עמוד 130 מתוך 133

שואל

כ"ח אב ה'תשע"ז

מה הפירוש של "עץ" ולהיות "עצניק" ?


יואל אלחנן

ל' אב ה'תשע"ז
קטנתי מלהבין את משמעות השם "עץ"...
+

שואל

ל' אב ה'תשע"ז
חבל לשמוע שעשו זאת במסגרת מפלגה
+

יואל אלחנן

ל' אב ה'תשע"ז
אכן חבל מאד...
+

יהודי מסיני

ל' אב ה'תשע"ז
בדור שכולו חייב.


יהודי מסיני

ל' אב ה'תשע"ז
"עץ" חיים היא למחזיקים בה.
+

לתשומת לב

ב' אלול ה'תשע"ז
אבסורד עליו לא חשבו במפלגת העץ והאבן..
+

יהודי מסיני

ו' אלול ה'תשע"ז
אי אפשר להפסיק בפתאומיות.
+

יואל אלחנן

ז' אלול ה'תשע"ז
אין המשל דומה לנמשל...


לתשומת לב

ז' אלול ה'תשע"ז
אפשר גם אפשר...


שואל

ל' אב ה'תשע"ז
הקמת מפלגה זו דרך פסולה - אפילו בחו"ל
+

יהודי מסיני

ל' אב ה'תשע"ז
מפלגה פסולה טוב יותר.
+

יואל אלחנן

ז' אלול ה'תשע"ז
ראשית אין הדברים נכונים...
+

יהודי מסיני

ז' אלול ה'תשע"ז
ניצחתני,
+

אהרן מלייקוד

ח' אלול ה'תשע"ז
אגרת תימן-ואגרת השמד


די לכיבוש

ח' אלול ה'תשע"ז
מאיפה יבואו להם המנדטים ?


לתשומת לב

ז' אלול ה'תשע"ז
בערך כמו להגיד
+

אהרן מלייקוד

כ"ט אב ה'תשע"ז

שיתוף פעולה האכזרי.


יואל אלחנן

ל' אב ה'תשע"ז
אשלח לך בל"נ בקרוב במייל...
+

אהרן מלייקוד

ל' אב ה'תשע"ז
יישר כח


זכריה

א' אלול ה'תשע"ז
שלום
+

יואל אלחנן

ב' אלול ה'תשע"ז
שלום זכריה...


שואל

א' אלול ה'תשע"ז

מי הרבנים של דורנו של השיטה שלך?


יואל אלחנן

ב' אלול ה'תשע"ז
החומר המוצג כאן באתר אינו שיטה שלי...


יהודי מסיני

א' אלול ה'תשע"ז

מותר לגור בארץ ישראל?


חומר למחשבה

א' אלול ה'תשע"ז

מפלגה, מלשון "פלגה", כמו דור הפלגה...


יהודי מסיני

ב' אלול ה'תשע"ז
גמטריא עמלק


ג.

י"ג אב ה'תשע"ז

דבר מזעזע ומסוכן עליו צריך לתת את הדעת !


יהודי מסיני

כ"ה אב ה'תשע"ז
עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו.


ג.

ז' אב ה'תשע"ז

שאלות לגבי המאמר החדש...


ג.

י' אב ה'תשע"ז
תוספת לשאלתי...


ישראל

ה' סיון ה'תשע"ז

יחסו של רבינו אלחנן וסערמאן, להרב קוק


יואל אלחנן

ב' תמוז ה'תשע"ז
כשלומדים יהדות מויקיפדיה שום דבר...
+

לומד

י"ב תמוז ה'תשע"ז
יש לך סמיכה רבנית מכובדת?
+

יואל אלחנן

ד' אב ה'תשע"ז
סמיכה רבנית מכובדת?


איש של אמת צדק יושר

ג' אב ה'תשע"ז

בעניין היחס שלכם לגאון הרב שמעון רפאל הירש


יואל אלחנן

ד' אב ה'תשע"ז
שלום וברכה!


זכריה

ב' אב ה'תשע"ז

תקלה טכנית


יואל אלחנן

ב' אב ה'תשע"ז
לא מדובר בתקלה טכנית...
+סה"כ 2,645 נושאים בפורום
 פירסום הודעה