רשימת מסמכים ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

קונטרס משפיל גאים

לאחרונה הגיע אלינו למייל קונטרס בשם "משפיל גאים" היו"ל בעיר אלעד. הקונטרס יצא לאור סמוך ונראה לבחירות האחרונות לראשות העיר (שהתקיימו במרחשון התשע"ד) ועוסק בתעמולת הבחירות של מועמד יהדות התורה לראשות עירית אלעד-ישראל פרוש, באמצעותה נבחר לראשות העיר בתחילת שנת תשע"ד.

בקונטרס נטען כי ישנן ראיות ברורות ופשוטות לפיהן פעל ישראל פרוש באמצעים פסולים ואסורים לגמרי עפ"י תורה"ק ואפילו על פי המוסר האנושי הבסיסי ביותר, ביניהם: הונאת הציבור ע"י התחזות לרבנים, גילוי פנים בפסק דין שלא כהלכה והטעית הציבור באמצעותו, המרדת קהילות נגד רבותיהן, סכסוך קהילות בינן לבין עצמן ועוד. הקונטרס נשלח לכל חברי כנסת המינים מטעם יהדות התורה ולמרות הטענות הקשות מאד שיש בו הם מילאו פיהם מים ולא השיבו אף לאחת מהן.
הרב אברהם חזן, יו"ר ארגון אזמרך בלאמים, המכיר מקרוב כתושב אלעד את התנהגותו המבישה של ישראל פרוש נעתר לבקשת ארגון "בני תורה באלעד" להיות אכסניה לקונטרס "משפיל גאים" עד שיעלה בידם להקים אתר עצמאי של הארגון.

לשאלות בנושא הקונטרס ותוכנו יש לפנות למייל של ארגון בני תורה מאלעד המוציאו לאור:bney.tora.mail@gmail.com
קונטרס שארית יוסף ונלוה אליו קונטרס חד שמיה ששון

דברי רבנו הגאון רבי יוסף ידיד הלוי זצוק"ל (מי שהיה ראב"ד ומו"צ בק"ק הבוכרים ועל עדת ארם צובה בירושלים ומזקני וגדולי דורו של הראי"ה קוק בארה"ק) אודות הראי"ה קוק וספרו "אורות", ונלוה אליו קונטרס "חד שמיה ששון" ובו תגובה לדבריו של הר' יעקב ששון (נכד הגר"ע יוסף שליט"א) נגד ספר "דת הציונות" ומחברו.

שירות לאומי | גירוש גוש קטיף | פורום | יחס גדולי ישראל לציונות | ישוב ארץ ישראל | אודיו-וידאו | צור קשר | חינוך ילדים | ספר דת הציונות |