מאת: דוד
י"ד אב  ה'תשפ"ב  04:37 

הפגנה


אני מבין למה עושים הפגנות על גיוס וכו'  אבל סוף סוף זה פוגע בפרנסה של אנשים וכן יש חולים ויולדות וכו' .
מה התשובה האמיתית לזה?
ט"ז אב  ה'תשפ"ב  01:54 

ראשית השימוש במילה הפגנה...


אינו מתאים והמלה הנכונה היא מחאה. שנית, גם המחאה היא בדר"כ נגד משהו שפוגע באנשים מסיבה כלשהי ולא ברור למה עדיפה ההימנעות מצער כלשהו ליולדת או לחולה על הפגיעה במוחה כתוצאה מהדבר שכנגדו הוא מוחה. מדוע הוא צריך ללכת למעצר כדי לא לסכן את חייו הרוחניים והגשמיים כי צבא הליסטים החליט לקחת אותו לשורותיו? בכל מקרה חשוב לי לומר כי אין לי חלק במחאות אלו כי הן מתיחסות רק לבעיה של גיוס בני הישיבות ולא לעצם העובדה שמגייסים בכפיה לצבא שלשיטתו ולשיטת מקימיו אין לו כלל זכות קיום מוסרית ובטח לא זכות לכפות גברים ונשים לשרת במסגרתו וגם אם אינם במסגרת לימודים ויושבים בבטלה גמורה כל היום כמבואר בהרחבה בקונטרס "ימינם ימין שקר" שנמצא במדור המסמכים.