כתבו לנו סרטים ספר דת הציונות פורום מאמרים מסמכים

.הורדת הספרים למחשבך האישי
דת הציונות - חלק א'
דת הציונות - חלק ב'

כדי לקרוא את הספר דרושה התוכנה Acrobat Reader

את התוכנה ניתן להוריד חינם מכאן


שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |
הודעות אחרונות בפורום
השואל:
בענין דברי יעקב בער


המגיב:
לא יתכן


יעקב בער טייטלבוים:
הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור


יואל אלחנן:
אגב, לספר יצורפו גם...


יואל אלחנן:
בקשת עזרה-הדפסת חלק ג של דת הציונות


יואל אלחנן:
לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א


שמעון:
בענין הכתוב בספר דת הציונות


יואל אלחנן:
תשובה חלק ב'


יואל אלחנן:
תשובה חלק א'


יואל אלחנן:
אפשר להשיג אצלנו את הספר....
"חברים מקשיבים" ממשיכים לשקר...תגובה להתיחסות "חברים מקשיבים" לספר "דת הציונות" ולמחברו...
יואל אלחנן
"חברים מקשיבים" ממשיכים לשקר...תגובה להתיחסות "חברים מקשיבים" לספר "דת הציונות" ולמחברו...


הספר והאתר מוגשים באהבה לאחינו ואחיותינו בני ובנות הצבור הדתי לאומי כחומר למחשבה בלבד, ואינם באים לפסוק הלכה למעשה בשום ענין. בכל שאלה למעשה המתעוררת מקריאת החומר בספר או באתר יש לפנות למורה הוראה שהוסמך ע"י גדולי הדור.