מאת: פלוני
י"ד תשרי  ה'תשפ"א  08:25 

שואה


האם יש ספרים המדברים על פשעי הציונים בשואה(חוץ מ"מן המיצר").
וכן על התעללות רוחנית וגשמית של הציונים באחינו הספרדים בני עדות המזרח וכן התימנים .
ח' טבת  ה'תשפ"א  03:59 

לגבי ספרים המדברים על פשעי הציונים בשואה


מלבד 'מן המיצר' יש ספר שנקרא 'אות קין' (של מ. וזלמן) אם כי לא נראה לי שניתן להשיגו. יש גם את הקונטרס 'שרופי הכבשנים מאשימים' של רבי משה שנפלד ז"ל.

לגבי יהודי ספרד ותימן יש קצת חומר בסוף ספר 'ילדי טהראן מאשימים' (גם הוא לרבי משה שנפלד ז"ל הנ"ל, וכן יש את הספר 'על ציפורני נשרים' שבו מידע רב וחשוב בסוגיא זו (וניתן להשיגו בחנות 'נוסח תימן' בבני ברק).


מאת: לא משנה
י"ג טבת  ה'תשפ"א  13:49 

בתוכנית אוצר החכמה נמצא הספר וכן ספר


בס"ד
בתוכנה אוצר החכמה נמצא הספר, וכן ספר "פשעי הציונית בהשמדת הגולה", נמצא בתוכנה הזה
מאת: זעליג
כ"ט טבת  ה'תשפ"א  14:36 

כאן יש את הספרים


באתר של ילקוט השבעתי אתכם
תמצא את רוב הספ'ק שמדברים על הציונים המשת"פים של הנאצים
https://www.yhe.center/holocaust