הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

הגאון רבי ברוך טולדנו זצ"ל

יואל אלחנן

יצא לאור הספר כהניה חמסו תורתי חלק א...

שלום

מרוקו

לא משנה

בתוכנית אוצר החכמה נמצא הספר וכן ספר

חומר למחשבה

מרן הבבא סאלי זצוק"ל לא רק אסר להצביע...

יואל אלחנן

הספר נשלח להדפסה לפני מספר ימים...

יואל אלחנן

אשתדל בל"נ...

יואל אלחנן

אכן חשבתי על כך...

יואל אלחנן

לגבי ספרים המדברים על פשעי הציונים בשואה

יואל אלחנן

לגבי הציטוטים בספר משכנות הרועים...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית''- סדרת מאמרים- פרק ג'.

התיחסות לחוברת ''המדינה היהודית''- סדרת מאמרים- פרק ג'.

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...