מאת: משה
י"ח שבט  ה'תשפ"ד  01:48 

פסיקתא רבתי מני אפרים


ד״א [מני אפרים וגו׳] זש״ה ובצלעי שמחו ונאספו (תהלים ל״ה:ט״ו) בשעה שישראל באים לידי מינות מיד או״ה שמחין ונאספין להרוג אותם