מאת: ג.ש.
ט' כסלו  ה'תשפ"ג  03:05 

דברי קדשם של חכמי מרוקו על שלוש השבועות.


בימים אלה יוצא לאור ספר חדש להרה"ג אביעד נייגר שליט"א (ראש ארגון "ילקוט השבעתי אתכם") אודות גזירת הגלות ושלוש השבועות עפ"י דב"ק של חכמי מרוקו.

חשוב שאנשים ידעו אודות הספר החדש משני טעמים:

א. שלוש השבועות וגזירת הגלות הינם הלכה מחייבת. כך היה מקובל בכל החוגים והזרמים והעדות ולא רק בחסידות סאטמאר כפי שמעידים בשקר יחצנ"י המפלגות ה"חרדיות" (יחד עם שרלטנים אחרים בכיפה צבועה). השבועות הן הלכה מחייבת - אם זה במרוקו, אם זה ברוסיה, אם זה בתוניסיה, אם זה בהונגריה, אם זה ברומניה, אם בתימן, אם זה בטורקיה ואם זה בעיראק.

ב. אנשים יכולים לתרום להפצת הספר החדש באמצעות פניה ישירות לרבי אביעד נייגר שליט"א, ראש ארגון "השבעתי אתכם" ובכך יהיה להם חלק בזיכוי הרבים.

בהזדמנות זאת רציתי להזכיר ספר נוסף להרה"ג אביעד נייגר שליט"א שכבר ראה אור והוא "גבול ההר", אודות איסור הכניסה להר הבית. שוב פעם, ספר חובה לאלה שאינם מודעים לגודל האיסור הנורא של כניסה להר הבית בזה הזמן (הוא איסור כרת).