מאת: פלוני
י"א ניסן  ה'תשפ"א  08:11 

שרוליק פרוש


ראיתי שאתה מרבה לדבר נגדו .מה הוא כבר עשה? חגג את יום העצמאות?נכון הוא לא צריך לעשות זאת אבל הוא לא באמת מתכוון למה שהוא עושה .הוא פשוט צריך לעשות זאת כי כך החוק אומר.והוא עוזר להרבה מאנשי העיר אלעד?
(תקן אותי אם אני טועה?)
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  15:09 

שרוליק פרוש שר"י לא חגג...


את יום העצמאות גרידא, על כך אפשר עדיין היה לדונו כשוטה שאינו יודע להסביר את מעשיו. הוא קרא לכל תושבי אלעד לחגוג את יום העצמאות כשהוא מגדיר זאת שמחה של מצוה ובזה לכה"פ לדעת מרן החזו"א הפך עצמו לאפיקורס ובאמת הוא גם ליסטים ומטיל אימתו על הבריות ואין היום בכל העיר אלעד רב אחד שמעז לדבר נגדו כי פוחד מנקמנותו ואכזריותו ואתה מוזמן לסיור בעיר אלעד במהלכו יתברר לך מה פעל רשע זה שהחריב ישיבה על ספרי התורה והגמרות שבה וביקש גם סיוע מהמשטרה לכך (ונענה בשלילה כי לא היתה לו כל אסמכתא חוקית) ובשביל נדל"ן ומיליוני ש"ח שגוזל מהציבור ומחלק למקורביו סוגדים לו רוב ככל רבני העיר ושותקים מחמת  ש"נתנו עיניהם בקרקע" (בקרקעות ציבוריות שנגזלו מהציבור ונתנו להם) ולא מבינים שיבוא גבריאל ויחבוט אותם בקרקע ונותנים לו להחריב את הרוחניות בעיר אלעד ולהתעלל ברוב ככל הקהילות בעיר וזה ממש אפס קצהו מהנזקים האדירים שגרם ליהדות החרדית בכלל ולתושבי אלעד בפרט.
והקב"ה ברחמיו ירחם על העיר אלעד בתוך שאר ערי וישובי ישראל ויעקור עבודה זרה זו מהעיר אלעד בב"א.
מאת: פלוני
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  20:05 

רבני העיר


כתבת אישומים קשים לגבי "רוב ככל רבני העיר" האם לא נמצא בכל העיר אלעד רב אפילו אחד שמוחה על כבוד שמיים?
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  15:58 

אכן אין לצערי רב אחד כזה


והמחאה היחידה שנערכה בעיר נגדו נערכה דוקא ע"י נערים  "נושרים"  שהתחננו שיניח להם להניח בעיר מבנה יביל לצורך לימוד תורה עם רבם הרב ירון לביא שליט"א שמוסר נפשו עליהם (אחרי שאיבד בתאונת דרכים את 2 בניו שהיו יד ימינו בניהול המדרשייה ואחרי שנלקח מהם המבנה בו היתה קיימת המדרשיה שלהם קרוב ל-15 שנה בערכאות בניגוד גמור להסכם שנעשה עם רב העיר) והנבל הסרוח שונא התורה שרוליק פרוש לא מוכן אפילו לשמוע שיקימו את המדרשיה מחדש (אחרי שנלקחה מהם בערכאות ע"י אחד מחבריו של פרוש). וזאת רק דוגמא אחת מני אלף לאכזריותו הבלתי נתפסת שמוסר נפשו למנוע תורה מנערי העיר  ואח"כ הם יגידו ש"שלומי אמונים" זה מפלגה חרדית.
מאת: חומר למחשבה
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  02:26 

ושמעתי שגם פתח בית קולנוע לחרדים


חוץ מזה, החוק לא מחייב לחגוג את יום העצמאות. בדיוק כפי שהחוק לא מחייב ללכת להצביע ו/או לראות סרט...

ללמדך שפרוש שר"י פועל מתוך זדון.