מאת: פלוני
כ"א כסלו  ה'תשפ"ב  02:04 

האם לעשות הפגנה זה חילול ה'?ו' אדר א'  ה'תשפ"ב  00:22 

ביהדות אין הפגנות...


יש או כינוס או מחאה. אם המחאה היא כנגד חילול ה' אז ודאי שאין זה חילול ה' אלא קידוש ה' אך אם מוחים בצורה שעצם המחאה מראה באופן עקיף כי ניחא למוחים בדברים שהם חילול ה' אזי יוצא שכר המחאה בהפסדה. לדוגמא: אםמוחים כנגד גיוס בחורי ישיבות ומראים בזה שניחא שהמדינה מגייסת מי שאינו בחור ישיבה וכאילו ח"ו מותר למדינה לכוף מי שאינו בחור ישיבה לצבא הליסטים שלה ולסכן את חייו  (גשמית ורוחנית) אזי יוצא שכר המחאה בהפסדה ואם למשל מוחים על כך שהרפורמים מתכנסים בכותל אבל אין בעיה שאתאיסטים מוחלטים יערכו טקסים של כפירה וחיזוק מלכות המינות בכותל בתערובות של גברים ונשים אזי יוצא שכרה בהפסדה (ודק ותראה כי טקסים הנערכים בכותל ע"י המדינה והצבא נאמרים בהם דברי מינות החמורים בהרבה מבחינה הלכתית מזה שאשה מניחה תפילין או קוראת בתורה).
ובקונטרס 'על הגאולה ועל התמורה' למרן הויואל משה זיע"א הביא דברים כדרבנות בענין ההליכה לכותל ולפי דבריו מי יודע אם מה שחרדים הולכים לכותל במצבו היום לא חמור יותר ממה שהרפורמים באים אליו, אחרי שהציונים עקרו את היחס למקום כמקום קדוש והפכו אותו לאתר תיירות ולמקום של חיזוק למלכות המינות שלהם בעיני שומרי תורה ומצוות ומכל מקום ההליכה לכותל מחייבת זהירות רבה מכמה וכמה בחינות.