הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לגבי הבחירות לעיריות...

משה כהן

אברהם שמך נאה לך.

יואל אלחנן

הרעש העולמי הוא טוב כלפי שמייא...

יואל אלחנן

זה לא מדוייק...

יואל אלחנן

תגובה להערה של שולחת המייל...

יואל אלחנן

מה יכולה לעשות הרצאה אחת...

יואל אלחנן

הרעש לא צריך להיות על כך...

יואל אלחנן

ראשית, המושג "תינוק שנשבה" אינו שייך אלא

שואל

מה צריך להיות היחס כלפי רחבעם זאבי ?

יהודי מסיני

צריך להרעיש תבל ומלואה - גיוס בנות

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

הר' שלמה אבינר בודה מלבו היתר של הרבנות הראשית לשירות לאומי

הר' שלמה אבינר בודה מלבו היתר של הרבנות הראשית לשירות לאומי

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

דת הציונות - הספר

"אין אנו מוצאים כלי מחזיק ברכה ומשמר לרוח תורתנו במלואה, וערובה נאמנה להשיב לב אבות בלתי אם תנועת הציוניות", קרא ה"קול קורא" מועידת היסוד של ה"מזרחי" לפני כמאה שנה.

האומנם התיחסה הציונות הדתית אל התנועה הציונית כמנוף להרמת קרנה של היהדות בעולם וביחוד בארץ ישראל? או שהפכה את היהדות למנוף להרמת קרנה של הציונות עד שזו האחרונה הפכה ל "דת", כשהתורה וחוקיה משתעבדים לה, ומשרתים אותה. בשאלה מרכזית זו עוסק הספר "דת הציונות", תוך כדי שהוא דן במכלול הנושאים הקשורים להבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית והציונות הדתית, ובהשלכות המעשיות של הבדלים אלה כפי שבאו לידי ביטוי במאה השנים האחרונות. הספר חושף עובדות רבות, וחומר רב, המוסתרים מהחברה הדתית לאומית ע"י רבניה, מנהיגיה, ומסגרות החינוך שלה.

בין הנושאים הנדונים בספר: החינוך הממלכתי דתי, גיוס בחורי ישיבות, שרות לאומי, הראי"ה קוק ז"ל, הרבנות הראשית, הסכסוך הישראלי-ערבי והחזרת שטחים, יחס למדינה ולמנהיגיה, המפד"ל, ועוד...

יואל אלחנן (שם ספרותי), לשעבר: תלמיד החמ"ד, חניך "בני עקיבא", פעיל "נוער הליכוד", פעיל תנועת "מולדת", מוסיקאי. כיום, אברך, ועוסק בחקר הציונות הדתית.

  הורדת הספר