ז' תשרי  ה'תשפ"א  21:27 

שאלה חשובה שהגיעה אלינו מארה"ב


בס"ד ערב ר"ח אב תשע"ט לפ"ק

 

לכבוד הרב הגאון, בעל מחבר הספר הנפלא "דת הציונות" ושאר חיבורים חשובים.

בתחילת דברי רציתי להודות על העבודה הנפלאה שהשקעת בב' כרכי הספר הנ"ל, לגלות את השקר של רעיון הציונות בכלל, והציונות הדתית בפרט.

 

לאחרונה נקלעתי להאתר של אזמרך בלאומים, והופתעתי לראות שבמקום להתייחס לציונות הדתית, מתייחסים הרבה באתר  במפלגות החרדיות, ובביקורת כלפיהם.

ולדוגמא אתייחס לציטוט אחד.

"כו תמוז תשע"ו. מאת יואל אלחנן.

.... ומה שאנו צריכים לחזור ולשנן הוא שהנציגים המתקראים חרדים וכביכול נלחמים נגד הגזירות בכלל וגזירת הגיוס בפרט אינם אלא שותפים מלאים לרדיפת היהדות החרדית ולהרס הציבור החרדי ע"י התבוללותו בחברת המינים והאפיקורסים הן ע"י הרס החינוך החרדי והן ע"י החדרת תרבות המינים והאפיקורסים לתוך החברה החרדית ושילובו של הציבור החרדי במסגרות השמד השונות של המדינה, ושעלינו לעשות כל שביכלתינו להימנע מכל תמיכה בהם וחיזוק שלהם ולפעול ככל שניתן להחלשת השפעתם על היהדות החרדית הן ע"י פרסום מעלליהם ברבים והן ע"י הרחקת אחב"י מהם וממפלגותיהם..." ע"כ.

ורציתי לשאול אותך, הלא כתבת כמה פעמים בספריך שאין אתה מחדש דבר מליבך, ואתה רק שופרם של גדולי ישראל, ומרחיב את דבריהם. וא"כ איך אתה כותב כדברים הללו על המפלגות החרדיות, כשרוב רובם של גדולי הדור, סומכים ידיהם עליהם. ואיך אתה כותב שעלינו להחליש כוחם, כשגדולי ישראל יוצאים מגדרם ומבטלים מתורתם ועבודתם הנעלה בכדי לחזק את הנציגות החרדית.

ואם תטעון שאכן ישנן גדולי הדור הסוברים כדבריך, אבל זה ודאי שרובם אינם סוברים כן. וראה מה שכתבת בדת הציונות (ח"ב ע' נג) "ציבור הטוען כי מנהיגיו הם גדולי התורה שבדור למרות היותו מיעוט קטן בעולם התורה, מראה כי הוא תופס רק את עצמו כקיים או כעיקרי ואת שאר הדור כטפל אליו, אם לא בטל כלפיו לגמרי, ולמעשה אינו שונה מאותו ילד בארגז החול שבגינה המספר לחבריו שאבא שלו היא הכי חזק". ע"כ דבריך שם.

וחוץ מזה, הרי האתר מיוסד בכדי להחזיר בתשובה את אחינו התועים מהציונות הדתית. ותחשוב איך זה משפיע עליהם כשרואים ש"אזמרך בלאומים" - שבא בעיקרו לחדד את החילוקים הרבים שבין הציונות הדתית להיהדות החרדית – משמיץ את המפלגות החרדיות בעצמם. והרי כל דתי לאומי ואפי' חילוני יודע שבמפלגות החרדיות המנהיגים הם מרנן חברי מועצות גדולי התורה, ול"ש לחלק בין העסקנים לבין הגדולים. 

 

אני מבקש שתשלח לי תשובה בכתובת האימייל...

ושוב רציתי להודות לך על העבודה הנפלאה, ולברך אותך שתזכה להצלחה בעבודתך הקדושה לפקוח עיני עורים, ולהוקיע את הרעיון הציוני והדתי לאומי מאחב"י.                                            

בכבוד רב

כ"ג אלול  ה'תשע"ט  22:00 

תשובה חלק א'


לכב' ר' ... .... הי"ו

השלום והברכה!

ראשית, הנני מתנצל בזה על האיחור במענה לשאלתו החשובה ורציתי להספיק להשיב לכב' עוד לפני הבחירות אבל לצערי לא עלתה בידי ועתה אשיבנו על החלק הראשון של שאלתו ובהמשך אייחס לחלק השני של דבריו.

כב' תמה על דברי הביקורת הקשים המובאים באתרי על המפלגות החרדיות מתוך טענה ש'רוב רובם של גדולי הדור סומכים ידיהם עליהם' לא הבנתי את טענתו ואת תמיהתו ואסביר את הדברים.

ראשית, מה שיש מגדולי דורנו שליט"א שמורים בצורה כזו או אחרת להמון העם להשתתף בבחירות ולחזק את המפלגות המתקראות 'חרדיות' הדבר ברור שאין לראות בכך כלל שסומכים ידיהם עליהם בכל ענין ובכל דבר עד כדי כך שנוכל לומר על כל מעשיהם שמקורם בהוראת גדולי ישראל ואתן לך דוגמא לכך מהעבר הקרוב. לפני כחודש התקיים אירוע 'ערב שירה' בעיר עפולה. מדובר באירוע שכל גדולי ישראל (מכל החוגים) אסרוהו באיסור חמור עוד לפני כ-40 שנה וביניהם הגר"ע יוסף ז"ל מייסדה של תנועת ש"ס גדולי האדמו"רים מנהיגי אגודת ישראל וכן גדולי הדור מנהיגי 'דגל התורה' והנה מי קם לארגן מופע כזה בעפולה?-לא אחר מאשר אריה דרעי וכשקמה תנועת 'שדולת הנשים' למנוע את המופע מה עשתה ש"ס? הגישה עתירה לבית המשפט כדי שבית המשפט יתיר לה לערוך את המופע שנאסר ע"י הגר"ע יוסף כבר לפני עשרות בשנים. חולפים ימים מספר וגם 'דגל התורה' מארגנת מופע דומה בחיפה וכשבית המשפט אוסר את קיום המופע 'דגל התורה' שוקלים לעתור לבג"ץ ואף מנסים להפוך את האירוע לאירוע פרטי כדי שיוכלו לעשותו בהפרדה והכל כדי לעבור בשאט נפש על איסור מפורש של כל גדולי ישראל ומה קורה ימים ספורים אח"כ? אגודת ישראל באמצעות נציגה מחטיא הרבים המפורסם מחריב הישיבות שרוליק פרוש עורכת ערב שירה נוסף והפעם בעיר חרדית ולציבור בני הישיבות ומתגאה בכך שהצליחה לערוך את המופע. כלומר –המפלגות החרדיות מבעטות בריש גלי בכל גדולי ישראל ובהוראותיהם ואף מוכנות להילחם ולהיעזר בבתי משפט כדי שיוכל לעלות בידיהן להמרות את פי גדולי ישראל. היש לך חוכא ואיטלולא גדולה מזה שיבוא מאן דהו ויגיד שצריך להצביע ג' או ש"ס כי צריך לשמוע לגדולי הדור ולתת בכך כח לש"ס וליהדות התורה להמשיך ולהמרות בפרהסיא את פיהם של גדולי הדורות? ודוגמאות כעין הדוגמא שהבאתי ואף הרבה יותר חמורות יש בשופי אלא שנקטתי במשהו שהיה לאחרונה ואין צריך לאמץ את הזכרון יתר על המידה  כדי להיווכח בו. ופוק חזי מה כתב על זה אחד מלבלרי העיתונות של הציונות הדתית מנחם רהט וז"ל: "מצד שני, אי אפשר שלא להקשות, איך זה שנשכחה לפתע העובדה שכל המלחמה למען הופעתו של שטיינמץ, היא מעשה שאין רוח חכמים נוחה הימנואיך נעלם מעיני העסקנים 'פסק ההלכה' שקובע מפורשות: "שמענו ותחרד נפשנו על הפרצה הנוראה במחננו של ערבי שירה וקונצרטים בהם מופעלים זמרים וחזנים לשיר בפני אנשים ונשים בתערובת רחמנא ליצלן ואפילו שלא בתערובת. כבר אסרו כל גדולי ישראל באיסור גמור את ערבי השירה אפילו בנפרד. הופעות מעין אלו אסורות באיסור חמור. האיסור חל הן על המארגנים, והן על המשתתפים, אנשים ונשים, וכל שכן על הזמרים והחזנים, שהם מחטיאי הרבים... הזמרים והחזנים המופיעים במקום תערובת, אין להזמינם לשום אירוע, כולל תפילות ואירועים כשרים, בכדי שלא לחזק ידי עוברי עבירה".

ועל זה חתומים רבותיהם של דרעי (חכם שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה) ושל גפני ואייכלר ושל זרזירי המיקלדת של יתד נאמן: הרב שמואל הלוי ווזנר, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב יהודה לייב שטיינמן, הרב מיכל יהודה לפקוביץ, הרב גרשון אדלשטיין, הרב שמואל אויערבך, הרב יששכר מאיר, הרב יעקב יוסף, זקן ראשי הישיבות הרב חיים פנחס שינברג, זכר כולם לברכה; וייבדל"א הרב חיים קנייבסקי, הרב נסים קרליץ, האדמו"רים מגור, מבעלז (רבו של אייכלר), ממודז'יץ ועוד

האם דעת תורה אינה מחייבת בכל עת וללא תנאי? ומה עם העיקרון המקודש של "ועשית ככל אשר יורוך - אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל"? המציאות, מסתבר, גוברת אפילו על היסודות הכי בסיסיים של השקפת עולמם, הלא היא ה'השקופע' הידועה. החיים חזקים מכל, אפילו  מן הרבנים".

היש לך חילול ה' גדול מזה שאלה המתיימרים להיקרא "שלוחי דרבנן" ממרים את פיהם של רבותיהם עד שאפילו בציונות הדתית לועגים להם ומקשים עליהם (והיא קושיא שאין לה פירכא אלא אחת: שאין בין העסקנים האלה ובין דעות והשקפות המזרחי ולא כלום) 
כ"ג אלול  ה'תשע"ט  22:01 

תשובה חלק ב'


ואתן לך עוד דוגמא לפני כשבועיים פער מנהיג דגל התורה את פיו (לאחר שנציגי יהדות התורה כרתו ברית עם הציונות הדתית תלמידי מסולק הדעת צבי יהודה קוק כדי לקושש עוד כמה קולות וחתמו בחתימת ידם כי "יהדות התורה אינה תומכת ואינה מעוניינת בנסיגות מא"י ועפ"י החלטת מועצת גדולי התורה שליט"א תמשיך במדיניות זו") ואמר בזה"ל ב'יתד נאמן': "גדולי ישראל בכל הדורות הורו ליהדות התורה להתנגד לנסיגה משטחים בגלל שאי אפשר לסמוך על מפלגות השמאל. ההוראה היתה לא בגלל הלאומנות אלא בגלל פרקטיקה. ההסכמים שהובאו לאישור היו כרוכים בפיקוח נפש וסיכון חיי יהודים". עכ"ל של גפני

היש לך סילוף דברי גדולי ישראל גדול מזה? פוק חזי מה אמר מייסד 'דגל התורה' מרן הגרא"מ שך זצ"ל: וענין ההתנחלות יוכיח שזהו התגרות גסה באומות העולם והוא נובע מהטעות היסודית של הציונים, שלדעתם כל מה שעבר עלינו הוא רק מפני שלא היה לנו מדינה ושלטון משלנו ועכשיו שיש כבר מדינה ושלטון יהודי אנחנו מדינה שוה בשוה עם כל האומות ושאר מדינות העולם, ואם נראה יותר תקיפות ונעמוד על דעתנו יכנעו אויבנו ואף אם יש רבים הדוגלים ברעיונות אלו, אבל זהו נטיה מהדרך המסורה לנו מחז"ל וההיפך הוא הנכון...אולם בענין מה שכתב פלפול הלכתי בדבר החזרת שטחים בא"י שעכשיו הם תחת שלטון ישראל-ומפלפל בענין פיקוח נפש-אין זה ברור כלל וכלל ויש הרבה מאנשי הצבא שדעתם היא בהיפך ועל ידי השלום שיוגרם ע"י החזרת השטחים יתמעט הרבה שפיכות דמים ולדעתי אין בזה שום צל של ספק שכשישרור שלום יתמעט השפיכות דמים...ומלבד זאת לדעתי כל אלו אנשי התנועות למיניהם, ויתר האנשים המדברים ומסיתים השכם והערב בכל הזדמנות שאין לוותר ואסור לוותר על שטחים מא"י-לא ממקור קדוש באו דברים אלו, אלא ממה שקלטו מחכמות חיצוניות בהשקפה זו, שאנחנו עם ככל יתר העמים וגם לנו הזכות על מדינה ריבונית ונחזיק בה ואל נרפה אותה אבל לא כן הדבר! אל לנו להידמות לשום אומה ולשון אנחנו עם לבדד ישכון וכל העולם נגדנו, לרבות גם אוהבינו ומעשה אבות סימן לבנים ואברהם אבינו אמר גר ותושב אנכי אף שהיה תושב בכל זאת ידע ואמר שהוא גר ולזה יקרא אברהם העברי שכל העולם מעבר אחד והוא בעבר השני ותמיד יהיה זה עד ביאת משיח צדקנו וחוק הוא מהקב"ה בציווי 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי' ובזה אנחנו בטוחים בקיום עם ישראל ולהיפך הוא איבוד עצמו לדעת ורדיפה על כלל ישראל, כי זה נטיה ממה שמסורה לנו בהנהגתינו משנות דור ודור...בדבר מה ששאלתם אותי בענין הסכם השלום בין ישראל ומצרים שיערך על זה דיון בכנסת-איך להצביע, בעד זה או נגד זה. בקצרה אשיב לכם, שאין צל של ספק שמחוייבים אנחנו להסכים לכל צעד של שלום בכל אופן שהוא, וכל פשרה שיכולה לקרב את השלום-מחוייבים אנו לקבלה כי הרבה שפיכות דמים ימנע ע"י השלום. וכל הדיבורים בענין איסור 'לא תחנם' ובענין ההבטחה שכל הארץ ניתנה לנו בשלימותה, לפי מצבנו בתקופתנו-אין לכל הדברים על מה שיסמוכו. עכ"ל (ראה 'מכתבים ומאמרים' חלק א' עמ' עז'-קטז' במהדורה החדשה).

הרי לך שגפני פוער את פיו כדי לקושש כמה קולות של מסולקי הדעת של 'הר המור' תלמידי תלמידי תלמידו של צבי יהודה קוק ומדבר היפך לגמרי מדעת התורה של מייסד 'דגל התורה' והכל בשם 'כל גדולי הדורות'.

נמצאת למד שהח"כים האלה מכניסים בכח גם את תרבותם הקלוקלת של המזרחי והחילונים לתוך הציבור החרדי וגם את דעותיהם האפיקורסיות והכל בעבור בצע כסף ושררה ואף אם יעידו על עצמם אלף פעמים שהם 'חרדים' הרי מעשיהם ודיבוריהם מעידים עליהם שאין ביניהם ובין דעות שותפיהם וכורתי בריתם אלא שינוי השם בלבד ופוק חזי ראיית הנולד של גדולי הדור אשר בשעת יסודה של אגו"י כשעוד היתה מונהגת ע"י ענקי עולם התבטאו ואמרו עליה ש'סופם להיות ציונים' מה שרואים היום בחוש וא"כ איך אפשר לשתוק מלזעוק כנגדם ולגלות פרצופם האמיתי  כשהם מסלפים עקרונות שהם מיסודי האמונה בעבור עוד כמה 'קולות' בקלפי ומשרות בבית הכסא (כנסת המינים)

ומה שכתב כב' "ואם תטעון שאכן ישנן גדולי הדור הסוברים כדבריך אבל זה ודאי שרובם אינם סוברים כן וכו'-על זה אשיב בהמשך בל"נ.

ובאם לא אספיק להשיבו עד ראש השנה החדשה הריני לברכו בשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לשנים טובות ורבות לחיים ולשלום.

בברכה, אברהם חזן.