כ' אב ה'תשע"ד

ושוב נתפס יצחק דדון כשהוא משקר בזדון...ושוב נתפס יצחק דדון כשהוא משקר בזדון...

לפני קצת יותר מארבע שנים כתב נכד הגר"ע יוסף יעקב ששון תשובה כנגד ספר דת הציונות ובה מחאה כנגד הפגיעה בכבודו של הר' קוק שיש בספר. בעקבות תגובתנו למחאתו (ראה השתלשלות הדברים באריכות במדור מסמכים בקונטרס "שארית יוסף") נכנס הנכד לסבו הגר"ע יוסף בנסיון לקבל גיבוי הצדקה ואישור מסבו למחאתו נגד ספר דת הציונות אך נכשל בכך (הוא לא טרח אפילו להראות לסבו את המחאה או את ספר דת הציונות). מיד לאחר פטירת סבו בתחילת מרחשון התשע"ד, הועלה הסרטון (שצולם ללא ידיעת הגר"ע יוסף כלל וללא כל אישור לפרסמו) לאינטרנט כששני דברים מוכחים בצורה נחרצת מהסרטון: א. שהגר"ע יוסף לא ידע כלל על עצם מחאתו של נכדו נגד "שת הציונות" ומחברו בשעת מעשה ורק לאחר מכן בשעת צילום הסרט מספר לו הנכד על כך לראשונה. ב. שהגר"ע יוסף לא ידע כלל מה תוכן המחאה וגם כשנכדו שואל על כך הוא לא מציג בפניו כלל את נוסח המחאה.

 כעת, הבה ונראה כיצד מציג יצחק דדון את הדברים בפני הציבור החרד"לי כשהוא מתראיין בנושא זה בבטאון החרד"לי מעייני הישועה וז"ל:

בעקבות מאבקיו במחבר הספר 'דת הציונות' נחשף הרב דדון גם לראשי העולם החרדי שהעריכו ומעריכים מאוד את הרב קוק, תורתו וגדולתו..."לאחר שיצא הספר 'דת הציונות' שכל כולו כנגד הרב קוק והרצי"ה משום שמחברו ידע שאם הוא שומט את הקרקע תחתם, ופוגע בהם, הוא פוגע בכל הציונות הדתית שעליהם היא נשענת. הוא יודע שהם היחידים שהוציאו בצורה מסודרת את תורת הגאולה, ולכן הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בדבר הזה. לאחר שיצא הספר נשאל הרב עובדיה באתר 'הלכה יומית' כיצד יש להתייחס לספר זה ושם השיב נכדו של הרב הרב יעקב ששון שליט"א בשמו: "ספר 'דת הציונות', נתחבר על ידי אדם אשר אין בו דעת. כי כל הטענות שכתב נגד הראי"ה קוק אינן נכונות כלל, והוא משער השערות לפי קוצר דעתו ודעת רבותיו בכדי לבזות את הרב קוק, וטוב היה לו לאותו מחבר אילו נתהפכה שלייתו על פניו, ונוח לו שלא היה חוזר בתשובה כלל, והיה נשאר בקילקולו שלא יערך עדי עד לעומת הקילקול שהביא עתה לעולם על ידי ספרו. וכל המבזה את החכמים אין רפואה למכתו. וכבר הודיעונו רבותינו (בסנהדרין צ.) כי אין לו חלק לעולם הבא...". מאוחר יותר ניגש הנכד עצמו אל הרב עובדיה ובפגישה מצולמת שאל את סבו מה דעתו על הרב קוק והאם מותר לבזות אותו ענה הרב עובדיה: "הוא היה איש אלוקים קדוש אסור לדבר עליו. הרב יהודה צדקה זצ"ל היה אצל הרב קוק וכשחזר אמר לי שראה מלאך ה' צבאות. והוא לא היה מהמזרחי ולא קרוב אליהם אבל ראה מלאך ה' ממש". וכששאלו את הרב עובדיה הרי יש רבנים שיצאו נגדו, אמר: " לא כל מה שהם אומרים זה הלכה למשה מסיני...". (מתוך ראיון של יצחק דדון למשה מאירסדורף, עורך שבועון "מעייני הישועה", גליון 460 ראה תש"ע)

 

הקורא את הדברים לתומו בטוח כי דברי הר' ששון נגד "דת הציונות" נאמרו "בשמו" של הגר"ע יוסף בה בשעה שהגר"ע יוסף עד יום מותו לא ידע כלל מתוכן הדברים וגם על עצם מעשה המחאה ידע רק לאחר מעשה ובפירוש השיב לנכדו כי אינו יכול להצדיק את מחאתו או להסכים עמה כל זמן שלא ראה את הדברים כלל.

זו דרכו של השקרן יצחק דדון וחבר מרעיו מ"מרכז הרב" [כמו הר' שלמה אבינר שהקריא את מכתבו של הר' יעקב ששון בשידור חי ברשת מורשת כ"תשובה שכתב הגר"ע יוסף!!"] ואח"כ הוא מנסה לפסול אחרים במומו ולהפיץ עדות שקר לפיה מחבר דת הציונות הודה בפניו כי קבל רשות לשקר כדי להציל אנשים מהציונות הדתית. יראה הקורא וישפוט מי המשקר... ומה טיבו של הר' קוק שתלמידיו נזקקים לשקרים וכזבים כדי להציגו כדמות חיובית בעיני הציבור החרד"לי התמים שבולע בשקיקה כל שקר של רבותיו הכזבנים בלי לטרוח לבדוק כלל מתוך בטחון שרבותיו מספרים לו את האמת.
למאמר זה התפרסמו 2 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  חזק וברוך!!!   כ"א אב
אשריך שנתפשת על דברי תורה... אוי להם ל... שנתפשו על שקרים והבלים...
יצחק סירי  מרחובות
2.  נוראים הדברים   כ"ב טבת
אוי לנו כי חטאנו ואין מי יעמוד בעדנו,
כמה כואב וחבל שאין אחדות דעות בעם ישראל, ודאי שאין אני מתכוין שיתאחדו המזרחי עם החרדי או להפך כי כמו שאי אפשר לאחד אש ומים כך אי אפשר לאחד חילונים ודתיים לאומיים עם חרדים.
אבל זה ודאי שאנו צריכים להתעצם בלהגדיל את תורת ה' בעם ישראל,

ישר כח לכל המעשים והעושים,
חפץ ה' בידכם יצלח,
ויהי רצון שישפוך הקב"ה רוח טהרה ממרומים על כל יושבי הארץ הזאת,
ויחזרו כולם בתשובה גמורה לאדון העולמים.
אוהב את כולכם!!!
אלי בן שלום.
אלי בן שלום  מעיה"ק ירושלים ת"ו בין החומות.