מאת: יצחק
כ"ד כסלו  ה'תשפ"א  15:59 

קונטרס


ראיתי שעוד מעט אתה תוציא ספר של קונטרסים נגד הסיפורים השקריים של המזרחי ששיקרו כביכול גדולי ישראל העריכו את קוק.
יש גם 2 מכתבים מזויפים של מהרש"א אלפנדרי שכתוב בו שבחים על קוק ולאחרונה הרב איבעד נייגר מאתר השבעתי אתכם כתב על זה כמה ראיות ברורות שהם מזויפים.
גם יש הרבה שמועות שכביכול הרב אלישיב היה "מעריץ" את קוק והיה נכון לכתוב על זה מאמר נגד.