מאת: פלוני
ב' אלול  ה'תש"פ  00:14 

קונטרס


אגודה הוציאה בבחירות האחרונות טענות בעד הליכה לבחירות האם יצא קונטרס נגד זה (יש שם הרבה טענות לדוג' פסק הלכה הוא בדיוק כמו ספר של פלפול ולענין שבועה למדינה זה דבר שאפשר להבינו לשתי פנים .
י"ט אלול  ה'תש"פ  01:24 

זה לא אגודה הוציאה את הקונטרס...


אלא משרד הפרסום שקיבל מיליוני ש"ח עבור התעמולה של אגודה הוציא אותו ואם היה בידי אחד חלקי מאה מהתקציב שניתן לאנשי התעמולה של אגודה היה בידי הזמן להתייחס כראוי בבחינת ליצנותא דעבודה זרה לדרך המגוחכת שבעזרתה מהתלים בציבור החרדי פעם אחר פעם. 

ומי שרוצה לדעת דעת תורה בענין זה ילך לו אצל הספר הקדוש 'ויואל משה' למרן אדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל או אצל הקונטרס הנפלא 'באין חזון' להגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצוק"ל ושאר חיבורים שנכתבו ע"י תלמידי חכמים מובהקים ולא ע"י אנשי משרדי פרסום אשר בלטיהם ובכשפיהם בתמונות ובגרפיקה מוליכים שולל את הציבור החרדי בשקרים ובזיופים ובגילוי פנים בתורה שלא כהלכה.