הודעות אחרונות בפורום

יהודי מסיני

הגיע הזמן שיבוטל חוק גיוס חובה.

דמוס.קרטוס

מזמינים אותם גם לישיבות, ולא רק לחתונות

יואל אלחנן

כשאתה אומר "למה אנו שותקים" למי כוונתך?

יואל אלחנן

מקווה רק שהספרדים יבינו שש"ס שותפים...

משה כהן

הספרדים הם נטורי קרתא החדשה.

יהודי מסיני

גיוס בנות "יהרג ואל יעבור" לכל הדעות.

יואל אלחנן

לא עסקתי בנושא זה כלל...

יואל אלחנן

למאי נפק"מ?

שואל

לגבי הפרוטוקולים של זקני ציון

דדי

יחסו של רא"ג לציונות

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

נחישות כנגד נחישות-שנתיים לגירוש גוש קטיף

נחישות כנגד נחישות-שנתיים לגירוש גוש קטיף

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...