הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לגבי תקשורת "חרדית"

יואל אלחנן

המשך התשובה...

יואל אלחנן

שלום זכריה

יואל אלחנן

מי מפיץ שקרים?

משה כהן

החפץ חיים היה מדבר לשה"ר?

חומר למחשבה

המדינה הייתה טריפה גם ללא אינטרנט.

משתמט מצ.ה.ל

שאלות שהן טענות...

משתמט מצ.ה.ל

כל שאינו מצוי בריב עם ההולכים בדרך רעה

פלוני.

ליאל אלחנן

זכריה

שואל באמת

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

התבטאות מסוכנת וחמורה של שר ה'דתות' מטעם ש"ס דוד אזולאי המכשירה את קורס 'נתיב'-קורס הגיור הפיקטיבי המתבצע ע"י צה"ל בשיתוף הרפורמים

התבטאות מסוכנת וחמורה של שר ה'דתות' מטעם ש"ס דוד אזולאי המכשירה את קורס 'נתיב'-קורס הגיור הפיקטיבי המתבצע ע"י צה"ל בשיתוף הרפורמים

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...