הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

החרדים לדבר ה' באלעד מקווים...

יהודי

בחירות

יואל אלחנן

מעולם לא נפגשתי עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

יואל אלחנן

הסיפור מופיע בקונטרס...

דודי

הרב אלישיב והספר שלך

גל

הרב אלישיב נגד דת הציונות?

שואל

ואם העיוותים הקודמים אינם מספיקים..

שואל

ממש בלתי נתפס...

שואל

עדיין לא הגעתי אפילו למחצית הספר...

יואל אלחנן

באשר לתמיהות על דברים שונים המובאים...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל...

אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...