מאת: יצחק
י"ז תשרי  ה'תשפ"ב  15:38 

"קרובים לשטן"


אני צריך את המקור באיזה ספר(ועמוד) כתוב שצבי יהודה קוק אמר על החרדים שהם "קרובים לשטן" והם "קראים" על כך שאינם מאמינים ב"קץ המגולה" שהמציא.
תודה.
כ"ט תשרי  ה'תשפ"ב  00:20 

לגבי הביטוי 'קרובים לשטן'...


לא זכור לי ביטוי כזה. ישנו ביטוי דומה אחר (כמדומני 'מעשה שטן') שכתב אביו והוא (הרצי"ה) שינה אותו כשערך את כתביו (כמו ששינה הרבה דברים בכתבי אביו לפי מצב רוחו ולפי שיטתו הידועה לשכתב את דברי אביו (לפעמים באופן שניתן יהיה לנסות לשווקם גם לחרדים או לכל הפחות שלא לתת להם פתחון פה נגד אביו ולפעמים באופן שימצא חן בעיני החילונים). יש לי בארכיון מחקר מקיף שעשה על זה (על הבדלי הניסוח בין כתבי אביו המקוריים לכתבים שנערכו על ידו) מישהו באוניברסיטת בר אילן שאיני זוכר כרגע את שמו ואינו בהישג ידי כרגע. אבדוק ואשתדל לעדכן.
לגבי המושג "קראים"- המקור  הוא קובץ 'גדול שימושה' לתלמידו אברהם רמר (אדר תשד"מ) חלק א' עמ' 33 אות קיב' וז"ל: "לשאלה מה נאמר למפקפקים מתוך הציבור החרדי על תחילת גאולתנו, ענה: אנחנו לא קראים! אנחנו יהודים של גמרא ושם מדובר על הקץ המגולה" ע"כ, עפ"ל.  
מאת: א.מ.פ
י"ח חשון  ה'תשפ"ב  21:45 

המקור לזה


נראה לי בשיחות הר' צבי יהודה קוקו, פרקי משיח עמ' 37, עי"ש.
בברכה.
מאת: פלוני
י"א טבת  ה'תשפ"ב  10:46 

התכתבות עם הר' אבינר


ראיתי באחת ההודעות כאן שכתבת שהתכתבת במשך שנה עם הר' אבינר(ועוד כמה רבנים מהציונות הדתית)על הרבה נושאים,כן ראיתי גם כן חלק מההתכתבות בדת הציונות בנוגע ל"קודש שבחול" ול"כרוז של האתחלתא דגאולה".האם ואיך אפשר לראות את יתר ההתכתבות עם רבנים שונים מהציונות הדתית.בהצלחה.
ו' אדר א'  ה'תשפ"ב  00:28 

לגבי ההתכתבות עם הר' אבינר...


ועם שאר רבנים בצה"ד או אנשים שונים המשתייכים אליה שאינם רבנים-רוב ההתכתבויות היו בכתב יד (הן בפניותיי אליהם והן בתשובותיהם אליי וקשה למצוא את הזמן להקליד את הדברים (ולמה שקרוב להיקרא "טענה" בדבריהם כבר התייחסנו ב'דת הציונות') ואין נפקא מינה מי מהם אמר את הטענות.