיקבלו הנהגתו וילמדו ממנו עד שיהיה רועה שלהם ברצונם ואח"כ אני ה' אהיה להם לאלקים –יקבלו עליהם מלכות שמים ומלכות ה' תתגלה עד שיהיה להם לאלקים ועבדי דוד יעלה ממדרגת רועה למדרגת נשיא שהוא יהיה המלך המשיח" ע"כ. הרי שכל הדרגות מן הממשלה הראשונה ועד מלכות בית דוד הקבועה היא מענין מלכות בית דוד ואין למלכות של אפיקורסים כל שייכות לכל הנבואות האמורות בענין חזרת מלכות בית דוד כבראשונה כך שדברי הר' קלנר כי  "מדינת ישראל היא בהחלט השלב הראשון של בת ציון הצומחת ועולה קמעא קמעא כמדת ישועתן של ישראל עד שתהיה לממלכת לבת ירושלים של מלכות דוד"  הם דברים חסרי כל בסיס הבדויים מן הלב היפך לגמרי מדברי המפרשים והמלבי"ם בתוכם.


 


בעז"ה בל"נ נתייחס בקרוב לסעיף ב' במכתבו של הר' קלנר.

 


 


 


 


 


 


 
למאמר זה התפרסמו 3 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  חבל שזה המצב!   ז' סיון   ללא תוכן  
שלמה  מירושלים
2.  אם תוכל בבקשה.   ט"ז תמוז
"לשתי התשובות הראשונות של הר' קלנר התיחסנו כבר באתר בעבר"
לא מצאתי באתר את התשובות, אשמח אם תפנה אותי במדויק או שתענה שוב אם תוכל.
תומ"ר.
אברהם.  
3.  לאברהם   ד' אלול
התשובה לגבי א (דברי הרמב"ם בהלכות חנוכה)
http://www.yoel-ab.com/katava.asp?id=75
התשובה לגבי ב (דברי הרמב"ן בספר המצוות)
http://www.yoel-ab.com/katava.asp?id=68

צלפחד