מאת: איתן
כ"א אדר ב'  ה'תשפ"ד  06:29 

מדוע מלחמת חרבות ברזל אינה מלחמת מצווה ?


אני שואל  לעניין 'עזרת ישראל מיד צר' 
תודה רבה!
כ"ב אדר ב'  ה'תשפ"ד  07:10 

כל מלחמה בזמננו אינה מלחמת מצוה...


מהסיבה הפשוטה שדיני מלחמה לא נוהגים כיום כלל. ומבחינה הלכתית עזרת ישראל מיד צר שייכת היום רק בגדרי מצות לא תעמד על דם רעך וראה באריכות בדת הציונות א' בחלקו השני של פרק ו' ובסוף קונטרס "על הגאולה ועל התמורה" למרן ה"ויואל משה" זצוק"ל.

ומבחינה עובדתית חרבות ברזל היא יותר עזרת חמאס מיד ישראל כי נלחמים באופן של הפקרת החיילים (על פי הדין הבינלאומי) כדי לרצות את הגויים ודואגים שלא יחסר לחמאס אוכל ותרופות ומקום למגורים כדי שיוכלו להרוג עוד חיילים ולגייס לשורותיהם עוד לוחמים רבים במקום אלה שמתו ואלה שמנהלים את המלחמה כופרים בעצם המושג ישראל כי מקורו של המושג הוא שם שנתן הקב"ה ליעקב אבינו והם כופרים במציאותו של הקב"ה ואינם בכלל ישראל וא"כ כיצד יעזרו לישראל?? ואדרבה, המצב מאז שהתחילה המלחמה רק נהיה מסוכן יותר כי כל העולם נגד פעולותיהם וה"ידידה הגדולה" שלהם כבר דוחקת בהם לעצור את המלחמה אחרי יותר מחצי שנה שהמחיר בצד של "ישראל" הוא מאות הרוגים ואלפי פצועים נוספים (מעבר לטבח של פרעות שמחת תורה) ועשרות אלפי אזרחים שנעקרו מבתיהם בצפון ובדרום, מצב כלכלי על סף קריסה, מצב חברתי על סף פיצוץ, וכמאה שבויים בידי חמאס שלא מראה אפילו התחלה של התרצות לשחררם או להיכנע...אז מה העזרה כאן בדיוק??