כ"ה כסלו  ה'תש"פ  22:41 

בקשת עזרה-הדפסת חלק ג של דת הציונות


בעז"ה בכוונתנו להוציא לאור אחרי חנוכה את הספר 'כהניה חמסו תורתי' חלק א' (שהוא למעשה החלק השלישי של 'דת הציונות') ועוסק בהרחבה בסוגיית יחס גדולי ישראל לראי"ה קוק (סוגיה עקרונית וחשובה שהטשטוש לגביה בציבור החרדי גדול ביותר עד כדי כך שבבחירות האחרונות חברה 'יהדות התורה' לתלמידי הר' קוק במטרה לקבל את תמיכתם בבחירות וחתמו על פעילות משותפת לחיזוק מוסדות הצה"ד שמחנכים בדרכו של הר' קוק ועל הסכמה לשמור על ארץ ישראל השלמה ולא להסכים על ויתורי שטחים (ואוי לאותה בושה שאצל אלה שקוראים לעצמם ממשיכי מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שליטה של נתניהו על ארץ ישראל נקרא אצלם שלמות הארץ עפ"ל) וכמעט שיצאה לפועל דרישתם של תלמידי הר' קוק שמשלחת של רבנים ליטאים תעלה לקברו של הר' קוק ותבקש ממנו מחילה.

יצויין כי בניגוד ל-2 חלקי דת הציונות הקודמים המודפסים ומופצים ע"י הוצאת 'יפה נוף' וב"ה שאין הדבר מצריך מאיתנו הוצאה כלשהי לא באשר להדפסתם ולא באשר להפצתם, החלק השלישי דורש מימון מלא מצידנו מחמת שאין ברצוננו לעדן או להשמיט דברים אלא להביא את האמת כהוויתה.

ניתן לסייע באמצעות תרומה מאובטחת דרך ה-pay-pal (לחשבון: yoel@yoel-ab.com) או ליצור קשר בטל' 052-7687487 (במידה ואין מענה נא להשאיר הודעה ונשתדל לחזור אליכם ברגע שנוכל).

בתרומה של 500 ש"ח ומעלה ניתן להקדיש עמוד בספר להצלחה, רפואה, עילוי נשמה וכד'.

תזכו למצוות!
כ"ה כסלו  ה'תש"פ  22:51 

אגב, לספר יצורפו גם...


 הקונטרסים החשובים:

מראה כהן-בענין יחס מרן ה'חפץ חיים' לר' קוק
חזון לבם ידברו-בענין יחס מרן החזו"א לר' קוק
שארית יוסף-בענין תשובתו המפורטת של מרן הגר"י ידיד הלוי (מגדולי חכמי הספרדים בתקופת הר' קוק)
חד שמיה ששון- בענין תשובתו של נכד הגר"ע יוסף ז"ל יעקב ששון נגד 'דת הציונות' (כביכול בגלל הביקורת שיש בו על הר' קוק).

סה"כ: קרוב ל-400 עמודים של חומר חשוב שאינו בנמצא כיום באף ספר ושיש בו לחזק מאד את ההערכה לראיית הנולד של גדולי ישראל ולמבטם האמיתי והצופה למרחוק על תופעות ואנשים שחיצוניותם מנסה להסתיר את פנימיותם המסוכנת וההרסנית.

את כל החומר ניתן לראות כאן באתר במדור 'מסמכים'.