כ"ד סיון  ה'תשפ"א  08:58 

בקשת עזרה בהשגת ספר


לאחב"י בחו"ל-זה זמן רב שלא ניתן להשיג בארה"ק הספר דברי יואל על התורה מהדורה תניינא פרשות פנחס-מסעי. נשמח מאד אם מישהו יכול לסייע בזה ולשלוח אלינו את הספר לארה"ק.
ובהזדמנות זו נודה ליהודי היקר שטרח והשיג עבורנו את הספר הנפלא שיעורי רבנו משולם דוד הלוי על דרשות וענייני השעה וכן את ספרו של מרן רבי מאיר הלוי סולובייציק זצוק"ל על התורה ועוד קונטרס שלו בענייני השעה.
ל' סיון  ה'תשפ"א  23:54 

תהילות ושבח לה' יתברך...


שהגיע הספר  לחנות הספרים של סאטמאר בבני ברק (המלאי הספיק להיגמר בינתיים ובשבוע הבא צריכים להגיע עותקים נוספים) והספקנו לקבל 2 עותקים של הדברי יואל פנחס-מסעי מהדורה תניינא (אחד בשביל החברותא הקבועה בליל שבת ב"דברי יואל" על התורה) ולהשלים בכך את הסדרה של המהדורה תניינא בדיוק ביום ל' בסיון בו אנחנו מציינים בשמחה ח"י שנים להדפסת הספר 'דת הציונות' [חלק א'].

בכל אופן תודה לכל מי שחשב לסייע בנושא.

מאת: ג. אלאלוף
י"א תמוז  ה'תשפ"א  17:30 

מה כתובת החנות הנ"ל בב"ב?