הודעות אחרונות בפורום

יהודי מסיני

אם נעשה את זה בהידברות אני בטוחה שנצליח.

יואל אלחנן

פנית לכתובת הלא נכונה...

יואל אלחנן

ב"ה שהצילני מהשבועה הזאת...

יואל אלחנן

ראשית אין הדברים נכונים כלל...

יוחאי

פטירת מרן הגר"ש אויערבך

יהודי מסיני

על שרשי האמת יעידו גזעיהם.

שלומי

יחס הרב אלישיב ובעל הלשם והגרש"ז אוירבך

יואל אלחנן

על כן נקוה לך ה' אלקינו וכו'

משתמט מצ.ה.ל

כל חייל צ.ה.ל חייב להישבע אמונים

משה כהן

יש איסור מרבני ירושלים מדור הקודם.

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

הר' אליעזר מלמד ממשיך לשקר ולאחז עיניהם של קוראי "בשבע"...

הר' אליעזר מלמד ממשיך לשקר ולאחז עיניהם של קוראי "בשבע"...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...