ספריית מדיה לצפייה והאזנה

יישוב ארץ ישראל במבט של תורה

הרצאתו של הרב אברהם חזן בישיבת "שערי חיים" במושב אחיעזר, פרשת בחוקתי תשס"הישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ב'

מצות ישוב א"י- חלקה השני של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. ההרצאה עוסקת בשאלה-האם יש קשר בין מצות ישוב א"י כפי שבאה לידי ביטוי בדברי רבותינו לאורך כל הדורות לבין הצורה בה התיחסה התנועה הציונית לא"י ולאופי ההתישבות בה.ישיבת נוה ארץ בבאר יעקב - חלק ג'

ציונות דתית או דת ציונית- חלקה השלישי והאחרון של סדרת ההרצאות בישיבת נוה ארץ. הרצאה זו מסבירה את עומק הסתירה שבין התיחסות הצה"ד למדינה ולציונות כערכים חיוביים מבחינת היהדות לבין המציאות בפועל כפי שהוצגה בשני חלקיה הראשונים של הסדרה המצביעים על ההיפך הגמור.(בהרצאה התיחסות גם לפרשת הגיורים המזויפים של הר' דרוקמן.

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |