כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

.הורדת הספרים למחשבך האישי
דת הציונות - חלק א'
דת הציונות - חלק ב'

כדי לקרוא את הספר דרושה התוכנה Acrobat Reader

את התוכנה ניתן להוריד חינם מכאן


שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |
הודעות אחרונות בפורום
יואל אלחנן:
ב"ה לא למדתי במרכז הרב ולא זכיתי...


יואל אלחנן:
אין שום מקור הלכתי לדברי הרצי"ה ...


י:
יישוב הארץ דוחה פיקוח נפש?


יואל:
האם יואל אלחנן היה תלמיד מרכז הרב ?


השואל:
בענין דברי יעקב בער


המגיב:
לא יתכן


יעקב בער טייטלבוים:
הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור


יואל אלחנן:
אגב, לספר יצורפו גם...


יואל אלחנן:
בקשת עזרה-הדפסת חלק ג של דת הציונות


יואל אלחנן:
לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א
מה יעשה אדם שנזדמן בשבת לביכנ"ס שבו נאמרת התפילה ל"שלום המדינה"
הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל
מה יעשה אדם שנזדמן בשבת לביכנ"ס שבו נאמרת התפילה ל"שלום המדינה"


הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.