מאת: שמעון
י"ח חשון  ה'תש"פ  23:36 

בענין הכתוב בספר דת הציונות


שלום רב,
בספר מובאים דברים בשם הגרי"ז מבריסק על הרב קוק שיצא מישיבת וולוז'ין וכו' בשם הג"ר אליקים שלזינגר.
קראתי באתרים מסוימים באינטרנט שכותבים עליו שהוא ותלמידיו שקרנים וכו' (וכן ביטויים חריפים יותר כמו זקן ממרה או ניאו נאצי ח"ו)
ונפשי בשאלתי מי הוא באמת הגר"א שלזינגר והאם יש יסוד לדברי הנ"ל ויש לחשוש שדבריו הם שקר ח"ו?
(יצוין שיש ברשותי את ספרו הדור והתקופה ששם מובאים עוד ענינים ממרן החזו"א ומרן הגרי"ז בין על הציונים שר"י ובין על נושאים אחרים שיש בדברים אלו אילן גדול להתלות עליו)
תודה רבה שמעון.
כ"ה כסלו  ה'תש"פ  22:27 

לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א


הוא מזקני ראשי הישיבות בדורנו וב"ה שאינו מראשי הישיבות שבודקים שדבריהם עולים בקנה אחד עם דעותיהם הכוזבות של הפוליטיקאים ה'חרדים' למיניהם ולכן באתרי השקר למיניהם כותבים עליו תארי גנאי שונים (שאין בהם אלא לשבחו כי מי שאותם אתרים מהללים אותו הוא באמת צריך בדיקה אחריו) וודאי שאין לחשוש לגבי אף אדם מהנאמר עליו באתרי אינטרנט שונים בכלל ואתרים המשועבדים לפוליטיקה ה"חרדית" בפרט.
אגב, באשר ליחס של מרן הגרי"ז מבריסק ואביו לר' קוק ישנם מקורות לא מעטים נוספים המחזקים את דברי הגר"א שלזינגר. כמו למשל המעשה המובא ב"משכנות הרועים" חלק ג' שהגר"א וסרמן שהתוודע בצעירותו לר' קוק (היות ומשפחתו התגוררה בבויסק שם כיהן הר' קוק כמרא דאתרא לפני שעלה לארץ לקבל את רבנות יפו) ושלח להודיע לרבו הגר"ח מבריסקכי בבויסק יש אדם שעטור בטלית ותפילין ומתענה תעניות והוא עם דעות של 'אחד העם'. וכששאל הגר"א וסרמן הי"ד את השליח אם מילא שליחותו ומסר הדברים להגר"ח מבריסק השיב לו השליח כי אכן מילא את השליחות והגר"ח מבריסק מסר לו לומר לגר"א וסרמן כי יש לו טעות אחת והיא שהוא (הר' קוק) לא מתענה תעניות אלא אוכל טוב...(ואת המעשה הזה זה סיפר לי גם הגאון רבי דב לנדו שליט"א ששמע אותו אישית מהגר"א יהושע סולובייצ'יק נכד מרן הגרי"ז). ואגב, הפגישה עם רבי דב לנדו שליט"א היתה בעקבות כתבה שקרית של יעקב ב. פרידמן עלי ועל ספר דת הציונות בעקבות הביקורת שיש בו כלפי הר' קוק. תלמיד של ישיבת סלבודקא ראה את הכתבה וסיפר עליה לרבי דב לנדו ורבי דב לנדו הזמין אותי לביתו ובמשך קרוב לשעה סיפר לי על הר' קוק וחיזק את ידי ואמר: "כל מה שכתבו עליו הקנאים נכון ואני לא יודע אם זה לא נכון עוד יותר ממה שכתבו עליו". 
מאת: יעקב בער טייטלבוים
ג' טבת  ה'תש"פ  20:57 

הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור


הנני להגיב על תשובה זו.
דודאי יכול להיות שאכן הסיפור הזה אמת, וכל מה שמספרים על קוק יש מקום שהוא אמת, וכדברי מרן הגאון ר' דוב לנדא שליט"א הנ"ל.
אבל ר' אליקים שלזינגר אינו מקור מוסמך ואף פחות ממוסמך.
לדוגמא קטנה אציין שר' אליקים הנ"ל מעיד ששמע מפי הרה"ק מבעלזא זי"ע מפורשות שחייבין להישמע להוראת ביד"צ העדה החרדית ולמנוע מלהשתתף בבחירות ע"כ עדותו.
והרי הרה"ק מבעלזא חתם פעמיים בכרוזי הבחירות, ובבחירות תש"ט אף הוציא כרוז מיוחד שנכתב בדקדוק ע"פ לשון קדשו. וממילא הוה עדות זו כ"בא הרוג ברגליו" וד"ל.
ויש על זה עוד הרבה דוגמאות. 
ועיי'בס' דת הציונות שיואל אלחנן כותב שם בהערה לגבי הסיפור הנ''ל, שדיבר בעצמו עם ר' אליקים הנ"ל ונראה היה מדבריו שאינו זוכר הפרטים המובאים בס' הדור והתקופה. עיי"ש בד' יואל אלחנן, ודו"ק
מאת: המגיב
ג' טבת  ה'תש"פ  00:11 

לא יתכן


לא יתכן שהרב שלזינגר שליט"א ישקר במילתא דעבידא לאגלויי שאמרו בו חז"ל (ראש השנה כב עמ' ב) דלא משקרי בה אינשי.
הרב הזה עמד עשרות בשנים בראש כמה ישיבות ועדיין ממשיך להרביץ תורה,עד מאה ועשרים שנה.
מאת: השואל
ג' טבת  ה'תש"פ  01:52 

בענין דברי יעקב בער


היכן הג"ר אליקים מעיד בשם הה"ק מבעלז?
ובנוסף, קשה מאד לומר על גברא רבה דכוותיה שבגלל איזה מעשה לא מדוייק כבר כל דבריו אינם נאמנים.
מה גם יתכן שהיתה איזה הוראה פרטית מהרה"ק מהר"א מבעלז לאחד מחוגי העדה"ח וכיו"ב. כבר שמענו על הרבה דברים שגדולים הורו ליחידים הוראות לא כמו שהורו לרבים מסיבות מסויימות.