מאת: פלוני
י' תשרי  ה'תשפ"א  03:34 

קונטרס בענין הבחירות


ישר כח על פועלך שאתה מוציא הרבה קונטרסים בהרבה ענינים וכמו דת הציונות וימינים ימין שקר שמרחיב להפיל את יסודות ההשקפה של המזרחי ודומיו וכן בקונטרסים כהניה חמסו עדתי ושארית יוסף ומראה כהן וחזון ליבם ידברו שמראה את השקרים והסילופים של המזרחי .
אך חשבתי שאתה צריך להוציא קונטרס שיבאר למה אסור לבחור לבחירות שאף כתבת על זה ברבה מקומות נצרך הדבר לאסוף ולקבץ ולסדר זאת היטיב בצורה בהירה לקורא.
ואפשר שיתחלק לכמה נושאים ופרקים (התחנפות לרשעים(גוים ,מינים ,תינוקות שנשבו),נציגים שלא עושים כמו הוראת גדולי ישראל(ולקבץ הרבה סיפורים מזה),שבועה במדינה,הכרעת הרוב,מלכות תיהפך למינות,כסף לע"ז,פשרות,לקיחת כסף מהמדינה,הכותל המערבי ,חילול ה',דעתם של כמה גדולים שלא ברור מה פסקו(כמו החזון איש ועוד).בחירות לעריות,ועוד ))

על כל פנים זה יעזור הרבה לאנשים סדר בראש כי גם אם תצליח לשנות את ההשקפה של האנשים שיש 3 שבועות וכל הענינים האלו אך עדיין ימשכו אחרי הרוב שאומרים להצביע בבחירות ויש על זה תעמולה גדולה כידוע וצריך שגם מצד השני יהיה לפחות איזשהו תשובה ומענה לשאלה זאת(וראיתי את הקונטרס באין חזון אך עדיין לא נתישבה דעתי אלא נשארתי בספק ואולי ספק להחמיר אך לא ברור לי ואין שמחה כהתרת הספקות!.)..
תודה.  
כ"ה שבט  ה'תשפ"א  01:44 

למי ששואל יש תשובה כבר מזמן...


מה שכתבת שצריך שתהיה איזה תשובה ומענה לשאלת הבחירות וכאילו שמעולם לא ניתן מענה לשאלה ולכן עדיין עושה תעמול המפלגות החרדיות רושם על הציבור, לענ"ד אינו נכון ומי לנו גדול ממרן ה"ויואל משה" אשר כתב על זה דברים ברורים ומפורטים במאמרו שלש שבועות (מה שלא כתב אף אחד מאלה שהמפלגות החרדיות מציגות אותם לראווה כמורי דרכם). ומי שמעדיף תעמולה של משרדי פרסום על דברי תורה ברורים ומפורשים אין לי כי אם לרחם עליו ושום קונטרס שאכתוב אני או שיכתבוהו אחרים לא יועיל לו. [ויש גם ספר 'שומרים לבוקר' שיצא בשנים האחרונות ומבאר הרבה בנושא הזה]

ואף על פי כן לענ"ד על זה גופא ראוי לייחד חיבור כיצד הביאו לידי כך שהתעמולה לפיה הוראת גדולי ישראל להשתתף בבחירות למרות שהדבר אסור הלכתית (שיועדה מלכתחילה לבעלי בתים לבל יסחפו אחרי המפלגות החילוניות ויאבדו בכל ארחות חייהם מהציבור החרדי וגם זה אחרי שהיה ברור כי בכל מקרה ישתתפו בבחירות ושום הוראה לא תניא אותם מכך בעקבות הסחף שהיה אחרי הקמת המדינה שהיום אולי קשה להרבה אנשים להבין פשרו של סחף זה לאחר שרואים את התוצאות והתולדות ההרסניות של עשרות שנות קיומה של המדינה) הצליחה לחלחל לתוך הכוללים והישיבות באופן שגם אברכים שלא היו מעלים בדעתם לדון בהלכות שבת או בהלכות נידה על פי תעמולה של משרדי פרסום נגד הברור והמוסכם בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים הופכים פתאום לגדולי עמי הארצות כשמדובר בסוגיית הבחירות ומשננים סיסמאות של מפלגות  כאילו היו סעיפים בשלחן ערוך ופתאום כל נייר עיתון הופך 'הלכה למשה מסיני' ומבטל פסקי הלכה ברורים ומובהקים שמעולם לא היה בהם מחלוקת כלשהי בין חכמי ישראל (והיום כבר מביאים ראיות גם מתמונות וסרטונים ומקשים מסרטון אחד על סרטון אחר ה"י), ובזה יש עדיין מקום להתגדר ולהרחיב ואי"ה יזכה אותנו שיהיו בידינו הכלים הנדרשים להוצאה לפועל של דבר חשוב זה (וקצת מזה בכוונתנו להוציא לאור בקרוב במסגרת הקונטרס "קראתי ואין עונה" ובפרט בקונטרס שיצורף אליו: "קרא בגרון אל תחשוך", ועוד חזון למועד להוציא לאור ספר מפורט על כך. אגב, בקרוב בעז"ה יעלה לאתר קובץ  מצולם של הספר החשוב "מקטוביץ עד ה' באייר" של ידידי הרה"ח צבי וינמן ז"ל שיש בו תוספת מרובה בכל הקשור לחלק ה"זכור ימות עולם" באשר לבחירות ובאשר להתנהלות של אגו"י מול גדולי ישראל לאורך השנים וכבר הרבה שנים שלא ניתן להשיגו בדפוס ובסוגיה זו מעבר למה שחשוב לדעת ההלכות הנוגעות אליה חשוב מאד לדעת השתלשלות הענינים מבחינת דברי ימי עולם ורבים היום לא יודעים כלל מזה ולכן דנים בצורה מוטעית על כל הנושא.
מאת: ברוך
כ"ז שבט  ה'תשפ"א  01:37 

למה אתה מתעלם מהקריינא דאגרתא ???


למה אתה מתעלם מהקריינא דאגרתא, [מהסטייפלר זי"ע] ???
כ"ח שבט  ה'תשפ"א  00:40 

לאיזה התעלמות אתה מתכוון?


אשמח אם תסביר.
מאת: שלום
כ"ט שבט  ה'תשפ"א  21:22 

הסטייפלר


אמנם יש מכתב שכתב הסטייפלר בנידון אך כבר רבי שמואל דוד מונק השיב לו ודחה כל טענותיו ולא השיב .גם רבי מנשה פילאף שליט"א מחשובי רבני סאטמר כתב על זה קונטרס ויותר הרחיב בכל התשובות והראה איך שבלי לרמות ולספר סיפורים מסולפים לסטייפלר לא היה יכול לכתוב מה שכתב כי זה לא מסתדר עם המציאות חוץ מזה שהמכתב שכתב זה היה לפני שיצא ויואל משה כך שגם אם ענה על 2-3 טענות הרי בויואל משה יש עוד כמה וכמה טענות והטענה העיקרית של 3 השבועות שכתובה בכל המדרשים הגמרות הראשונים והאחרונים מספרי שו"ת ודרוש עד מכתבים ופסקי דין מכל העדות והחוגים .
מאת: זעליג ד.
י"ב אדר  ה'תשפ"א  19:33 

מה שם הקונטרס של הרב פילאף?


התעניינתי לאחרונה במכתב שביניהם ועברתי עליהם, חובה לציין שמי שקורא לא רק את מכתבי הסטייפלר אלא גם את מכתבי הגרש"ד מונק רואה ש"לא קרב זה אל זה". 
הייתי שמח לדעת מה שם הקונטרס של הרב פילאף והיכן אפשר לקרוא אותו. 
רק להערה בעלמא יש בקריינא דאיגרתא מכתב שכתב הסטייפלר בשנת תשכ"א שהוא לא הבין את עיקר טענת האדמו"ר מסאטמאר [נראה מלשונו שהוא אכן לא הבין].
ט"ו אדר  ה'תשפ"א  02:14 

לגבי מקור לדברי הגר"מ פילאף שליט"א...


למיטב ידיעתי לא נדפס ממנו קונטרס בפני עצמו בנושא זה אלא דבריו הופיעו בתוך קובץ 'פרי תמרים' שנה ח' קובץ אדר ניסן (מב-מד) התשמ"ט ושם (סי' תרע"א עמ' פז'-קמד') הופיע מאמר ארוך שלו על איסור ההשתתפות בבחירות אחרי שהיתה הוה אמינא שנשתנה משהו בסוגיא זו עם הקמתה של 'דגל התורה' ושם התייחס לדברי הקריינא דאיגרתא זצ"ל והתכתבותו עם הגרש"ד מונק זצ"ל המובאת במלואה בקונטרס 'באין חזון' [ומשום מה לא מובאת כלל במלואה בקריינא דאיגרתא] שהו"ל הגרש"ד מונק.
הקובץ 'פרי תמרים' הנ"ל נמצא במאגר אוצר החכמה ואולי דברי הגר"מ פילאף שליט"א המובאים בקובץ נדפסו אח"כ גם כקונטרס בפנ"ע אבל לא ידוע לי על כך.
מאת: שלום
ט"ו אדר  ה'תשפ"א  02:30 

קובץ של רבי מנשה פילאף שליט"א


אפשר להשיג את הקונטרס גם באתר החשוב נטרונא (בערך "ספרים וקונטרסים בענין הבחירות).אגב יש שם גם את הקונטרס החשוב "ככל אשר יורוך" ועוד הרבה קונטרסים נפלאים.
(יש גם הרבה קונטרסים באתר הנפלא ילקוט השבעתי אתכם).