הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לפני הפתרון המעשי...

לא פשוט להיות פשוט

איך מתקדמים?

דניאל

מתוך שו"ת באין חזון

יואל אלחנן

את הרבנות החילונית הראשית..

שלום

שאלה לגבי הרבנות הראשית

דניאל

סיפור מהחזו"א לדורינו

יצחק

שיעור ויואל משה בבני ברק

דניאל

הבעיה שמתוכחים עם שוטה להכעיס

נמשל כלבנה

קבר יוסף הושחת

שלום

אלי ישי שליחו של הנ"ל

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

התכתבות עם הר' אורי שרקי מ"מכון מאיר"...

התכתבות עם הר' אורי שרקי מ"מכון מאיר"...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...