מאת: נמשל כלבנה
ט' ניסן  ה'תשפ"ב  10:45 

קבר יוסף הושחת


בס"ד 
פלסטינים השחיתו את קבר יוסף, ה"י. בתקשורת הציונית (וגרורותיה בעולם החרדי) מבקשים לצייר תמונה של מאבק כולל על רקע דתי, כשכל הסכסוך נובע לדידם משנאת יהודים הקיימת אצל הישמעאלים. לכן אני מוצא לנכון לזכור ולהזכיר שקבר יוסף היה בבעלות מוסלמית במשך שנים רבות מאוד, וקודם הסכסוך עם הציונים לא עלה על דעתו של איש לחלל אותו או להזיק לו בכל צורה שהיא. אדרבה, התייחסו למקום בכבוד ואף התפללו שם. השנאה שאנו רואים כיום היא תוצר של חילולו של אתר קדוש זה בעשייתו כלי לפרובוקציות של הכופרים הלאומיים (שכלל אינם מאמינים בקיומו של יוסף הצדיק!) וסייעניהם חובשי הכיפות הסרוגות (וגם מחוסרי דעת, ריקים, ופוחזים בשחור-לבן כמו אלי ישי).

ברגעים כאלה, כשהלב כואב מואד נוכח המראים הקשים, קל מאוד להיסחף אחר טומאה המתחפשת לקדושה (וכבר יש מי שקרא לציונים "לנקום" ו"לגאול" את האדמה, רח"ל), ולכן יש להישמר מאוד. שנזכה לחזות בביאת גואל צדק ב"ב.