הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

מוטי, עוד לא התחלתי להשיב על שאלתך...

מוטי

תודה על התשובה

יואל אלחנן

כנראה שלא שמת לב אבל עלה לאתר קונטרס בשם

יואל אלחנן

זה לא מדוייק...

יואל אלחנן

למאי נפקא מינה?

יואל אלחנן

היכן ראית שאני מציג דעה כי מיש שיושב...

יואל אלחנן

אז תציג אותם במקום לשלוח לנו קישורים...

יואל אלחנן

לנסיון לתת הצדקה לדברים שאומר רב כלשהו..

יואל אלחנן

ראשית, לפני שאשיב לשאלתך הרשה לי לשאול..

שואל

האם ישנה אפשרות לנקוט בצעד הבא..

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

שירות לאומי - הרצאה מצולמת חלק ב'

שירות לאומי - הרצאה מצולמת חלק ב'

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...