הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

את עצם הגישה שאפשר לערוך השוואה בין תנא

ג.

כמה קל לגנוב מהזולת את זהותו..

חומר למחשבה

מאבד את שני העולמות.

יצחק

רבי מאיר

חומר למחשבה

מרן החזו"א אפילו לא הוציא תעודת זהות

זעליג ד.

אשמח למצוא את המכתב

זעליג ד.

המכתב הוא נגדו...

שלום

קובץ של רבי מנשה פילאף שליט"א

יואל אלחנן

לגבי מקור לדברי הגר"מ פילאף שליט"א...

יואל אלחנן

בקשת עזרה-מציאת ספר

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

ושוב נתפס יצחק דדון כשהוא משקר בזדון...

ושוב נתפס יצחק דדון כשהוא משקר בזדון...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...