מאת: שלום
כ"ג טבת  ה'תשפ"א  04:35 

מרוקו


מישהו יכול להביא לי שמות של רבנים מרוקאים (חוץ מהבבא סאלי)שהיו נגד הציונות(והמדינה או הבחירות).
אשמח גם לציטוטים מתוך ספרים.
כ"ד טבת  ה'תשפ"א  09:55 

הגאון רבי ברוך טולדנו זצ"ל


לאחרונה נדפס ספר על תולדות חייו אך לא ידוע לי אם התיחסו שם לענין זה. (שמעתי שהיה פעם במעקב של ה'מוסד' באשר לאי שיתוף פעולה שלו עם רשויות המדינה הציונית באשר לשכנוע יהודי מרוקו לעלות לארץ).
מאת: בעילום שם
כ"ו טבת  ה'תשפ"א  06:24 

רבי צדקה חוצין זצוק"ל...


רבי יעקב מוצפי זצוק"ל, רבי יוסף ס. הכהן זצוק"ל (זקן רבני טוניס) היו כולם נגד המדינה ונגד ההשתתפות בבחירות הטמאות.

אינני יודע אם רבי יעקב מוצפי זצוק"ל הוא מצפון אפריקה או לא, אבל הנה ציטוט מדבריו:
"כל הנוטל חלק בבחירות פורץ גדר הוא, והרי זה מודה בחוקי המדינה שהם כנגד חוקי התורה, ונותן כח להסט"א ומנאצים שם הוי'ה ית"ש". (י"ד תמוז תשי"א)
מאת: שלום
כ"ט שבט  ה'תשפ"א  21:40 

רבי צדקה חוצין


הוא היה מבבל וגם רבי יעקב מוצפי היה מבבל .לגבי רבי יוסף סוסו הכהן איני יהודי מה מוצאו.