מאת: דניאל
י' סיון  ה'תשפ"א  12:19 

הליכה לערבים


(אני מדבר רק למי שלמד כבר ורוצה ללכת בדרכו של הצדיק הקדוש מסאטמר זיע"א ולא לציונים שוטים ומחטיאי הרבים).
האם מותר ללכת לערבים ולומר להם שציונות אינה יהדות ויהודים אינם ציונים ואין אנו רוצים כלל במדינה הציונית.
1.דרך הגלות-https://drive.google.com/file/d/0B8Ztz_bSFsI0aXowODU0cW1wQTA/view
2.מלחמת היצר-https://drive.google.com/file/d/12lOzuXvJjtoxeOjAiDixdA5USYIrav8E/view
3.דרך הצלה מרבי משה בעק זצ"ל-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A7.pdf
4.דרך הגלות מהנ"ל-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
5.נתיב ישר מהנ"ל-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%20%D7%99%D7%A9%D7%A8.pdf
6.קונטרס הסברה-file:///C:/Users/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/Downloads/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94.pdf
7.בהצלחה בלימוד וחקר האמת למבקשי האמת