כ"ט חשון ה'תש"ע

מפגש מצולם בין הר' אברהם חזן לר' דורון לדווין בנוכחות תלמידי ישיבות הסדרמפגש מצולם בין הר' אברהם חזן לר' דורון לדווין בנוכחות תלמידי ישיבות הסדר

סרט המתעד מפגש שנערך בין הר' אברהם חזן לר' דורון לדווין (ר"מ בישיבת ההסדר אור וישועה בחיפה, תלמידו של הר' זיני). המפגש נערך בט' בתמוז התשס"ט בביכנ"ס ברמת גן בנוכחות תלמידי ישיבות הסדר. בשל סירובו של הר' דורון לדווין למפגש נוסף נגיב לדבריו באתר באופן מלא
למאמר זה התפרסמו 5 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  הרצי"ה והרצל   י"ח כסלו
כשהצגת את דברי הרצי"ה לא הבאת את הציטוטים שהוא הביא מתוך כתבי הרצל:"אין אומתנו אומה אלא באמונתה", "אנו מכירים את עצמותנו ההיסטורית אאך ורק באמונת אבותינו", השיבה ליהדות קודמת לשיבה למדינת היהודים". גרוע מזה, בספר אתה כן מצטט אך מוסיף בסוגרים בציניות "אולי יודיענו כבודו היכן כתב זאת הרצל לעצמו". הרי אתה לקחת את זה מעיטורי כהנים גיליון 126, שמה הרב אבינר הביא בהערות מקורות לכל אחד מהציטוטים מכתבי הרצל. לא הבאת את המקורות, והצגת כאילו הרצי"ה משקר!! אתה לא מרגיש שקרן וחצוף?? מבזה ת"ח ע"י שקר?! אולי זו הסיבה שלא ציינת את המקור שבו מצאת את שיחת הרצי"ה על הרצל? אתה מצפה שאני (שבמקרה קראתי את הדברים בצקורם) יאמין למשהוא מכל מה שאתה אומר אחרי שראיתי את החוצפה הזאת??
אם יש בך קצת מן האמת תלך ךלקברו של הרצי"ה ותבקש סליחה בפני עשרה אנשים כדת וכדיון. אם יש לך אומץ תפרסם שטעית בזה! ואם אין לך אומץ לכל הנ"ל לפחות אל תפחד לפרסם את התגובה שלי. תודה.
עודד זנ"ד  מקשת רמה"ג
2.  הקריאה שלו שיטחית   א' שבט
כאשר הוא מביא את דברי החת"ס על מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, החת"ס מסביר שמדובר רק כשרוב ישראל בארצן המצוה של ישוב הארץ קיימת...
דן  מירושלים
3.  לגבי הגמרא בקידושין   א' אדר
מר לדווין הביא את הגמ' בקידושין לו. אבל כנראה לא המשיך ללמוד הלאה למסכת ב"ק. שם כותב רבנו חננאל בדף ט עמוד א כדברים האלה: "טרינן כולי האי לפרושי טעמא דרב אסי, אבל בהדיא פסקינן באחריות פרק האומר..." נמצאנו למדים -בלי כל קשר לסוגיה שם בענין אחים שחלקו ירושה ובא בע"ה ונטל מאחד מהם וכו'- למרות שהגמרא דנה בדעת אמורא מסוים (ק"ו תנא) אין הכרח לכך שהלכה כדבריו, רק במקום שהראשונים יגידו כך ולא מסברת הכרס. פעמים רבות הגמ' רוצה ליישב שיטה מסוימת כדי שהכל יהיה מובן עד כמה שאפשר.
ניב  מחדרה
4.  יישר כח עצום לרב אברהם חזן..   י' ניסן
אני והרבה מחבריי הולכים אחר דרכך ואנחנו בישיבות של מתחזקים אני מקווה שתשלח מזרוחניקים טועים לישיבות כאלה שמארות את האור האמיתי שבתורה ולא סתם סיסמאות שווא...הטענות שלו באמת היו מצחיקות ולא שוות אפילו התיחסות אפילו מהציטוטים מהגמרא וכדומה הוא בקושי ידע להסיק את המסקנות אלא עיוות אותן..
תתודה תודה תודה ותמשיך כך בסיעתא דשמיא אשריך !!
אביה  מחיפה
5.  תשובה לעודד זנ"ד...   א' שבט
דברי הרצי"ה שהוצגו במפגש והובאו ב"דת הציונות" לא נלקחו מעיטורי כהנים שציינת אלא מדפים ששלח אלינו הר' אבינר שכותרתם "שיחות הרב צבי יהודה" (אם תרצה אשלח לך עותק מהם) שם אין מקורות לכתבי הרצל באשר להתבטאויות אותן מציג הרצי"ה קוק בדבריו ואם לך יש מקורות כאלה נשמח לקבלם. עד שתציג מקורות אלה אין בסיס לכל טענותיך.

בברכה, יואל.
יואל אלחנן