מאת: זעליג ד.
א' טבת  ה'תשפ"א  19:45 

המכתבים המזוייפים בשם הסבא קדישא


רציתי ליידע את הציבור בחשיפתו של הרה"ג ר' אביעד נייגר כי המכתבים שבהם מנופפים אנשי דת הלאומיות כביכול כתב הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זי"ע דברים בשבחו של הראי"ה, מכתבים אלו מזוייפים! 
מאמרו שני כתבי יד מזוייפים המכחישים זה את זה: https://www.yhe.center/single-post/%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94 

נ.ב. באתר "המחדש" העלו על החשיפה הזו כתבה, אך כעבור שמונה שעות הסירו אותה...