הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לא עסקתי בנושא זה כלל...

יואל אלחנן

למאי נפק"מ?

שואל

לגבי הפרוטוקולים של זקני ציון

דדי

יחסו של רא"ג לציונות

יהודי מסיני

הם דתיים? או ציונים?

ג.

ראיה נוספת למה יכול לגרום עניין ירושלים

ג.

זוכרים מה אמר דיין לפני מלחמת יום כיפור?

די לכיבוש

אם תפרוץ מלחמה יהיה זה באשמת הציבור הדתי

חסוי

סר בריאות, ליצמן

דמוס.קרטוס

לגבי התנהלותה של התקשורת החרדית...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

על שכתוב כתבי הראי"ה  קוק ע"י בנו הרצי"ה והמגמות שמאחרי שכתוב זה-מאמר א'

על שכתוב כתבי הראי"ה קוק ע"י בנו הרצי"ה והמגמות שמאחרי שכתוב זה-מאמר א'

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...