מאת: שואל
כ"ח תשרי  ה'תשפ"ג  16:44 

הסרט "הרצל והציונות"


שלום אברהם חזן, 
ראיתי שהגיבו למספר קטעים מהסרט וטענו שיש סילופים וכד'..
אני הביא כאן דוג' ואשמח לשמוע מה דעתך...
הם כותבים כך: "ביומנו של הרצל מופיע המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי'' (כתבי הרצל, כרך 2, יומן א, עמ' 68). הרצל רצה לנצל גורמים אנטישמיים ישרים כדי שיעזרו לעם ישראל לעלות לארצו כאינטרס משותף. חשוב לציין המילה 'אנטישמיות' בזמנו של הרצל לא היתה השמדת יהודים אלא אפליה, שנאת זרים, דחיקת יהודים ממשרות בעלי-השפעה וכדו'. גם המשפט "חיסול הרכוש היהודי" אינו סילוק היהודים מרכושם אלא ניסוח של העברת כל הרכוש היהודי מהגלות לארץ ישראל בצורה הדרגתית, מכובדת ומוסכמת עם המדינות שבהם הם גרים [1] – לא סתם הרצל הזכיר אנטישמיים ישרים. כנ"ל גם ביומנו של הרצל, אחרי המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי" מופיע המשפט: "אנו רוצים לצאת את הגולה כאנשים מכובדים"[8] (באחת התגובות נביא צילום של דבריו המלאים). גם בספרון 'מדינת היהודים' ישנו פרק מפורט על כך וכותרתו: "אלו צורות של חיסול הנכסים",[2] וכן מופיע הרבה ביומנו ובמאמריו.[3] ומה עשו בסרט 'הרצל והציונות' ? דבר מזעזע ומחריד ! הם לקחו את המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי'' ועשו מזה "מטעמים". הם עשו סקר רחוב ושאלו 'עוברים ושבים' תמימים, מי אמר את המשפט: "רעיון מצוין עולה בלבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי''? רובם ענו בתמימות: היטלר. אח"כ המראיין גילה להם שהרצל אמר את המשפט וכך זעזעו אותם והשיגו את מטרתם. גם בהמשך הסרט הם מרחיבים מסקנות נפשעות אלו. חשוב לציין, הרצל חזה את העתיד ותוכניתו יושמה בגרמניה עם עלייתו של היטלר לשלטון בשנים 1933-1938, לפני מלחמת העולם השניה (השואה). המדיניות האנטי-יהודית בגרמניה ראתה בחיוב הגירת יהודים מחוץ לגרמניה, ולפיכך הסוכנות היהודית יצרה קשרים עם השלטון הנאצי בניסיון להציל יהודים ואת רכושם והעלתה יותר מ- 40,000 יהודים במה שכונה "הסכם העברה".[4] במסגרת ההסכם יכלו יהודי גרמניה לעלות לארץ ישראל ולשמור על ערך רכושם. ההיסטוריונית החרדית רות ליכטנשטיין מתארת זאת במילים: "אירוני הדבר שכל אחד מבחינתו רצה בהצלחת ההגירה. הגרמנים רצו להתפטר מן היהודים והיהודים רצו לברוח מן הגהנום האוסטרי" (עדות – חורבן יהדות אירופה, רות ליכטנשטיין, הוצאה חרדית, עמ' 93). מיותר לציין שמי שלא הצטרף לעליה זו, איבד לבסוף את נכסיו וחייו. [1] "אם לא רק ירשו לנו, אלא גם יסייעו בידנו, נגשים העברת נכסים מיהודים אל נוצרים בדרכי-שלום ובממדים עצומים כאלה, שכמותם ההיסטוריה עדיין לא ידעה" (כתבי הרצל, כרך 7, עמ' 4). [2] שם, כרך 1, עמ' 46. [3] "'החברה היהודית' מטפלת בחיסול עינייני-הרכוש של היהודים היוצאים. את יציאת היהודים אין אנו צריכים לתאר לעצמנו כדבר פתאומי. היא תהיה איטית ותימשך עשרות שנים. ראשונה ילכו העניים ביותר ויפרו את האדמה" (שם, כרך 7 עמ' 5). "אנו מביאים לידי חיסול את נכסי דלא-ניידי ואת העסקים של האנשים אשר עד למועד מסוים הלכו אתנו – נאמר בעשר השנים הראשונות" (שם, כרך א, עמ' 108). ראה גם שם, כרך 1, עמ' 46. שם, כרך א, עמ' 110. שם, כרך א, עמ' 116. שם, כרך א, עמ' 94. שם, כרך א, עמ' 68. [4] הרחבה על 'הסכם העברה' ראה בספר 'מולדת חדשה – עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1933-1948', יואב גלבר, עמ' 78-91. מספר העולים מגרמניה שעלו לא"י עד סוף 1938 ונרשמו במשרדי-העלייה של הסוכנות הינו 40,061, ראה הספר 'תולדות השואה – גרמניה', אברהם מרגליות ויהויקים כוכבי, ח"א עמ' 63"

בנוסף, יש ציטוטים על כך שהרצל חזר בו מרעיון ההתנצרות בצורה מפורשת וכתב שהרעיון הזה היה בשעת “נטיות עמומות שבחולשת נעורים”,[1] “והרי הם יהיו חסרי ערך לחלוטין”[2] “לאחר שזנחתי את המחשבה הזאת”,[3] ועבר לרעיון הקמת מדינה יהודית שזו היא דרך הפוכה מהטמעות בגויים.

ואחרי השינוי הנ”ל, מוצאים התבטאויות קשות של הרצל כנגד יהודים מתבוללים ומתנצרים: “היהודים, מוגי הלב שהתבוללו והתנצרו, ישארו כאן [ולא יעלו לארץ]”,[4] “איתנו ילכו רק אלה שאינם רוצים להתבולל במקומות מושבותיהם – כלל זה נקוט בידנו”.[5] על נורדאו שהתנצר, הרצל כותב ביומנו: “והשגחתי שהוא מעלים איזה רגש בושה, כמדומה, שהוא בוש על שהמיר את דתו, בראותו ובשומעו כמה מחזיקים אנו ביהדותנו”.[6].

למרות כל זאת, החרדים לא מפסיקים להזכיר ולהבליט את דעתו הראשונה של הרצל ביומנו הפרטי.
נראה שצריך לנסח מחדש את היחס אליו (כמובן שלא היה איזה צדיק גדול אבל נראה שהיה שינוי)
—————————————————
[1] הרצל, כתבי הרצל, כרך 2, היומן א’, עמ’ 12.
[2] שם, שם.
[3] שם, עמ’ 15.


מה אתה אומר? 
אשמח מאוד להתייחסות...
מאת: שלום
כ"ט תשרי  ה'תשפ"ג  23:13 

משכתבים את ההיסטוריה


כתבת "ולפיכך הסוכנות היהודית יצרה קשרים עם השלטון הנאצי בניסיון להציל יהודים ואת רכושם והעלתה יותר מ- 40,000 יהודים במה שכונה "הסכם העברה".[4] במסגרת ההסכם יכלו יהודי גרמניה לעלות לארץ ישראל ולשמור על ערך רכושם"- אם זה באמת נכון שהיה "הסכם" לכך איני יודע אך זה דבר סביר כי הציונים רצו להציל ציונים כמוהם ולהעיב אותם אך ורק לא"י כי צריך הרבה אנשים כדי להקים מדינה,אך אלה שלא היו ציונים ולא יכלו להעביר אותם לא"י אלא למדינות אחרות לא רצו להציל ואף מנעו הרבה פעולות הצלה של מאות אלפי יהודים ויותר לכך כגון בהונגריה כידוע ממה שמנעו את ההסכם של רבי מיכאל דב וייסמאנדל זיע"א.כך שאיני מבין למה אתה מביא מה שאתה אומר?להגיד שהציונים לא היו רשעים?.וכן לענין הרצל ימח שמו הרי אתה מסכים שהרצל חגג "חג המולד" הנוצרי עד סוף ימיו ואפילו לא מל את בנו היה מין ואפיקורס גמור,אז איני מבין איך אפשר ללמד עליו זכות,זה ממש איסור תורה ללמד על מסיתים ומדיחים כאלה זכות.
וכולם יודעים איזה שמד עשו הציונים עוד באירופה וכל שכן אחרי קום המדינה ברוחניות.
עוד כתבת "חשוב לציין, הרצל חזה את העתיד"???ברור שחזה את העתיד שהרי הציונים התגרו בכל האומות ובפרט בגרמניה כידוע אז מובן מאליו שגרמניה תרצה "להעביר" יהודים.
עוד כתבת "בנוסף, יש ציטוטים על כך שהרצל חזר בו מרעיון ההתנצרות בצורה מפורשת וכתב שהרעיון הזה היה בשעת “נטיות עמומות שבחולשת נעורים”,[1] “והרי הם יהיו חסרי ערך לחלוטין”[2] “לאחר שזנחתי את המחשבה הזאת”,[3] ועבר לרעיון הקמת מדינה יהודית שזו היא דרך הפוכה מהטמעות בגויים."-ברור שאחרי שלא הצליח לעשות את ההתנצרות ההמונית ופנה לאחיו היהודים שבחלו בזה בודאי היה צריך להתנער מזה אך לא היה לו בעיה בעצם ההתנצרות וההתבוללות אלא פשוט עבר ל"תוכנית ב'" אם לא הצלחנו להעביר יהודים לנצרות אז אולי נצליח להעביר אותם בכלל שלא יאמינו כלל התורה(אפילו לא כמו הנוצרים).
עוד כתבת "בראותו ובשומעו כמה מחזיקים אנו ביהדותנו" על איזה "יהדות" הוא מדבר?
גם אם היה אי אלו טעויות בהבנה של ה"חיסול הרכוש היהודי"(שאתה מסכים איתי שזה לא נעשה בכונה תחילה אלא פשוט אי הבנה של הכתוב)אך עדיין הרצל ימח שמו היה מסית ומדיח גמור שתנועתו העבירה יהודים על דתם פשוטו כמשמעו.
עוד כתבת "למרות כל זאת, החרדים לא מפסיקים להזכיר ולהבליט את דעתו הראשונה של הרצל ביומנו הפרטי" איני יודע על איזה חרדים אתה מתכון אך באמת לא אכפת לנו מה כתב ביומנו הפרטי,אך כולנו יודעים מה היו דיעותיו ביחס לתורה הקדושה האם הוא כפר בתורה או לא,כולם יודעים התשובה הפשוטה והאמיתית.

כ"ט תשרי  ה'תשפ"ג  23:15 

הסילופים הם לא בסרט 'הרצל והציונות'...


אלא בתגובות המגוחכות שמנסים אלה שהפכו את הרצל לאלילם ולא יודעים היכן להתחבא מבושה שרשע כזה כונה ע"י מי שנחשב בעיניהם גדול הדור (הרצי"ה קוק) צדיק ו"נשמה נפלאה פלאי פלאים".
אלא שלא מדובר רק בסילופים אלא בשקרים ובהתעלמות מוחלטת ממה שכתב הרצל ב"מדינת היהודים" וביומניו (גם אחרי ש"חזר בתשובה" והקים את התנועה הציונית).

לפני שאתייחס לגיבובי השטויות (מה שניתן להתייחס במסגרת הפורום) שכתבו בנסיון לטהר את הרצל מטומאתו אציג את השקרים:
א. חיסול הרכוש היהודי פירושו העברת הרכוש היהודי מהגלות לארץ ישראל
ב.אנטישמי ישר הוא אנטישמי שנרתם לרעיון הנ"ל בסעיף א'.
ג.הרצל חזה את העתיד (עליית היטלר לשלטון)
ד. הסוכנות היהודית יצרה קשרים עם השלטון הנאצי בנסיון להציל יהודים ואת רכושם.
ה. הרצל חזר בו מרעיון ההתנצרות וההתבוללות ועבר לרעיון של מדינה יהודית שהיא דרך הפוכה מהיטמעות בגויים.
ו.הרצל התבטא קשות נגד מתבוללים ומתנצרים
ז. הרצל הבין את בושתו של מקס נורדאו (יד ימינו בהנהגת התנועה הציונית) לנוכח התנצרותו וזאת בראותו ובשומעו כמה  הרצל וחבריו מחזיקים ביהדותם.

עד כאן שבעה שקרים בבחינת "שבע תועבות בלבו" אליהם נתייחס (לכל אחד בפני עצמו) בקרוב בעז"ה. בינתיים אני ממליץ לך לקרוא את הספרים: "משיחי השקר ומתנגדיהם" של הרב בנימין שלמה המבורגר, "מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים" של הרב אפרים דב בלוך, מן המיצר של הגאון רבי מיכאל דב ויסמנדל.

מאת: שואל
כ"ט תשרי  ה'תשפ"ג  05:08 

איך ניתן להשיג את הספר "משיחי השקר..."?א' חשון  ה'תשפ"ג  21:54 

אמור להיות בחנויות לספרי קודשמאת: שואל
ב' חשון  ה'תשפ"ג  05:43 

כבר מזמן שלא מוצאים בכלל בחנויות...ו' חשון  ה'תשפ"ג  21:46 

אז כדאי לברר אצל המו"ל...


מכון מורשת אשכנז. מייל: info@moreshesashkenaz.org טלפון: 03-5700783
מאת: שואל
י' חשון  ה'תשפ"ג  17:18 

מתי תתייחס??


עבר הרבה זמן כבר...
י"א חשון  ה'תשפ"ג  23:56 

בעז"ה בל"נ אשתדל להתייחס בקרוב לשאלתך...


לצערי אין לי הזמן להתייחס לכל השאלות הרבות המגיעות לפורום ובמעט הזמן שיש לי ניתנה עדיפות לשאלות הנוגעות לבחירות לכנסת המינים ועכשיו אחרי שנגמרו הבחירות אוכל להתייחס גם לשאלות בנושאים אחרים.(מקווה שבמהלך השבוע הקרוב תקבל תשובות לשאלתך).