הודעות אחרונות בפורום

ג.

לשחק לפי הכללים שלהם (שאלה 4)

יואל אלחנן

לגבי ה"מחלוקת"...

יואל אלחנן

ראשית נציג את המציאות לאשורה...

מאיר

מחאת הגיוס

אהרן מלייקוד

יהי רצון שיעמדו בנסיונם.

משתמט מצ.ה.ל

הפרה ברוטאלית של זכויות אדם...

יואל אלחנן

שרק לא יהפכו את הקידוש השם הזה לאיזה...

משה כהן

קנאות וקצוניות - חזון איש

משה כהן

Not Permitted

משה כהן

זה הקב"ה אל תעבור על דבריו.

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

מרן הגה"ק רבי יואל טיטלבוים זצ"ל- האדמו"ר מסאטמאר וראב"ד עיה"ק ירושלים- שלשים שנים להסתלקותו.

מרן הגה"ק רבי יואל טיטלבוים זצ"ל- האדמו"ר מסאטמאר וראב"ד עיה"ק ירושלים- שלשים שנים להסתלקותו.

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...