הודעות אחרונות בפורום

יואל אלחנן

כשלומדים יהדות מויקיפדיה שום דבר...

אלישע

שאלה לכבוד הרב

ישראל

יחסו של רבינו אלחנן וסערמאן, להרב קוק

יואל אלחנן

מוטי, עוד לא התחלתי להשיב על שאלתך...

מוטי

תודה על התשובה

יואל אלחנן

כנראה שלא שמת לב אבל עלה לאתר קונטרס בשם

יואל אלחנן

זה לא מדוייק...

יואל אלחנן

למאי נפקא מינה?

יואל אלחנן

היכן ראית שאני מציג דעה כי מיש שיושב...

יואל אלחנן

אז תציג אותם במקום לשלוח לנו קישורים...

היה שותף לפעילות
אזמרך בלאומים

העברת תרומה מאובטחת באמצעות Paypal

מספר "דת הציונות" אל חתונה כ"דת משה וישראל"- ספורם האישי של גבריאל ועידית אלביליה...

מספר "דת הציונות" אל חתונה כ"דת משה וישראל"- ספורם האישי של גבריאל ועידית אלביליה...

הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.

כתבו לנו...