מאת: שלום
כ"ז תשרי  ה'תשפ"א  01:50 

כהניה חמסו תורתי


ראיתי שאתה מתכוון להוציא לאור את הספר הנ"ל שאלתי היא האם תצרף לקונטרס גם ציטוטים מהרבה תלמידי חכמים אמיתים נגד הראי"ה קוק כי יש הרבה מאוד במיוחד בספר משכנות הרועים נדמה לי.
ח' טבת  ה'תשפ"א  03:49 

לגבי הציטוטים בספר משכנות הרועים...


הציטוטים החשובים בספר הנפלא משכנות הרועים שייכים יותר לחלק השני של ספר 'כהניה חמסו תורתי'. בחלק הראשון (שמודפס בימים אלה אחרי עיכובים רבים וחוסר אמצעים להדפיסו) אני מתייחס יותר לבסיס האידיאולוגי המשובש והכפרני של הראי"ה קוק ולהבדלים בין העיוותים בתפיסתו לעיוותים שבתפיסת ה'מזרחי' כפי שבאו לידי ביטוי בדברים שאמר וכתב עוד לפני שהכירוהו גדולי ישראל אשר דבריהם כגחלי אש נגדו מובאים ב'משכנות הרועים'.