הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

רשת חנויות 'יפה נוף'...

יוסי

דת הציונות

יואל אלחנן

לגבי הקשר של הר' קוק לבונים החופשיים...

יואל אלחנן

את הספרים אפשר להשיג בחנויות הספרים

יואל אלחנן

זה לא אגודה הוציאה את הקונטרס...

יואל אלחנן

אשריך ידידנו היקר...

יואל אלחנן

כן, אני מכיר אותו...

נחום

בבני ברק כרגע חסר הספר המלא

בעילום שם

האם בעולם כולו לא יימצאו חמש מאות איש...

דוד אוחיון

האתר ילקוט השבעתי אתכם

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

תגובה לכתבתה של חביבה עברי שפורסמה ב"הצופה" (מיום ו' בתמוז התשס"ד-25.6.04)

תגובה לכתבתה של חביבה עברי שפורסמה ב"הצופה" (מיום ו' בתמוז התשס"ד-25.6.04)

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...