הודעות אחרונות בפורום

השואל

בענין דברי יעקב בער

המגיב

לא יתכן

יעקב בער טייטלבוים

הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור

יואל אלחנן

אגב, לספר יצורפו גם...

יואל אלחנן

בקשת עזרה-הדפסת חלק ג של דת הציונות

יואל אלחנן

לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א

שמעון

בענין הכתוב בספר דת הציונות

יואל אלחנן

תשובה חלק ב'

יואל אלחנן

תשובה חלק א'

יואל אלחנן

אפשר להשיג אצלנו את הספר....

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

אשרי אדם מפחד תמיד- התיחסות למצב בצפון על רקע ימי זכרון החורבן

אשרי אדם מפחד תמיד- התיחסות למצב בצפון על רקע ימי זכרון החורבן

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...