הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

השאלה היא לא על הגרש"ד מונק זצ"ל אלא...

זכריה

שאלה

משתמט מצ.ה.ל

הם לא זקוקים לגזירת גיוס כלל.

משתמט מצ.ה.ל

זה הכל אותה גברת בשינוי אדרת !

יואל אלחנן

כל מה שנעשה בבית המינות המכונה "כנסת"...

אליהו נ.

בענין העלון המשובש נחלת ה'

עמנואל

חוק החדש של גיוס

יצחק ק'

אפשר לקבל את הספר

יצחק אייזיק

הספר החדש "תשועת עולמים"

יואל אלחנן

לגבי תקשורת "חרדית"

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

רשע מה הוא אומר?-דברים מאלפים ואקטואליים מהגאון רבי שמשון רפאל הירש זצוק"ל לקראת חג הפסח

רשע מה הוא אומר?-דברים מאלפים ואקטואליים מהגאון רבי שמשון רפאל הירש זצוק"ל לקראת חג הפסח

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...