הודעות אחרונות בפורום

א' פ'

בענין קיבוץ גלויות

יואל אלחנן

מי שעסק בנושא שהעלית...

יואל אלחנן

אכן יש סדר כללי לדברים...

בעילום שם

נישואין אזרחיים והעבודה בעיניים של ש"ס..

יואל אלחנן

לגבי הספר מקטוביץ עד ה' באייר...

פלוני

אז אני מבין ש...

יואל אלחנן

עניתי לך כבר למעלה...

פלוני

הספר מקטוביץ עד ה' באייר

פלוני

ראיתי שהמזרחי כתבו כך באחד המקומות:

בעילום שם

עם ראיה כזאת, ב-1933 היינו צריכים להצטרף

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

סתירות בין הרצי"ה לאביו הראי"ה באשר ליחס להרצל...

סתירות בין הרצי"ה לאביו הראי"ה באשר ליחס להרצל...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...