הודעות אחרונות בפורום

חומר למחשבה

אז לאיזה צורך נהרגו יהודי אירופה ?

ג.ש.

ולכן ה' נתן לכם חיסוני פייזר..

יואל אלחנן

לגבי הביטוי 'קרובים לשטן'...

יואל אלחנן

ב"ה שמרוב אהבת ה' שיש בך...

אוהבת את ה'

יואל, שנאת הרב קוק העבירה אותך על דעתך!!

יואל אלחנן

בדיוק היום ראיתי ב'דברי יואל' על התורה

יצחק

"קרובים לשטן"

פלוני

ציטוטים מגדולי ישראל לאתחלתא דגאולה

ג.ש.

מאמר חשוב באתר "ילקוט השבעתי אתכם"...

דניאל

שנהיה לראש ולא לזנב

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

ליום עליתו על מזבח קדוש ה' של מרן הגה''ק רבי אלחנן בונם וסרמן זצוקללה''ה

ליום עליתו על מזבח קדוש ה' של מרן הגה''ק רבי אלחנן בונם וסרמן זצוקללה''ה

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...