הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

שמירת מרחק מוחלטת מכל מה שקשור אליו...

שואל

מה צריך להיות היחס כלפי ישעיהו ליבוביץ ?

יואל אלחנן

שלום שאול...

שאול כוכב

ציונות חרדיות וחד ממדיות

א. מ.

מדוע מבזים את הרב קוק ?

יואל אלחנן

ליעל,משה, ידידיה ויהודה...

יואל אלחנן

במדור מסמכים נמצא קונטרס ימינם ימין שקר

ג.

בהקשר לשאלה זו יש להבהיר עוד דבר

משה

הערבים והישמעאלים אינם מוחים בזה כלל

ג.

הערבים אינם שונאי ישראל

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

ההתנתקות הסופית בגוש קטיף החלה...

ההתנתקות הסופית בגוש קטיף החלה...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...