מאת: ראש
ג' תשרי  ה'תשפ"ג  23:29 

עולם


האם העולם שטוח או כדור.
ו' תשרי  ה'תשפ"ג  00:58 

לשון ספר הברית...דע שהארץ היא כדורי ותלוי על מרכז זו באמצע אויר השמים על בלי מה בגזרת חי, ובני אדם יושבים על שטח הכדור מסביב, באופן שגם חלק הארץ אשר על עבר השני נכח השטח, והחלק אשר יושבים עליה ממול רגלינו גם שמה יש מדינות מיושבות מבני אדם, ועומדים בקומה זקופה כמונו רקיע על ראשם ושמים ממעל להם, מלבד בערך עשרה מעלות ממעלות השמש בציר הצפוני והדרומי בכדור הארץ מפה ומפה, אין בו מדינה, ולא ישב אדם שם מרוב הקור, על כי רחוקים המה בתכלית מקו השוה מן מהלך השמש ותקופתו, שאינו אלא כ"ד מעלות מקצה זה לפאת נגב תימנה לקו השוה, וכ"ד מעלות מקצה מזה לפאת צפון מקו השוה, וחום השמש אינו מגיע לשם, ולפני קרתו מי יעמוד, אבל שאר הכדור מיושב מסביב:
על כן בכל מקום שאדם עומד על הארץ בעיניו יראה חצי הכדור משטח השמים, והשמש שהוא אור העולם מסבב את כדור הארץ רחוק מאד מן הארץ ומקיף אותו במרחק שוה משלים הקפתו בכל כ"ד שעות, וכן בכל מקום שאדם עומד על הארץ רואה חצי הקפת השמש, כמו שרואה חצי השמים ממעל לו, ואם השמש שוהה בהקפתו כ"ד שעות שוה בחצי הקפתו י"ב שעות, ולכן לכל אדם י"ב שעות הם יום, כי כל זמן שהוא רואה את השמש, השמש רואה אותו ואז אור לו, וחצי הקפתו השנית הולך וסובב תחת לארץ לנכח המקום אשר הוא עומד עליו, ואז החשך ישופנו, ואצלו לילה בעבור העדר אור השמש ממנו, וזה שוהה גם כן י"ב שעות מטעם שהוא חצי הקפה, ובאותו העת השמש מאיר ובא לאותם בני אדם היושבים שמה, ואם כן כשהוא יום במדינה זו אז הוא לילה במדינה שכנגדו על הארץ ממולו, וכמו שכתוב בזוהר ויקרא דף יו"ד אית אתר בישובא כד נהיר לאילין חשיך לאילין, לאילין יממא ולאילין ליליא: (ספר הברית מאמר ד' פרק ז')
מאת: ראש
ו' תשרי  ה'תשפ"ג  01:42 

המשך


ומה אם הרבה מאמרי חז"ל(גמרא ,מדרשים ועוד) שמהם משמע בפשטות שהעולם שטוח?
ז' תשרי  ה'תשפ"ג  21:54 

כשלומדים דברי חז"ל בשטחיות...


אז גם העולם נראה שטוח...עיין בספר הברית וכמדומני שגם הוא מתייחס למאמרי חז"ל אלה. אגב, לימוד של יסודות השתלשלות העולמות מאור אינסוף באופן של קו וצמצום (עיגולים ויושר) יעזור לך להבין מדוע העולם בבחינת החומר שלו עגול ולא שטוח.

בכל מקרה האתר הזה לא נועד לדון בהרחבה בנושאים אלה אלא בנושא של דעות שטחיות ומשובשות אל מול דעת התורה.
מאת: דניאל
ז' תשרי  ה'תשפ"ג  03:30 

מהר"ל


גם זכור לי שבבאר הגולה למהר"ל הוא מתיחס שם בהרחבה לענין זה.