ד' חשון  ה'תשפ"ד  07:28 

בעקבות המצב הקשה בארה"ק...


נשתדל כאן באתר בתקופה הקרובה להביא דברי חיזוק אמיתיים ודברים הנוגעים להבנת המצב והשקפת תוה"ק על המצב וכן נענה שאלות המתעוררות כתוצאה מהמצב ולנוכח הבלבול השורר כיום הן בציבור החרדי והן בקרב אחב"י לרבבות אלפיהם השבויים כבר יותר ממאה ועשרים שנה בידי מסיתים ומדיחים שהבטיחו להם כי "מדינה עצמאית" ורק היא תביא להם שקט ושלוה מפני האנטישמיות הרדיפות, הפרעות והפוגרומים והביאו עליהם במרידתם הגלויה והאכזרית במלך מלכי המלכים הקב"ה בפלטרין של מלך ארה"ק, חורבן, שכול ואבדן ברוחם בנפשם ובגופם.
והקב"ה ברוב רחמיו יוציאנו מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה יאמר לצרותינו די וישלח לנו משיח צדקנו בב"א.
הפעילות באתר תהיה בימים ראשון-חמישי בין השעות 21:00-24:00.

מוזמנים לשלוח שאלות ולשתף אותנו בכל התלבטות לגבי השקפת תוה"ק לגבי המציאות כעת בארה"ק.
בינתיים, ממליצים לכם לעיין היטב בהפטרת פרשת בראשית אותה היינו אמורים לקרוא בשבת האחרונה (אם לא היתה השבת ערב ראש חודש) ולראות כיצד מתקיים לעינינו "כי לא יעשה ה' אלקים דבר  כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים"