מאת: פלוני
י"ד כסלו  ה'תשפ"ג  06:29 

סוגיה של הר הבית


לאחרונה יש "רב" אחד ראש ישיבת כסא רחמים ששמעתי אותו אומר שיש פוסקים שמתירים להיכנס להר הבית הוא בעצמו לא מתיר אבל בעצם הוא אומר שיש מתירים.
הוא מפיץ הרבה השקפות ממש מזרוחניקיות בציבור החרדי הספרדי יותר ויותר הגיע הזמן לכתוב נגדו שהציבור ידע שהאיש הזה הוא מזרוחניק לכל דבר באיצטלא חרדית.