הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

ב"ה לא למדתי במרכז הרב ולא זכיתי...

יואל אלחנן

אין שום מקור הלכתי לדברי הרצי"ה ...

י

יישוב הארץ דוחה פיקוח נפש?

יואל

האם יואל אלחנן היה תלמיד מרכז הרב ?

השואל

בענין דברי יעקב בער

המגיב

לא יתכן

יעקב בער טייטלבוים

הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור

יואל אלחנן

אגב, לספר יצורפו גם...

יואל אלחנן

בקשת עזרה-הדפסת חלק ג של דת הציונות

יואל אלחנן

לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

איזהו בן גיהנם?-מכתב מאלף מהגאון רבי שמעון סופר זצוק"ל אב"ד קראקא ובנו של מרן החת"ם סופר זצוק"ל

איזהו בן גיהנם?-מכתב מאלף מהגאון רבי שמעון סופר זצוק"ל אב"ד קראקא ובנו של מרן החת"ם סופר זצוק"ל

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...