הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

ומה עם שלומם של האינסטלטורים....

יואל אלחנן

אני אומר על זה...

א.א.

מקור הדברים באריז"ל זיע"א

פלוני

הרמב"ם נישואים

פלוני

דברי האר"י הקדוש

פלוני

תפילה לשלום החיילים

יצחק

מה עושים שגוי נותן סטירה ליהודי?

יואל אלחנן

מסכים בהחלט...

א.א.

ראוי להכניס זה ל"מאמרים"

יואל אלחנן

לגבי הקמת בית מקדש ודין רודף שבהחזרת...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

ממשיך ללמד לשונו לשקר- תגובה לדברי הר' אליעזר מלמד במדורו "רביבים"-חלק ב'

ממשיך ללמד לשונו לשקר- תגובה לדברי הר' אליעזר מלמד במדורו "רביבים"-חלק ב'

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...