הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

שרגא היקר תנוח דעתך...

יואל אלחנן

בקרוב נתייחס כאן באתר למעשיו השפלים...

יואל אלחנן

הודעה לחסומים ע"י אתרוג המעונינים...

יואל אלחנן

אתה מוזמן להציג את החומר בנמצא כאן באתר

יואל אלחנן

אני שמח שהמידע שמובא כאן באתר...

יואל אלחנן

תודה על העדכון

דור

חלק ב של הספר באתר אינו זמין

יאיר התימני החרדי

בן גורגור נמצא בגיהנום

יעקב כהן

הרב קוק

יהושע

הרב קוק

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

האם יש קשר בין עמדת רבני חבת ציון לתנועה הציונית- סדרת מאמרים

האם יש קשר בין עמדת רבני חבת ציון לתנועה הציונית- סדרת מאמרים

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

דת הציונות - הספר

"אין אנו מוצאים כלי מחזיק ברכה ומשמר לרוח תורתנו במלואה, וערובה נאמנה להשיב לב אבות בלתי אם תנועת הציוניות", קרא ה"קול קורא" מועידת היסוד של ה"מזרחי" לפני כמאה שנה.

האומנם התיחסה הציונות הדתית אל התנועה הציונית כמנוף להרמת קרנה של היהדות בעולם וביחוד בארץ ישראל? או שהפכה את היהדות למנוף להרמת קרנה של הציונות עד שזו האחרונה הפכה ל "דת", כשהתורה וחוקיה משתעבדים לה, ומשרתים אותה. בשאלה מרכזית זו עוסק הספר "דת הציונות", תוך כדי שהוא דן במכלול הנושאים הקשורים להבדלים ההשקפתיים שבין היהדות החרדית והציונות הדתית, ובהשלכות המעשיות של הבדלים אלה כפי שבאו לידי ביטוי במאה השנים האחרונות. הספר חושף עובדות רבות, וחומר רב, המוסתרים מהחברה הדתית לאומית ע"י רבניה, מנהיגיה, ומסגרות החינוך שלה.

בין הנושאים הנדונים בספר: החינוך הממלכתי דתי, גיוס בחורי ישיבות, שרות לאומי, הראי"ה קוק ז"ל, הרבנות הראשית, הסכסוך הישראלי-ערבי והחזרת שטחים, יחס למדינה ולמנהיגיה, המפד"ל, ועוד...

יואל אלחנן (שם ספרותי), לשעבר: תלמיד החמ"ד, חניך "בני עקיבא", פעיל "נוער הליכוד", פעיל תנועת "מולדת", מוסיקאי. כיום, אברך, ועוסק בחקר הציונות הדתית.

  הורדת הספר