מאת: חומר למחשבה
י"ד סיון  ה'תשפ"ב  07:47 

תשובת הגרי"ש אלישיב זצ"ל לגבי הבחירות..


הנה מה שאמר הגרי"ש זצ"ל במהלך שיעור תורה (שבת קטז) שמסר ביום י"ב טבת תש"ע (הדברים הוקלטו בוידאו והטקסט מובא באתר "ילקוט השבעתי אתכם"):

השואל: "האם ניתן להשליך מכך כלימוד לדורות ? הרי גם חברי הכנסת החרדיים נכנסים לכנסת, שהוא בית מינות. הם באים להתנצח עימם, ולהוכיח אותם על כך שהם פועלים נגד התורה".

הגרי"ש: "מדברים פה על בתי משפט"...

השואל: "גם בכנסת ישנם מינים ההולכים ופועלים נגד התורה. הח"כים נכנסים לשם למרות זאת, בכדי להתנצח איתם ולהילחם בחוקים שלהם".

הגרי"ש: "הם הועילו משהו בנושא" ?

השואל: "הם מנסים להועיל".

הגרי"ש (בתנועת ביטול): "אז שיישבו בבית. שינסו להועיל שם".

 

מאת: דוד
ד' תמוז  ה'תשפ"ב  11:40 

יש הקלטה באתר של ילקוט השבעתי אתכם


בבחירות