הודעות אחרונות בפורום

יצחק ק'

אפשר לקבל את הספר

יצחק אייזיק

הספר החדש "תשועת עולמים"

יואל אלחנן

לגבי תקשורת "חרדית"

יואל אלחנן

המשך התשובה...

יואל אלחנן

שלום זכריה

יואל אלחנן

מי מפיץ שקרים?

משה כהן

החפץ חיים היה מדבר לשה"ר?

חומר למחשבה

המדינה הייתה טריפה גם ללא אינטרנט.

משתמט מצ.ה.ל

שאלות שהן טענות...

משתמט מצ.ה.ל

כל שאינו מצוי בריב עם ההולכים בדרך רעה

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

יהודי מגרש יהודי-דעת הרב  שמואל מוהליבר והנצי"ב אודות מתישבים פורקי עול בא"י

יהודי מגרש יהודי-דעת הרב שמואל מוהליבר והנצי"ב אודות מתישבים פורקי עול בא"י

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...