הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

לגבי הליכה לערבים...

יואל אלחנן

כבר זמן רב שהספר לא בנמצא...

יואל אלחנן

תוכל למצוא בחנויות...

יואל אלחנן

הויואל משה המלא הוא לא באותיות מרובעות

יואל אלחנן

מכיר את הקונטרס ואת המחבר

ש מהדרום

קונטרס הוי רועי ישראל

דניאל

בענין דרך האגודה הקלוקלת

דניאל

בענין הקונטרס של חב"ד מענה חכם

ג. אלאלוף

מה כתובת החנות הנ"ל בב"ב?

ג. אלאלוף

דברי יואל ויואל משה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

אין אמונה- אין עמונה! התיחסות למאורעות השבוע...(מפורסם שנית במלאת שנה למאורעות)

אין אמונה- אין עמונה! התיחסות למאורעות השבוע...(מפורסם שנית במלאת שנה למאורעות)

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...