מאת: פלוני
כ"ב אלול  ה'תשפ"ב  02:29 

הפלס והיתד לוחמים בגיוס


בי"ג אלול תשפ"ב ביתד נאמן בעמוד הראשי וכן בט"ו אלול תשפ"ב בפלס של ה"בני תורה" עשו מודעת "אבל" על יואל שוורץ שכידוע היה מ"רבני" הנח"ל ופיתה אלפי בחורי ישראל להתגיס לצבא של האפיקורסים(אגב גם הוא כתב "מאמרים" באונגליון "קדושת ציון").
לפני 20 שנה כבר העדה החרדית כתבה נגדו.
ולא הסתפקו בזה אותם שמציגים עצמם כ"לוחמים על גזירת הגיוס" אלא הכתירו אותו שם בתור "מגדולי מזכי הרבים"!געואלד!להיכן הגיעו!אין יום שעובר שקללתו מרובה מחבירו!
צריך הרבה רחמי שמים שחלילה לא ניגרר גם אנו לאותם "לוחמים" רח"ל.
החובה להתבדל מכל העיתונים של אותם מפלגות שכבר גילו סירחונם ברבים!(וזה לא הפעם הראשונה,ולצערינו כנראה גם לא האחרונה).