מאת: וכו
ד' תמוז  ה'תשפ"א  14:21 

השגת ספרים


שלום רב,
איפה ניתן לרכוש את ויואל משה באותיות מרובעות באזור נתניה ורציתי לשאול האם יש ביאור לספר?
ה' אב  ה'תשפ"א  03:46 

הויואל משה המלא הוא לא באותיות מרובעות


אם אתה רוצה ויש לך מישהו באלעד אתה יכול להגיע ולקבל את ה'ילקוט אמרים ויואל משה' (שהוא מאמר שלש שבועות בלי הפלפולים הארוכים כדרכה של תורה אלא עיקרי הדברים) ויש גם ילקוט אמרים ויואל משה על מאמר ישוב ארץ ישראל שגם הוא באותיות מרובעות.

כמו כן יש ספר ויואל משה עם ביאור כי טוב (נדפס בתחילה על מאמר שלש שבועות וכיום כבר יש גם על חלק ממאמר ישוב א"י ושם דברי מרן ה'ויואל משה' עצמו הם באותיות מרובעות ורק ביאור דבריו הוא באותיות רש"י.

אוני הקטן ממליץ על הספר 'ויואל משה הבהיר' שהוא עבודה מעולה של אברכים יקרים שעמלו קשה לבאר דברי הויואל משה ועשו זאת בצורה נאה ומאירת עינים.