מאת: אלי
ו' תמוז  ה'תש"פ  12:30 

הספר "ישא ברכה"


לאחרונה יצא לאור הספר "ישא ברכה" המציג שלל עדויות וראיות על יחסו החם והערצתו של הגרי"ד אלישיב לראי"ה קוק. בין היתר גם מבחינת הקרבה בין משפחתו של הרב אלישיב לראי"ה אבל לא רק. מובא בשם כמה עדויות שכשהגרי"ש השתמש בביטוי "דער רב" הכוונה היתה לראי"ה קוק. 
בנוסף בסוף הספר ישנן עדויות על יחסו החם של הגרי"ש לרב הרצוג. 

מהי התייחסותכם? הכל עורבא פרח? 
ט' אב  ה'תש"פ  16:26 

לא מכיר את הספר...


ואין זה משנה בכלל. התיחסותנו לר' קוק היא על פי דעת גדולי וזקני הדור בדורו של הר' קוק. הגרי"ש אלישיב בדורו של הר' קוק היה לכל היותר אברך צעיר ואין זה משנה כלל מה היתה דעתו בנושא או איך כינה את הר' קוק ושאר "סיפורים".
בנוסף-כוחם של סיפורים יפה כשהוא מחזק עובדות ידועות ומפורסמות ולא כשהוא מקור בלעדי ואי אפשר לסמוך רק על סיפורים ובפרט שסיפורים אלה ברובם מופיעים אחרי פטירתו של הגרי"ש אלישיב ולא בחייו. (ראה קונטרס מראה כהן ובו דוגמא לסיפורי סבתא של הרמ"צ נריה על יחסו החיובי של מרן ה'חפץ חיים' לר' קוק וראה קונטרס 'חזון לבם ידברו' על סיפורי סבתא של הרמ"צ נריה על יחס מרן החזו"א לר' קוק)
דבר נוסף-מאז פטירת הגרי"ש אלישיב יצאו מספר ספרים עליו אחד מהם הוא של  נכדו ונקרא 'משוש דור ודור'-חפש שם את אחד הסיפורים על הערצת הגרי"ש לר' קוק ואם תמצא ספר לי על כך (כלומר, רוב הספרים עם הסיפורים על הערצה אין מקורם לא בתלמידי הגרי"ש ולא בקרוביו אלא באלה שעמלים כל ימיהם להצדיק את שיטת הר' קוק אחרי שהמציאות טפחה על פניהם ונאחזים בכח בגדולי דורנו כדי להצליח להחשיב במשהו את רבם שכהיום אף אחד לא עוסק בתורתו ובשיטתו (חוץ מכמה סטודנטים לפילוסופיה שמשווים את תורתו לתורת אחד העם ושפינוזה, ברנר ושאר כופרים בעיקר) ובלי סיפורים מכל מיני גדולים מהציבור החרדי (הם בעצמם מבינים כבר שסיפורים מגדולי ה'מזרחי' לא שווים כלום) הם יודעים שאפילו על צעירי הציונות הדתית כבר לא יכולים לעשות רושם.
מאת: מגיב
י"ז אב  ה'תש"פ  11:24 

הספר "משוש דור ודור"


זה די ברור ששם לא תמצא שום התייחסות חיובית, מכיוון שכיום הגישה ברוב הציבור החרדי היא שלילית כלפי הרב קוק. וגם בספר "ישא ברכה" לא מתעלמים מזה.
בכל אופן אני ממליץ לך מאוד לקרוא את הספר "ישא ברכה", והעדויות שם הם לא רק מכלי אחד. אתה גם יכול ליצור קשר עם המחבר.
מאת: בעילום שם
י"ב אלול  ה'תש"פ  03:49 

רק "שכחו" לציין שהגרי"ש הביע שאט נפש


בשם עולם התורה כלפי מפעל חייו של קוק - משרד הרבנים/הרבנות הראשית. והכותרת בעיתון "ידיעות אחרונות" (מלפני עשור או שניים) עומדת בבירור לנגד עיניי. אגב, אם אינך מאמין בדבריהם של גדולי ישראל על קוק המצויים בספרים קדושים וקונטרסים - הלא וודאי תאמין למה שכותב עיתון חילוני.

ועל שום מה התבטא כך הגר"יש אלישיב ? ובכן, משרד הרבנים קבע "כלל הלכתי" חדש לפיו שעת המוות תקבע מעתה ואילך עפ"י "מוות מוחי" במקום עפ"י הפסקת פעילות הלב. היינו, התרת שפיכות דמים ומתן כוח "בשם התורה" מצד רבנים/למדנים לשלטון הערב רב ליטול איברים מאנשים המצויים בחיים מבחינת ההלכה. כמו כן, מתן גושפנקא גורפת לנתק מכונות הנשמה בהתאם לשיקול דעת הרופא או האחות המוסמכת ולקבור אנשים בעודם חיים. אגב, אני תוהה אם כעת הציונים אינם מיישמים "כלל הלכתי" חדש זה, כדי לפנות מיטות בבתי החולים שלהם לעוד פציינטים שלקו בנגיף הקורונה.

אכן, הערצה ויחס חם מצדו של הגרי"ש. עם הערצה כזאת, הייתי ממליץ לדמות הנערצת לטבוע בים.