הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

הויואל משה המלא הוא לא באותיות מרובעות

יואל אלחנן

מכיר את הקונטרס ואת המחבר

ש מהדרום

קונטרס הוי רועי ישראל

וכו

השגת ספרים

יואל אלחנן

תהילות ושבח לה' יתברך...

ג.

מכתב מתוך הספר מרא דארעא ישראל...

יואל אלחנן

בקשת עזרה בהשגת ספר

א' מ' פ'

ספר חדש של החרצנים

ג.

כוחן האמיתי של פרוטות

דניאל

הליכה לערבים

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

יחס גדולי התורה הספרדים לציונות ולמדינה-

יחס גדולי התורה הספרדים לציונות ולמדינה-

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...