הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

שרגא היקר תנוח דעתך...

יואל אלחנן

בקרוב נתייחס כאן באתר למעשיו השפלים...

יואל אלחנן

הודעה לחסומים ע"י אתרוג המעונינים...

יואל אלחנן

אתה מוזמן להציג את החומר בנמצא כאן באתר

יואל אלחנן

אני שמח שהמידע שמובא כאן באתר...

יואל אלחנן

תודה על העדכון

דור

חלק ב של הספר באתר אינו זמין

יאיר התימני החרדי

בן גורגור נמצא בגיהנום

יעקב כהן

הרב קוק

יהושע

הרב קוק

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

מכתב גלוי לר' שלמה אבינר..

מכתב גלוי לר' שלמה אבינר..

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...