מאת: יואל אלחנן
כ"א אדר א'  ה'תשפ"ד  12:57 

ברוך שעקר עבודה זרה מעירנו...


ארגון אזמרך בלאמים מודה לקב"ה על שהביא למפלתו של אויב ה' ואויב הבריות הליסטים מחריב התורה, ומטיל אימתו על הציבור שלא לשם שמים, סוגד לעצמו ומבקש אחרים לסגוד לו, הצבוע המראה עצמו כפרוש ישראל פרוש ברא כרעא דאבוהי של חבר בית הכסא מאיר פרוש, והסיר את שלטונו  על העיר אלעד כשכל שותפיו המחזיקים בידו פנו לו עורף ותמכו במועמד שכנגדו אחרי שזיהו את מה שאנחנו זעקנו עליו כבר לפני עשור.

כן יאבדו כל אויבך ה'. (למען הסר ספק, כמובן שלא השתתפנו בבחירות לרשויות המקומיות).מאת: יצחק פאתל
כ"ג אדר א'  ה'תשפ"ד  19:00 

אתמהה


והאם נעקרה אפוא עבודה זרה מעירנו?
1. הרי כל שלוח כשלעצמו הינו ממהרסי ומחריבי דת תוה"ק במוצהר (מעבר לעובדה שהינו משמש בעצם תפקידו כידא אריכתא של השלטון ואף אם היה רוצה להילחם לא היה מסוגל לכך כמעט, מה גם שאף בנושא המלחמה עצמה ישנה מחלוקת רבתי גם בתוך העיריות, ובפרט כיום כאשר כל המפלגות כולן פועלות בראש כל חוצות להצר דרך היהדות החרדית גם ביתר האפיקים, גזירות הגיוס וניתוחי מתים וחילולי קברים והרס החינוך הטהור ואכהמ"ל), א"כ מאי שנא אם אותו נציג הינו חובש כיפה שחורה סרוגה או שקופה ומאיזו מפלגה נשלח?
2. האם באמת יתר השלוחי דעצמם נטשו המועמד הנ"ל משום "שזיהו את מה שאנו זעקנו עליו" כלשון ההודעה או משום חשבונותיהם הפוליטיים - אינטרסנטיים? הרי ניתן לראות בחוש שאין מפלגה אחת שאף במצע הבחירות שלה כתבה מילה על מלחמה למען האידישקייט, אפילו מפלגת "עץ" בערים השונות בנתה מצע בחירות שכל כולו מדבר אך ורק מהרחבת והרווחת "היישוב החומרי".
3. כל שליח נבחר באשר הוא עומד לעבור טקס השבעת אמונים למדינת הכפירה הציונית בעוד שבועיים לערך, א"כ איך בדיוק נעקרה ע"ז מעיירותינו?


א' אדר ב'  ה'תשפ"ד  04:55 

יצחק היקר תנוח דעתך...


ראשית, ודאי שכוונת הודאתנו לקב"ה על מפלתו של הליסטים שרוליק פרוש לא באה לסתור את הנאמר כאן באתר באריכות לגבי כלל המפלגות ה"חרדיות" למיניהן וודאי שכל הדברים שכתבת נכונים ואליהם התכוונתי כשאמרתי בסוף דבריי שלא השתתפתי בבחירות לרשויות המקומיות. ואעפ"י כן ראינו לנכון להודות לקב"ה על מפלתו של שרוליק פרוש בדיוק כמו שהיהודים הודו לקב"ה על מפלתו של המן אעפ"י שעדיין "עבדי אחשוורוש אנן"
וצריך אריכות רבה כדי לבאר מה ההרס והחורבן שהביא פרוש ליהדות החרדית בכלל ולתושבי אלעד בפרט (מעבר להרס הכללי של כלל המפלגות וכפי שציינת).

ומה שצויין שכל המחזיקים בידו נטשו אותו אין זה בא לומר שעשו תשובה כדבעי וודאי שהיה בהפניית העורף אליו גם שיקולים פוליטיים כדרכם ואעפ"י כן מי שמכיר את המציאות באלעד יודע שרק חסד ה' הביא לכך שכולם הפנו לו עורף כולל אלה שמבחינה פוליטית וגשמית נח היה להם להמשיך להחזיק בידיו.
מאת: יצחק פתאל
ב' אדר ב'  ה'תשפ"ד  04:27 

אכן נחה דעתי


וכבר נאמר "טובים השניים מן האחד" (קהלת ד:ט; ועיין גמרא מגילה בבלי ה:).
מאת: ניר
כ"ו אדר א'  ה'תשפ"ד  18:53 

ישר כח חזק וברוך


להיכן נעלמת מהקווים
לא שומעים אותך
מאת: יואל אלחנן
א' אדר ב'  ה'תשפ"ד  05:24 

הקווים נעלמו ממני...


היכן שמבקשים ממני לדבר, אני רואה זכות וגם חובה לעשות זאת.
מאת: ניר
כ"ו אדר א'  ה'תשפ"ד  00:17 

בית שמש


בסד
מה הרעש שיש בבית שמש
לקראת הסיבוב השני-יש טוענים שמומד דגל
בא ממכון מנדל
מה זה מנדל?
בברכה
א' אדר ב'  ה'תשפ"ד  04:57 

על מכון מנדל תוכל לקרוא בהרחבה...


בספר "דמעות של מלאכים"
מאת: שימי
כ"ט אדר א'  ה'תשפ"ד  05:39 

יש לעם ישראל אנשים גדולי תורה ויראה.


אתה מבין יותר טוב מהגר"ד לנדא בגלל שחיברת ספר בשם דת הציונות?
שאמר בפירוש שצריכים להצביע לישראל פרוש בשביל היהדות באלעד?
אולי צריכים לשים אותך במועצג"ת וכך יבוא המשיח.
א' אדר ב'  ה'תשפ"ד  05:14 

את הדמגוגיה הזולה של תעמולת המפלגות...


תשמור לעצמך...

זכיתי ובשנת תשס"ח כשיצא חלק ב' של דת הציונות כתב אחד מהלבלרים של איזה עיתון מאמר ביקורת על הספר (בנוגע ליחס לראי"ה קוק) ואברך אחד שלמד בישיבת סלבודקה שחרה לו על דבריו סיפר על כך לרבו הגר"ד לנדו שליט"א. הגר"ד לנדו אמר לו כי הוא מזמין את מחבר הספר לביתו ואמר לאותו אברך: "ממני הוא ישמע מי היה הר' קוק". ואכן, הוא אירח אותי אצלו יחד עם אותו אברך במשך כמעט שעה והשיחה היתה מרתקת.

דבריו של הגר"ד לנדו לגבי התמיכה בשרוליק פרוש באו לאחר שאינשי דלא מעלי מאלעד בשליחותו של זליג אורלנסקי (מנכ"ל "יתד נאמן") וחבר מרעיו הטעו אותו לגבי המציאות בעיר אלעד בכלל ולגבי התנהגותו של ישראל פרוש בעשור ששלט על העיר (ועשו זאת בעיקר בגלל שותפויות עסקיות במיליוני ש"ח שיש להם באלעד עם ישראל פרוש ולא מחמת אידיש קייט או שלל סיסמאות אחרות של טובת העיר אלעד). ולכן, איני מתיימר לומר שאני מבין טוב יותר מהגר"ד לנדו בשום נושא, אבל את המציאות בעיר אלעד ואת אישיותו של ישראל פרוש אני מכיר טוב יותר ממנו (ואין בכך גריעותא כלשהי מגדלותו של הגר"ד לנדו בדיוק כשם שאין גריעותא בכך שאת שמות הילדים שלי אני מכיר טוב יותר ממנו).

ואני מוכן גם היום להיכנס עם שרוליק פרוש לגר"ד לנדו שליט"א ולהשמיע בפניו את מה שאני יודע על מעלליו באלעד ובכלל ובטוחני שהגר"ד לנדו שליט"א לא יתמוך בו יותר לשום תפקיד ציבורי.