מאת: דוד
כ"ה סיון  ה'תשפ"א  22:11 

קדושת ציון


מה אתה אומר עליהם יש להם כמה ספרים משכנעים.
ד' ניסן  ה'תשפ"ב  00:05 

ממחזרים את השקרים והסילופים....


של הצה"ד עם עטיפה חיצונית 'חרדית'. ראה כאן בחלק המסמכים קונטרס 'ימינם ימין שקר' שמפריך את עיקר דברי ההבל שלהם. אם יש משהו ספציפי בדבריהם שנראה לך משכנע תוכל לציינו ונשתדל בל"נ להתייחס אליו.
אגב, כל רעיונותיהם הם רעיונות שגם מבלי להתייחס לרוח השטות שהיא היסוד שעליו הם מושתתים, הם מופקעים מכל אפשרות של הוצאתם לפועל מבחינה מעשית כך שברור שמטרתם היא רק החדרת דעות כוזבות במסוה של נסיון כנה להביא ל"שינוי מעשי" בשטח..
מאת: דוד
ד' ניסן  ה'תשפ"ב  00:27 

היה טוב


אם תקח 2-3 שקרים שלהם ותכתוב על זה מאמר.
מאת: יצחק אייזיק ל.
ו' ניסן  ה'תשפ"ב  17:17 

מספיק רק לראות מי האנשים שעומדים ...


מאחורי הארגון הזה, יו"ר האגודה יהודה א. הוא מראשוני תלמידיו של מאיר כהנא (יש הסרטה ביוטיוב של דרשה שנשא בהילולא של כהנא ובדבריו הוא מתגאה בכך שהביא בחורים חרדים לאירוע), הוא גם עורך ספרי "ודברת בם" של ברוך מרזל.
עוד יהודי מרבני הארגון זה יואל ש. שמכהן כ"ראש הסנהדרין" שהקים... והוא ממייסדי הנח"ל החרדי, יש מכתב שבד"צ העדה החרדית כתבו נגדו לאור פניית הגרב"צ מוצפי אליהם.
עוד יהודי זה יצחק ב. מראשי העולים להר הבית בטומאה, ומפיץ עלונים וחוברות לעודד את העליה.
יש שם עוד כל מיני "כוכבים" שאין כאן המקום לפרט, אך הצד השוה שבהם שמספיק לראות מי ומי ההלוכים כדי להבין להיכן פניהם מועדות, בניגוד לאדרת הכחש של "על טהרת הקודש" ו"התאחדות החרדים".
מאת: דניאל
ט' ניסן  ה'תשפ"ב  03:04 

הבעיה שמתוכחים עם שוטה להכעיס


אי אפשר להתוכח איתם כי הם מסלפים כל דבר.ממציאים שקרים ומדברים הרבה דיבורי הבל,מרוב הטמטום שיש במאמרים שלהם אי אפשר להתוכח עם אותו טמטום.
מבחינתם השדי חמד החזו"א ואפילו רבי יוסף חיים זוננפלד רצו ב"מדינה ע"פ תורה" עפרא לפומייהו והכל ע"י סיפורים מומצאים שהמציאו.אם רבי יואל לא היה כותב ספר נגד זה גם עליו היו ממציאים סיפורי הבל כאלו(כמו שלא חסר "סיפורים" שמספרים האגודאים השקרנים בדעתו של רבי יואל זיע"א לגבי הבחירות וכד').