הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לא ניתן להעלותו לאתר מפני האריכות שלו...

חומר למחשבה

ספר שהוא קריקטורה צינית של האגודה.

ש מהדרום

תגובה ליואל אלחנן

ג.ש.

אבל טוב שהוא קיים..

ג.ש.

יש לי את הספר הזה בתרגום לאנגלית.

יואל אלחנן

לגבי ספר האיש על החומה...

נחמן

האיש על החומה

דניאל

התיחסות לספר "אם הבנים שמחה"

יוני

אבידה גדולה

יואל אלחנן

הגאון רבי דב ברקוביץ זצ"ל

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

בענין יחס מרן החזו"א לר' קוק-חלק ב'

בענין יחס מרן החזו"א לר' קוק-חלק ב'

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...