הודעות אחרונות בפורום

יהודי מסיני

כמוך ירבו בישראל.

יואל אלחנן

אלמלי היה הרצי"ה מקיים בעצמו דברי...

יהודי מסיני

אחרית הימים - בירור האחרון

חומר למחשבה

סיפור הקשור בראש השנה...

חומר למחשבה

הדתיים מכרו אותנו בזיל הזול

ודי למבין

אם לאותם "עסקנים" היה אכפת מגדולי ישראל

די לכיבוש

מכרו נשמותיהם לשטן כפשוטו...

אלמוני

שאלה

יואל אלחנן

כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים...

יואל אלחנן

העקרון דומה בהחלט...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

הר' שלמה אבינר בודה מלבו היתר של הרבנות הראשית לשירות לאומי

הר' שלמה אבינר בודה מלבו היתר של הרבנות הראשית לשירות לאומי

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...