מאת: שלום
י"ח ניסן  ה'תשפ"ב  11:17 

שאלה לגבי הרבנות הראשית


מי הקים את הרבנות הראשית ?האם זה היה חיים ויצמן?האם אפשר לקבל מקורות לכך?
א' אייר  ה'תשפ"ב  22:47 

את הרבנות החילונית הראשית..


אכן יזם והקים יחד עם הבריטים והר' קוק חיים ויצמן שר"י כדי לבטל את השפעת גדולי ישראל בארה"ק על הציבור בארה"ק, כדי לכפוף את הציבור החרדי תחת הנהגת המינות של התנועה הציונית וכדי לאחז עינים שהציונות מייצגת גם את הציבור החרדי בארה"ק וע"י כך להביא לביטול של הציבור החרדי בארה"ק.
מאת: דוד
ד' אייר  ה'תשפ"ב  01:49 

אפשר מקורות?כ"ג סיון  ה'תשפ"ב  05:32 

לגבי מקורות...


ראה בהרחבה בספר "מרא דארעא דישראל" על מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל, ובספר "האיש על החומה" (גם הוא על מרן הגרי"ח זוננפלד) חלק ג'.