מאת: יעקב
ז' תשרי  ה'תשפ"ג  09:36 

שלום וברכה


רציתי להתייחס לעניין, ההתנגדות לבחירות המובאת באתר המבורך הזה, הרבה פעמיים.
היחס שלי הוא לדעת החזון איש ותלמידיו.
מרן ר' חיים קנייבסקי אחיין החזון איש- הצביע והורה להצביע יש תמונות ותיעודים.
מרן ר' ניסים קרליץ אחיין החזון איש- הצביע ואמר להצביע יש תמונות ותיעודים.
ועכשיו למה שאני מכיר מקרוב (וגם אתה כבוד הרב שליט"א,  תלמידיו המובהק ואחיין של מרן החזון איש,  מרן ר' חיים שאול גריינימן זללה"ה, שקהילתו מתגוררת בעיקר ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, ובזיכרון יעקב, כבודו מכיר את זכרון יעקב מידיעה אישית...שם תלמידיו מתגוררים, והם הולכים אחרי רבם שהוא תלמיד מובהק של החזון איש באש ובמים, הוא חד משמעית היה בעד לבחור, זאת למרות המכתבים המפורסמים שלו במכתבי התעוררות נגד המדינה, והיחס לממשלת הכופרים, כדעתו שהם גזלנים, וצריך להציל ולקחת מהם. זאת היתה הוראה ברורה וישירה, עד יום פטירתו, וכן זה הוראה ישירה של מרן ר' דוב לנדוי שליט"א אחד מגאוני חוג חזון איש. וכן הוראתו והדרכתו, שמעתי מיפיו של ר' מאיר גריינימן ובנו ממשיך דרכו הגאון האדיר הרב אברהם ישעיהו גריינימן שליט"א, המתגורר בזיכרון יעקב, ואני כמעט בטוח שכבודו מכיר אותו.
אז לומר שיש שהתנגדו לבחור, אוקיי
אבל שתלמידי החזון איש והחזון לא מצביעים ולא הצביעו כבודו מוזמן לשאול את דעת בניו של הרב גריינימן ואת דעת ר' דוב..
אז מדוע לשנות מהאמת הידועה לכל מכיריהם ותלמידהם.
מה שכן אני יודע שיש מתלמידי החזון איש שהם עצמם לא מצביעים, אבל חד משמעית מורים בכל בחירות מחדש להצביע, זאת בזמן שיש מתלמידיו שהם עצמם הצביעו עד יום פטירתם, ויש תיעודים לכך.
כל גריינימן ותלמידי החזון איש מצביעים,  זאת עובדה.
אשמח לתגובה, מכבודו.
בדרך אגב אני אישית מאוד מזדהה עם הרבה ממה שאתה עושה, וגם יצא לי הרבה פעמיים לפגוש אותך בזיכרון.. אשמח לתגובה, פשוט הרבה זמן לא ראיתיך 
תודה רבה, יום טוב.
ז' תשרי  ה'תשפ"ג  00:54 

כבר התייחסנו לנושא בפורום


ראה כאן

רציתי רק להעיר על דבריך שיש "תמונות ותיעודים"...ממתי מביאים ראיה מתמונה או מתיעוד כנגד מקורות הלכתיים? ואם כבר הזכרת "תיעוד" באחת ממערכות הבחירות האחרונות פורסם סרטון בו רואים איך יענקי קנייבסקי מכניס מעטפה לקלפי ואח"כ מנסה לשים את ידו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל  על המעטפה בנוכחות צלמים כדי שיצלמו תמונה איך מרן הגר"ח מצביע אבל איתרע מזלו שלפני שהספיק להביא את ידו של מרן הגר"ח אל המעטפה נפלה המעטפה כולה לקלפי ורחמ"ל הלכה התמונה המבוקשת...

מעבר למה שנידון כאן בפורום אשמח לשבת אתך על הנושא בצורה מורחבת יותר אבל לצערי לא נראה לי שאגיע לזכרון יעקב בזמן הקרוב (בעקבות מעבר הדירה של אחי היקר מזכרון לירושלים) אז אשמח לארח אותך אצלי באלעד (השבויה בידי הליסטים שרוליק פרוש שר"י שדי במעלליו כדי לראות קבל עם ועולם שאגו"י היא כנופיית פשע מתועבת)
מאת: דניאל
ח' תשרי  ה'תשפ"ג  12:33 

תגובה ליעקב


ככה מבררים ועושים דיון ע"פ תורה האם מותר או אסור ללכת לבחירות???
ע"פ סיפורים ו"תמונות ותיעודים" או על פי שה"מרן" הזה אמר כך והזה כך????
ככה אתה לומד גם הלכות שבת או שמיטה וכו'?
באמת לי זה לא משנה כלל עם החזון איש היה התיר או לא את הבחירות(אע"פ שלדעתי החזון איש לא התיר את הבחירות).
לא קובעים הלכה ע"פ סיפורים!!!
ועוד משהו יש הרבה מאוד מתלמידי החזו"א איש שלא הלכו לבחור ולא הורו לבחור ויש שאף אמרו שאסור לבחור,והם לא פחות "תלמידים" ו"גאונים" משאר הרבנים שהזכרת!
י' תשרי  ה'תשפ"ג  23:25 

עוד לגבי דעת מרן החזו"א מהגרש"ד הכהן מונק...


בקונטרס השו"ת 'גרגרים בראש אמיר' סי' ט' (מהד"ת שנת התש"ם, עמ' נט'-ס') וז"ל (אחרי שהעלה להלכה שיש להחמיר ולא להשתתף בבחירות): "ואעפ"י שבבירור זה נמנענו מלהזכיר שמות של בני אדם ואפילו פשוטים וכ"ש חכמים, מ"מ חזרתי והתבוננתי כי ראוי להשיב על דברי האומרים שדעת בעל חזו"א והגאון רי"ז הלוי ז"ל היתה לקולא, כדי שלא תהא הוראתנו דחויה עפ"י דברי הגדולים.
הנה בחיי בעל חזו"א ז"ל היה הדבר ידוע שוא בעצמו לא השתתף בבחירות. ובשמו אמרו בני אדם דדעתו היתה שאנשים פשוטים יכולים להשתתף אבל לא בני עליה (אולי כדוגמת בהמה שהורה בה חכם). ולא עוד אלא שאמרו שהורה לכמה יחידים בצנעא כפי דעתו לקולא (והם אותן ענינים שמתפרסמים עכשיו אחר פטירתו לחיי העולם הבא ע"י נוגעים בדבר) אבל לא הורה לרבים לא בכתב ולא בע"פ , וההיא דחולין דף ט"ו ע"א כי מורי להו רב לתלמידיה (פירש"י בצנעא) וכו' וכי דריש בפירקא (פירש"י ברבים) וכו' משום עמי הארץ. [ולענ"ד עבירה היא בידי בני אדם המפרסמים ברבים את הדברים שרצה שיהיו בצנעא דווקא]. והדבר ידוע שלא נמנע מלהורות לרבים אף בדברים חמורים המעוררים מחלוקת (כגון הנאת עלעקטרי בשבת) וגם הדפיס רוב הוראותיו.
לכן נלענ"ד דלא נ"מ מידי לענין דינא היאך היתה דעתו ז"ל לפי האמת, כי לא הורה לרבים בפרהסיא [ולא רצה להורות בדבר] וכיון שאין כאן הוראה, הרשות נתונה לכל חכם להכריע כפי הנראה בעיניו". 
מאת: חומר למחשבה
ט"ז תשרי  ה'תשפ"ג  16:01 

סיפורים העומדים בסתירה לעובדות פשוטות.


כמו העובדה הפשוטה ששרוליק פרוש שר"י, ראש עיריית אלעד שנבחר בבחירות הטמאות לרשויות מקומיות וחבריו לסיעה בעירייה חוגגים את יום העצמאות באלעד ברוב פאר והדר כל שנה ושנה יחד עם הציבור החרדי בעיר. ולא סתם חוגגים - הליסטים פרוש יימח שמו וזכרו וחבריו קוראים לכך "שמחה של מצווה". יום אידם נחגג בליווי תזמורות ולהקות "חסידיות". בדיוק כפי שחשבתי שהולך להיות בסוף. מי שרוצה, מוזמן לעיין בתגובה ישנה שכתבתי לפני הרבה שנים למאמר שפורסם כאן, באתר "אזמרך בלאומים", כאשר הליסטים פרוש שר"י רק החל במנהג חדש ואפיקורסי זה.

מרן החזו"א זיע"א פסק להלכה - "מיהו אפיקורוס שומר תורה ומצוות בדורנו ? כל האומר כי שש מיליון יהודים נהרגו באשמתם של גדולי ישראל ומי שחוגג את יום העצמאות". 

אם כן, כיצד הסיפורים שהבאת כאן מסתדרים עם עובדות פשוטות בשטח ודעת תורה של מרן החזו"א זיע"א - אין לי מושג !!