הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לפני שנים רבות...

יואל אלחנן

כבר התייחסנו לנושא בפורום

יואל אלחנן

דעת תורה לגבי לימודי ליב"ה...

יואל אלחנן

לדבר על מדינה על פי תורה...

יואל אלחנן

ראשית כל...

יואל אלחנן

תשובות לשאלותיך...

יואל אלחנן

חבל שאתה קובע קביעות...

יואל אלחנן

כשלומדים דברי חז"ל בשטחיות...

חומר למחשבה

העוון הפלילי שאין מבערים ע"ז מארץ ישראל

יעקב

שלום וברכה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

יחס גדולי התורה הספרדים לציונות ולמדינה-

יחס גדולי התורה הספרדים לציונות ולמדינה-

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...